Tag Archives: ความถ่อมใจแท้

เรื่องของ “ความถ่อมใจ” VS “มารยาท”

เรื่องของความถ่อมใจแท้ ที่ไม่ใช่แค่ มารยาท 🌍~ มารยาท .. เป็นเรื่องที่สังคมต้องการจากเรา… แต่ …🕎~ ความถ่อมใจแท้ .. เป็นเรื่องที่พระเจ้าต้องการจากเรา .❓เราแค่มีมารยาท หรือ มีความถ่อมใจที่แท้จริง ??? 🚩ต่อหน้าพระพักตร์พระเจ้า ไม่มีคำว่า “มารยาท” … เพราะมารยาทเป็นเพียงแค่ประเพณีของแต่ละชนชาติที่ตั้งขึ้นเอง (จะคุกเข่า , ยืน , นั่ง , นอน , ร้องไห้ , โวยวาย , โต้เถียง หรือ นิ่งเงียบ … ล้วนเป็นเพียงมารยาทเท่านั้น อันไม่สามารถพาเราไปสู่การกลับใจใหม่ หรือ ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งได้)​ 📍แต่ ความถ่อมใจแท้ จะนำพาเราไปสู่ความเข้าใจ .. ต่อให้เป็นประตูที่ปิดตาย >> แต่หากถ่อมใจจริง << ความเข้าใจใหม่จะทะลุทลวงเข้ามาในใจของเราได้อย่างแท้จริง!!! … ⁉️?? หากผ่านมากี่เหตุการณ์ กี่วันคืนแล้วก็ตาม …… Read More »