Tag Archives: ของประทาน

ทหารหาญของพระเจ้า

??? ภาระกิจเดียวกัน แต่ประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ได้ช่างแตกต่างกันเหลือเกิน เพราะเหตุใด?   ทหารหาญของพระเจ้า ทหารทั้ง 3 ประเภทในสนามรบ 1. ทหารอาสา =  คนที่มีใจอาสา อยากทำ อยากออกรบ พวกเขาขับเคลื่อนด้วยใจ อาจขาดซึ่งประสิทธิภาพและความชำนาญ แต่สามารถฝึกฝนได้ เพราะมีพื้นฐานที่ใจ คนกลุ่มนี้ใจสู้มากกว่าพวกทหารเกณฑ์แน่นอน 2. ทหารเกณฑ์ =  คนที่ถูกเกณฑ์ให้เข้าร่วม อาจด้วยกระแส ความจำเป็น  หรือเหตุผลบางประการ  แต่ไม่ได้มีใจอยากร่วม หรือยื่นออกก่อนแต่แรก  อาจขาดความชำนาญ ความเข้าใจ และอาจขาดใจในการร่วมด้วย  สำหรับบางกรณี  ใจฝ่อง่าย ล้มเลิกง่าย ฝึกฝนได้ทางด้านทักษะเท่านั้น  แต่หากใจไม่ไป  ก็จะหยุดการพัฒนาไว้เท่าที่ถูกผลักดัน ไม่มีส่วนของการแสวงหาเองเพิ่มเติม เนื่องจากเริ่มต้นด้วยการไม่มีใจ 3. ทหารประจำการ =  ไม่ว่าเขาจะเริ่มต้นด้วยเหตุประการใดก็ตาม คนกลุ่มนี้ถูกฝึกฝนจนชำนาญเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทั้งถูกสร้างใจให้ร่วมไปพร้อมๆ กับแม่ทัพและเพื่อนร่วมทัพ  จะมีความชำนาญอย่างมากในการใช้อาวุธ ทักษะต่างๆ เข้าใจภาษาเดียวกับ แม่ทัพและเพื่อนร่วมทัพ  มองภาพเดียวกันออก และอยู่ในทีมเดียวกัน  สามารถใช้อาวุธของตนเองได้อย่างคล่องแคล่วในสนามรบ  ไม่ว่าจะเพื่อฟาดฟันศัตรู … Read More »