Tag Archives: การเผชิญหน้ากับพระเจ้า

การเผชิญหน้ากับพระเจ้า …

การเผชิญหน้ากับพระเจ้า … บางทีเราจะพบกับแง่มุมที่ตนเองต้องยอมรับด้วยใจที่จำนน >> เพื่อนำมาสู่ #การกลับใจใหม่ ที่แท้จริง >> เพื่อให้พระเจ้าทรงเปิดเส้นทางชีวิตใหม่ให้แก่เรา << อันเป็นจุดสิ้นสุดชีวิตแบบเดิมๆ … “สิ่งเก่าๆ ก็ล่วงไป นี่แหนะ !! กลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้น” !!! . . . หลายครั้งเรารู้เพียงแค่ความปรารถนาพระพรที่เราอยากได้ (ปักธงคำตอบในใจ) … แต่เราไม่เรียนรู้จัก “พระองค์ผู้ทรงบริสุทธิ์” >>> เพราะเมื่อเราเข้ามาหาการช่วยกู้จากพระองค์ผู้ทรงบริสุทธิ์ <<< การชำระจึงต้องเกิดขึ้น และ การชำระจะเริ่มต้นขึ้น เมื่อตัวเราเองยอมเข้าสู่กระบวนการกลับใจใหม่. กระบวนการกลับใจใหม่ ≠ ไม่ได้เกิดขึ้นจาก เพียงเพราะยอมทุกอย่างเพราะปรารถนาพระพรนั้น … 📍แต่เกิดขึ้นจากดวงใจของเราเอง ที่ยอมจำนน และ รับรู้ด้วยโสตประสาทอื่นๆ โดยเฉพาะสมองของเราว่า “ตัวเราเข็ดขยาด และ ไม่อยากเป็นเช่นนั้น เช่นเดิมอีกต่อไป” >>> *** ซึ่งมีประตูแห่งการกลับใจใหม่เปิดรอเราไว้เสมอ *** เพื่อให้เราก้าวผ่านประตูนี้ไปยัง มิติข้างหน้าที่เรียกว่า “การรื้อฟื้น” แล้ว… Read More »