Tag Archives: ควบคุมลิ้น

การด่าทอ

การด่าทอเป็นเพียงแค่การระบายอารมณ์ของตนให้พุ่งออกไปปะทะผู้อื่น เพื่อให้ตนเองดูดีขึ้นและยกระดับคุณค่าของตน ด้วยการทำร้ายผู้อื่นด้วยคำด่า คำหยาบคาย คำดูหมิ่น คำสบประมาท คำที่ทำให้ผู้อื่นเจ็บช้ำน้ำใจ… เป็นการแสดงว่า “ตนเหนือกว่า” จึงขุดเอาคำที่เหยียบย่ำจิตใจส่วนที่ชอกช้ำให้โผล่ขึ้นมา แต่หารู้ไม่ว่าแท้จริงแล้ว ยิ่งด่าทอ ยิ่งหยาบคาย ยิ่งสบประมาท ผู้อื่นมากเท่าไร ก็ยิ่งลดระดับความสูงส่งและมีเกียรติในสายตาผู้อื่นมากเท่านั้น อันเนื่องจาก ไม่สามารถควบคุมลิ้นของตนได้ สภษ.17:27-28 27บุค‌คลที่ยับ‍ยั้งถ้อย‍คำของเขาเป็นคนมีความรู้ และบุค‌คลผู้มีจิต‍ใจเยือก‍เย็นเป็นคนมีความเข้า‍ใจ 28แม้คน‍โง่หากนิ่งเสียก็นับ‍ว่ามีปัญญา เมื่อเขาปิดปากของตนก็นับ‍ว่ามีความคิด หลายครั้งการดำเนินชีวิตบนโลกที่เสียเปรียบ มักทำให้เกิดการต่อสู้เพื่อปะทะให้เห็นว่า “ตนเองก็แน่เหมือนกัน” ออกมาในรูปแบบของการด่าทอ ดูเหมือน “ตนเองจะเหนือกว่า” แต่ท้ายที่สุดกลับส่งผลเสียโดยตรงกลับมาที่ตน สดด.34:13-14 13ก็จงระวังลิ้นของเจ้าจากความชั่ว และอย่าให้ริม‍ฝี‍ปากพูดล่อ‍ลวง 14จงหันจากความชั่ว และจงทำความดี จงแสวงหาสันติ‍ภาพ และจงติด‍ตามมันไป ยก.3:9-10 9เราสรร‌เสริญองค์‍พระ‍ผู้‍เป็น‍เจ้าและพระ‍บิดาด้วยลิ้นนั้น และเราก็แช่ง‍ด่ามนุษย์ผู้ที่พระ‍เจ้าทรงสร้างตามพระ‍ฉายาของพระ‍องค์ด้วยลิ้นนั้น 10คำสรร‌เสริญและคำแช่ง‍ด่าออกมาจากปากเดียว‍กัน พี่‍น้องของข้าพ‌เจ้า อย่าให้เป็นอย่าง‍นั้น ลนต.24:13-16 13พระ‍ยาห์‌เวห์ตรัสกับโม‌เสสว่า 14“จงนำผู้ที่แช่ง‍ด่านั้นออก‍มาจากค่าย ให้บรร‌ดาผู้ที่ได้‍ยินคำแช่ง‍ด่า เอามือของตนวาง‍ไว้บนศีรษะของเขา และให้ชุม‌นุม‍ชนเอาหินขว้างเขาให้ตาย 15และจงกล่าวแก่คนอิสรา‌เอลว่า ผู้‍ใดแช่ง‍ด่าพระ‍เจ้าของเขา ผู้‍นั้นจะต้องได้รับ‍โทษบาป 16ผู้‍ใดเหยียด‍หยามพระ‍นามพระ‍ยาห์‌เวห์จะต้องถูกลง‍โทษถึงตาย ให้ชุม‌นุม‍ชนขว้างเขาเสียให้ตาย คนต่าง‍ด้าวหรือชาว‍เมืองก็ดี… Read More »

สิทธิอำนาจพื้นฐานที่พระเจ้าใส่ให้ทุกคน

แท้จริงพระเจ้าให้สิทธิการครอบครองกับมนุษย์ ไว้หลายสิ่งมากมายบนแผ่นดินโลกนี้ แต่การได้ครอบครองไว้ในมือของตนนั้น ก็ตามแต่ว่าใครจะสามารถฉวยและคว้ามาเป็นของตนเองได้มากแค่ไหน ด้วยเงื่อนไขชีวิตแต่ละด้านที่สัมพันธ์ตรงกับสิ่งนั้นๆ หากแต่สิ่งที่พระเจ้าให้กับเราไว้ในครอบครองอยู่แล้ว อยู่ในอำนาจของเราอยู่แล้ว แต่กลับไม่สามารถจัดการและควบคุมมันให้อยู่มือ … แทนที่จะครอบครองมัน กลับปล่อยให้มันมีอิทธิพลและส่งผลเสียมากมายต่อชีวตของเรา และเกียรติของพระเจ้า  ก็เป็นการยากที่จะได้ครอบครองในสิ่งที่มากขึ้น  เนื่องจากแค่สิ่งที่มีอยู่ในมือยังไม่สามารถทำได้ แล้วจะหวังอะไรกับสิ่งที่มากขึ้นได้หรือ? หากสิ่งที่มีอยู่ภายในมือ ยังไม่สามารถครอบครองได้ แล้วจะครอบครองสิ่งภายนอกได้หรือ ? พระเจ้าออกแบบการสร้างอย่างเป็นระบบระเบียบขั้นตอน รวมถึงการขยายขอบเขตการครอบครองในชีวิตของเราด้วยเช่นกัน ต้องเป็นไปทีละขั้นทีละตอน ขยายวงกว้างออกมากขึ้นเรื่อยๆ จากเล็กไปใหญ่  , จากแคบไปกว้างและกว้างมากขึ้นๆ *** อย่างน้อยที่สุด พระเจ้าได้ให้เราแต่ละคนมีสิทธิอย่างเต็มขนาดในการครอบครองร่างกายของเรา ปาก หู ลิ้น จมูก มือ เท้า… ทุกส่วนของเรา แต่หลายครั้งกลับปล่อยปละละเลย ไม่สนใจที่จะครอบครองร่างกายของตนเอง เช่น ปล่อยให้ลิ้นสามารถนำความเสียหาย ด้วยการอยากพูดอะไรก็ได้  ทั้งเป็นแง่ลบ นำคำแช่งสาปก็ไม่สนใจ… สักแต่ว่าอยากจะใช้ปากเท่านั้น  และพระเจ้าก็ทำให้เห็นว่า… สิทธิอำนาจที่พระเจ้ามอบให้เราครอบครองนั้นเป็นจริง ด้วยการ กล่าวสิ่งใดได้สิ่งนั้น , หว่านอะไรเกี่ยวสิ่งนั้น หลายครั้งใช่ว่าเราไม่รู้ความจริงนี้ แต่… ไม่ตระหนักและไม่สนใจที่จะยึดสิ่งที่เป็นของเราไว้อย่างแน่นหนา   สิทธิอำนาจพื้นฐานที่พระเจ้าใส่ให้ทุกคน… Read More »