Tag Archives: กำลังใจ

คำอธิษฐาน : ขอพักสงบ และรับกำลัง

“♥ ข้าแต่พระเจ้า… ♥ ข้าพระองค์เข้ามาปรารถนาจะใกล้มากยิ่งๆ ขึ้น ♥ ทรงเป็นแหล่งแห่งกำลัง… ขอโปรดประทานเรี่ยวแรงใหม่ ทุกๆ เช้า ♥ ทรงเป็นแหล่งความสมบูรณ์… ขอโปรดให้เต็มอิ่มในรักพระองค์ ♥ ทรงเป็นแหล่งแห่งความชื่นบาน… ขอโปรดประทานความสงบสุขในทุกสภาวะการณ์ ♥ ทรงเป็นแหล่งแห่งกำบังอันแข็งแกร่ง… ขอโปรดให้ปกคลุมด้วยพระสิริของพระองค์ ♥ ทรงเป็นแหล่งที่ลี้ภัย… ขอโปรดประทานความปลอดภัยใต้ร่มปีกพระคุณ ♥ ทรงเป็นแหล่งแห่งชีวิต… ขอโปรดประทานให้วิถีเท้าอยู่ในมรรคาของพระองค์ ♣ ข้าแต่พระเจ้า… ♣ ข้าพระองค์ปรารถนาจะพักพิงในพระองค์ ♣ ขอแช่กาย… เพื่อรื้อฟื้นกำลังใหม่ขึ้นดั่งปีกนกอินทรีย์ ♣ ขอพักใจ… ให้สงบ เพื่อวางภาระหนัก ความวิตก ความกังวล ตามธรรมดาโลกต่อพระองค์ ♣ ขอดื่มด่ำ… วิญญาณจิต เพื่อจะโบกโบยบินไปต่อให้สูงขึ้น ♠ พระองค์เจ้าข้า… ♠ เพราะทุกๆ เช้า มีตะวันขึ้นฉันใด ♠ ขอความโปรดปรานและพระคุณมาถึงข้าพระองค์และครัวเรือนฉันนั้น ♠ ให้ทุกๆ เช้าวันใหม่รับกำลังเรี่ยวแรงจากพระองค์ ♠… Read More »