Tag Archives: การสร้างชีวิต

กระบวนการสร้างของพระเจ้า

เมื่อเราอายุมากขึ้นแล้วมองย้อนกลับไปและระลึกถึงวันเก่าๆ  จะสามารถเห็นกระบวนการสร้างของพระเจ้าและการจัดเตรียมของพระองค์ในชีวิตของเราแต่ละช่วงเวลา ผ่านสถานการณ์ คนใกล้ชิด สภาพแวดล้อม หรือสิ่งต่างๆ ที่อยู่รอบตัว  จะเห็นได้ว่าชีวิตของเรามีเส้นทางที่คอยขีดและบรรจงสร้างเรา จนกระทั่งเป็นอยู่ทุกวันนี้ ไม่ว่าจะเป็นทัศนคติ อุปนิสัย ขอบเขตชีวิต  ในแต่ละด้าน  ล้วนเกิดมาจากประสบการณ์ที่ผ่านเข้ามา  … แต่ในอีกแง่หนึ่ง เราสามารถมองเห็น กระบวนการสร้างของพระเจ้าในชีวิตของเราทีละขั้นตอน อันประกอบไปด้วย การขัดเกลา การชำระใหม่ และการสร้างใหม่  เส้นทางชีวิตจะมีจุดหักเหในแต่ละช่วงเวลา และนำพาเราเข้าสู่สิ่งใหม่ๆ ตามน้ำพระทัย ของพระเจ้าทีละขั้นตอน แน่นอนว่าบางครั้งเราจำเป็นต้องเรียนรู้จากความผิดพลาด เพราะคงไม่มีใครไม่เคยผิดพลาด  ประสบการณ์ใหม่ๆ เป็นสิ่งที่ เราเองก็ยังไม่เคยเจอ นั่นหมายถึง โอกาส ที่จะผิดพลาด ก็ย่อมมีและเกิดขึ้น แต่ถึงกระนั้น พระเจ้าจะไม่ทรงทอดทิ้งเราเลย บางเหตุการณ์เกิดขึ้นเพื่อให้เราเติบโตและเรียนรู้ บางเหตุการณ์เกิดขึ้นเพื่อให้เรามองเห็นความอ่อนแอของเนื้อหนังตนเอง บางเหตุการณ์เกิดขึ้นเพื่อเป็นบันไดก้าวขึ้นสู่ความเข้มแข็งมากขึ้น  บางเหตุการณ์เกิดขึ้นเพื่อเกิดการชำระใหม่ในชีวิตของเรา … แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น … ก็เพื่อ การเติบโตมากยิ่งขึ้น กระบวนการชีวิตของเราไม่มีวันหยุดยั้ง จะมีสิ่งใหม่ๆ เข้ามาอยู่เสมอๆ  แต่จะมีบางเวลาที่พระเจ้าทรงให้เราพัก เพื่อรื้อฟื้นกำลังใหม่ เพื่อได้มีโอกาสทบทวน และนับพระพร ในวันที่ผ่านมา เพื่อเตรียมชีวิตสำหรับก้าวข้างหน้าที่สูงขึ้น … อย่างไรก็ดีพระเจ้ายังคงสร้างเราต่อไปจวบจนกว่าจะถึงความไพบูลย์ของพระคริสต์   กระบวนการสร้างของพระเจ้า 1.… Read More »

กระบวนการสร้างของพระเจ้า

—> รู้ —> เข้าใจ —> เป็นชีวิต —> = แสวงหา การแสวงหาพระเจ้าเป็นพื้นฐานในการเริ่มต้นและก้าว step ต่อไปมากขึ้น พระเจ้าจะเปิดเผยให้เราได้รับรู้ก่อน ไม่ว่าจะการสำแดง การสอน ข้อมูล หรือทางใดก็ตาม (วิธีการของพระเจ้าแล้วแต่คนนั้นๆ ที่เหมาะสม) หลังจากได้รู้แล้วการแสวงหาพระเจ้าต่อไปจะเป็นการนำสู่กระบวนการต่อไป คือ กระบวนการของความเข้าใจในสิ่งที่รู้ ซึ่งพระเจ้าจะสอนเรามากขึ้น ผ่านสารพัดสิ่งในชีวิต เช่น สถานการณ์ จนกระทั่งเราเกิดความเข้าใจในสิ่งที่รู้ เพื่อเปลี่ยนกระบวนการความรู้ที่สมองเป็นกระบวนการความเข้าใจที่จิตใจ เมื่อความเข้าใจเกิดขึ้น หากเรายังไม่หยุดที่จะแสวงหาต่อไป จะนำเราก้าวเข้าสู่กระบวนการเป็นชีวิต จากความรู้ที่สมอง เป็นความเข้าใจที่ใจ และจะกลายเป็นธรรมชาติชีวิตที่เป็นทุกส่วนหรือส่วนหนึ่งของชีวิต   กระบวนการสร้างของพระเจ้า ** ข้อสังเกตุ ทุกกระบวนการต้องมีการแสวงหาเป็นพื้นฐานหลักเพื่อก้าวไปต่อ เพราะใจที่แสวงหาทำให้ได้รับมากยิ่งขึ้น และการไม่หยุดนิ่งที่จะแสวงหา นำพาไปสู่กระบวนการที่สูงขึ้นจนได้มาซึ่งการเป็นชีวิต เมื่อเราแสวงหาพระเจ้า นั่นหมายถึงพระองค์จะสามารถทำงานในเราได้มากขึ้น เพราะเป็นการเปิดประตูต้อนรับพระองค์ในส่วนนั้นๆ 10/12/2013 12:43