Tag Archives: การถือฤกษ์ยาม

การตั้งชื่อ การถือฤกษ์ยาม

ในเอเดนที่สมบูรณ์พระเจ้าทรงให้สิทธิอำนาจกับอาดัมในการตั้งชื่อสัตว์และสิ่งมีชีวิตบนแผ่นดินโลก เพื่อการครอบครอง นั่นแสดงว่าพระเจ้าให้ความสำคัญกับการตั้งชื่อ เพราะมันหมายถึงการครอบครอง ซึ่งแน่นอนว่า คริสเตียนไม่เชื่อเรื่องดวง ไม่เชื่อเรื่องการถือฤกษ์ยาม แต่การตั้งชื่อเป็นคนละประเด็น เพราะเป็นเหมือนการกำหนดทัศนคติต่อสิ่งนั้นๆ ตัวอย่างเช่น พระเจ้าทรงเปลี่ยนชื่อให้อับรามเป็นอับราฮัม (บิดาของชนชาติ) พระเยซูเปลี่ยนชื่อจากซีโมนเป็นเปโตร (ศิลา) ดังนั้นการตั้งชื่อจึงเป็นเสมือนการบ่งบอกว่าจะเป็นอย่างไร หรือแสดงความเป็นเอกลักษณ์ของชื่อนั้นๆ ด้วย แต่มีบางคนที่แช่งสาปตนเองและคนรอบข้างด้วยชื่อตั้งและติดตัว เช่น แม่ของยาเบส (ตัวซวย) นาโอมี(ชื่นชม) เป็นมารา (ขมขื่น) นรธ.1:20 นาโอมีตอบเขาว่า “ขออย่าเรียกฉันว่านาโอมีเลย ขอเรียกฉันว่ามาราเถอะ เพราะว่าองค์ผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ได้ทรงกระทำแก่ฉันอย่างขมขื่น ดังนั้นหากเราปรารถนาจะมีสิทธิครอบครองแบบที่พระเจ้าให้อาดัมตั้งแต่แรกเริ่ม เราก็ควรอย่างยิ่งที่จะตั้งชื่อให้งดงามสมกับที่พระเจ้าให้สิทธินั้นแก่เรา   210613