Tag Archives: การยอมจำนนต่อพระเจ้า

การแปลเสียงของพระเจ้าที่ตรัสกับเรา …

การแปลเสียงของพระเจ้าที่ตรัสกับเรา … การมีธงในใจตนเอง (อคติ , ประสบการณ์เดิมๆ ทั้งดีและแย่ , คำตอบที่ต้องการ , ความใฝ่ฝันที่เร่งเร้า , ความอยากได้ที่เร่งรีบ , …) >>> ย่อมส่งผลให้แปลความเสียงของพระเจ้าผิดเพี้ยนไป ไม่มากก็น้อย … โดยเฉพาะผิดไปจากน้ำพระทัยสมบูรณ์ที่พระเจ้าตั้งไว้เพื่อเรา อันนำสู่เส้นทางที่พลาดจากสิ่งดีที่เป็นของเรา .. แต่ .. การยอมจำนน >>> ทำให้เราเข้าใจพระสุรเสียงนั้น และ รู้ว่า “ทิศทางไหน? ที่เราต้องก้าวเดินไป” (แม้จะไม่ใช่สิ่งที่เราวางแผนไว้ หรือ คาดฝันไว้ก็ตาม .. แต่เราจะเรียนรู้ที่จะเข้าใจพระสุรเสียงนั้นอย่างตรงจุด ไม่บิดพลิ้ว ตามปรารถนาตนเอง) . ปัญหาของการแปลเสียงพระเจ้า ไม่ได้ยินเสียงพระเจ้า แปลไม่ตรง ไม่ต้องการจะเดินตาม⁉️~ บางทีอาจไม่ใช่เพราะเราไม่ได้ยินเสียงพระเจ้า … แต่เพราะเสียงพระเจ้า ไม่ตรงใจเรา⁉️~ บางทีอาจไม่ใช่เพราะเราแปลไม่ถูก … แต่เพราะเราไม่อยากให้คำตอบออกมาแบบนั้น⁉️บทสรุปอันง่ายของคนที่ไม่อยากยอมจำนน .. คือ .. “ไม่ได้ยินเสียงพระเจ้า” หรือ… Read More »