Tag Archives: ความสมดุลย์

ความสมดุลย์ของชีวิต

ภาพ : การปรุงอาหาร เรื่องบางอย่างจำเป็นต่อผู้อื่นมาก แต่ไม่จำเป็นเลยสำหรับเรา ในขณะที่เรื่องบางอย่างก็จำเป็นมากในชีวิตของเรา แต่กับบางคนไม่จำเป็นต้องมี หรือมีเพียงน้อยนิดเป็นพอ การมีความสมดุลย์ในชีวิต เหมือนการปรุงอาหารเลิศรส อาหารที่ดีและอร่อยต้องเหมาะกับคนที่กิน ทั้งร่างกาย ความชอบ สุขภาพ คุณประโยชน์ ครบถ้วนด้านโภชนาการ ถูกหลักอนามัย สะอาด … หาใช่การใส่เครื่องปรุงทุกชนิดในปริมาณเท่าๆกัน   ชีวิตคริสเตียนที่มีความสุขแท้คือ การมีความสมดุลย์ในการใช้ชีวิต การทรงสร้างของพระเจ้าสมบูรณ์แล้วตั้งแต่แรกเริ่มและดั้งเดิม จะมีประโยชน์อะไรหากเรารู้จักพระเจ้าเพียงด้านเดียว มุมเดียว เพราะไม่ทำให้ชีวิตของเราไปถึงความไพบูลย์ได้ พระเจ้าปรารถนาอย่างยิ่งในการเปิดเผยพระองค์เองให้เรารู้จักในทุกพระลักษณะทุกแง่ทุกมุม เหตุนี้ชีวิตของเราจึงมีความสุขและตื่นเต้นได้เสมอๆ และทุกเวลา เพราะมีสิ่งใหม่ๆในพระเจ้ารอเราอยู่เสมอ   ความสมดุลย์เป็นเรื่องที่ต้องปรับตัวและฝึกฝน จนกระทั่งค้นพบสิ่งที่เหมาะสมกับตัวเราเองมากที่สุด แต่สิ่งที่เป็นอุปสรรคขัดขวางความสมดุลย์ คือ การเปรียบเทียบและเลียนแบบผู้อื่น !!! เพราะแทนที่จะเหมาะสมกับตนเองกลับเป็นการฝืนทนในสิ่งที่ไม่เหมาะและไม่เป็นตัวตนของเราเอง   พระเจ้าสร้างชีวิตเรามาอย่างดี และใส่คุณค่านั้นในชีวิตของเรา ดังนั้นเอง ตัวเราก็มีดีไม่น้อยหน้าผู้ใด ผู้ที่มีความสมดุลย์จึงสามารถมีความสุขในสิ่งที่มีและเป็นในชีวิตอย่างที่สุด   ♡♡ ความสุขแม้เล็กๆ แต่มันนำความชื่นบานมาสู่ใบหน้าและจิตใจ ♡♡ 15/12/2013 11:21