Tag Archives: คนต้นคนปลาย

เรื่องของคนต้นคนปลาย

– เด็กที่มีพัฒนาการดีขึ้น .. ย่อมดีกว่า .. ผู้ใหญ่ที่ถดถอยลง – คนเล็กน้อยที่ค่อยๆ ไต่ระดับขึ้น .. ย่อมน่าภาคภูมิใจกว่า .. คนใหญ่โตที่ถอยหลัง– คนทำอะไรไม่เป็น ที่มีพัฒนาการมากขึ้น .. ย่อมชื่นใจกว่า .. คนเก่งกาจที่ถอยหลังลงเรื่อยๆ หรือ หยุดการพัฒนา– เต่าที่ค่อยๆ คลาน .. ย่อมได้รับชัยชนะกว่า .. กระต่ายที่แอบหลับ คนต้นในวันนี้ หากละทิ้ง และ เกียจคร้าน ก็ย่อมถดถอย .. แม้อยู่กับที่ แต่ก็สามารถถูกแซง เพราะความเพียรอย่างไม่ลดละของคนสัตย์ซื่อคนปลายในวันนี้ อาจกลับกลายเป็นคนต้น ในสักวันก็เป็นได้ หากยังคงสัตย์ซื่อไม่ลดละ   เรื่องของคนต้นคนปลาย   1. รักษาระยะของตน ไม่หยุดนิ่ง ไม่ถอยหลัง ไม่เลิกรา 2. พากเพียร สัตย์ซื่อในทางของตน สิ่งเล็กน้อยจะค่อยๆ เติบโตขึ้น ทั้ง ความรู้ ,… Read More »