Tag Archives: การรักษาความสำเร็

การปล้ำสู้

2017-11-09 Diary Life การปล้ำสู้ ในทุกๆ วันของเราจำเป็นต้องมีการปล้ำสู้ ไม่ใช่ว่า “เราได้รับแล้ว” ก็หย่อนยานไปเรื่อยๆ เพราะมันจะกลายเป็นความเคยชิน และ หลงลืมคุณค่าในสิ่งนั้นๆ โดยสิ้นเชิง << เมื่อการเห็นคุณค่าลดระดับลง การให้น้ำหนัก หรือ ความสำคัญ การใส่ใจ ก็จะลดลงตามไปด้วย ** แต่คนที่หมั่นรักษา ตรวจเช็ค และ พัฒนายิ่งๆ ขึ้น >> ความเคยชินจะไม่เป็นอุปสรรคอีกต่อไป << แต่จะเป็นดั่งบันได แต่ละขั้นสู่ทางที่สูงขึ้นเรื่อยๆ นำสู่วิถีของการ “ชำนาญอย่างเฉพาะเจาะจง” บางทีนั่งๆ มองดูเห็นหลายคน หลายอย่าง หลายเหตุการณ์ รวมถึงตัวเองด้วย ก็สะท้อนให้เห็นถึงความเสียดายในสิ่งดีที่เคยมี แต่กลับหายไปตามกาลเวลา  เสียดายศักยภาพ ของคนที่เคยใช้มันอย่างสูง … แต่กลับทิ้งมันไว้กลางทาง เพราะคิดว่า “สำเร็จแล้ว” >> สุดท้ายความสำเร็จนั้นกลับไม่ยั่งยืน เช่น บางคนเคยโดดเด่น แต่กลับล้มลง เพราะความประมาท  เสียดายกาลเวลาดีๆ… Read More »