Tag Archives: ความงดงาม

ความงดงามของชีวิต

ความงดงามของชีวิต ไม่ได้หมายถึง … ชีวิตที่ไม่พบเจออุปสรรคปัญหาใดๆ เลย ก็เปรียบเหมือนถาดสี หากมีเพียงด้านเดียวก็ได้แค่สีเดียว อารมณ์เดียว สิ่งเดียว เป็นความงามที่มีเพียงมิติเดียว แต่ยิ่งหลากสีก็ยิ่งมีหลากหลายอารมณ์และรูปแบบ ยิ่งทำให้นุ่มลึกมากยิ่งขึ้น จะขาดสีสันใดไปก็ไม่ได้ … ชีวิตก็ไม่ต่างกัน… พระเจ้าผู้ทรงรังสรรค์ และริเริ่ม ได้บรรจงสร้างชีวิตของเราให้งดงามหลากหลายสีสัน จนหลายๆครั้งเราเองต่างเพลิดเพลินไปกับความงามเหล่านั้นในชีวิตของเราเอง จนกระทั่งไม่คาดคิดเลยด้วยซ้ำว่าชีวิตอันแสนเล็กน้อยของเราจะงดงามได้เพียงนี้ด้วยสีสันต่างๆ ที่ทรงสร้าง แต่กระนั้นก็เถิดการสร้างสีสันที่งดงามจะมาจากสิ่งใดได้เล่า นอกเสียจากสถานการณ์ต่างๆ พระเจ้าทรงส่งสถานการณ์ต่างๆ หรือบางครั้งก็ทรงอนุญาตให้สิ่งต่างๆ เกิดขึ้นในชีวิตของเรา ผ่านเข้ามาเพื่อผสมผสานลงตัวออกมาผ่านการตอบสนองของเรา และวัดผลด้วยสีที่ออกมาว่าจะสดสวยเพียงใด นี่เองเหตุว่า ทำไมพระเจ้าส่งสีเดียวกัน สิ่งเดียวกัน ให้แต่ละคน แต่กลับได้ผลลัพธ์ออกมาต่างกัน แม้ในบางสถานการณ์เราเองอาจไม่ชอบ ด้วยความยาก ลำบาก เหน็ดเหนื่อย ทุกข์ เศร้า อ้างว้าง สูญเสีย ขัดใจ ขัดกับตัวตนของเราก็ตาม แต่สิ่งเหล่านี้ล้วนแต่งแต้มและสร้างสีสันในชีวิตของเราได้อย่างลงตัว เพราะหากปราศจากสิ่งที่เราไม่ชอบเหล่านี้แล้ว สีสันที่งดงามก็ไม่อาจเกิดขึ้นได้ แม้หลายครั้งเราจะผิดพลาดในการผสมสี นั่นคือ ตอบสนองผิดบ้าง ล้มลุกคลุกคลานบ้าง ล้มเหลวและผิดหวังบ้าง แต่พระเจ้าผู้ทรงมองทั้งชีวิตของเรา ไม่ใช่แค่องค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่ง หรือช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่งเท่านั้น ทรงกลับเห็นว่างดงามและดียิ่งนัก… Read More »