Tag Archives: ความรักแท้

คำอธิษฐาน‬ :: ‪‎เรื่องความรัก‬

“ข้าแต่พระเจ้า… ผู้ทรงอุดมด้วยรักมั่นคง ขอทรงเติมความรักแท้ ; ภายในห้วงจิตใจ ขอทรงให้จิตวิญญาณ ; เต็มอิ่มในความรักแสนมั่นคง ขอทรงสอนให้รักแบบไร้เงื่อนไข ; ดั่งทรงรักข้าพระองค์ ขอทรงให้ความรักของพระคริสต์ ; เต็มทั่วแผ่นดิน ขอทรงส่งผ่านความรัก ; ที่มีต่อโลกนี้ แก่มวลมนุษย์ทุกผู้คน ขอทรงเยียวยาแผ่นดินโลก ; ด้วยความรักบนกางเขน ขอทรงให้ความรัก ; เทท่วมล้นเหนือทุกครัวเรือน ด้วยพระเมตตาคุณ ขอทรงสร้างเกราะกำบัง ; ผ่านรักแท้ ที่ทรงใส่ไว้ในครัวเรือน ขอให้ความรักแข็งแกร่ง ; เป็นดั่งเกราะป้องกันจากสิ่งร้าย ขอทรงให้ความรักของพระบิดา ; สร้างโลกนี้ให้อบอุ่น โอ้… ดวงใจเอ๋ย!!! จงถ่อมลง >> เรียนรู้จักรักของพระบิดา จงเปิดออก >> รับเอารักของพระเจ้า เข้าเติมเต็ม จงดื่มด่ำ >> รักพระคริสต์ เพื่อให้ภายในจิตใจมั่นคงดั่งภูผา จงรับเอา >> รักพระคริสต์เป็นแบบอย่าง ให้ย่างก้าวเปี่ยมด้วยความสุข จงขับเคลื่อน >> ชีวิตด้วยรักของพระเจ้า… Read More »