Tag Archives: การตอบสนองพระเจ้า

ระดับการตอบสนองพระเจ้า 2 แบบ

1 คร.10:13 ไม่‍มีการทด‍ลองใดๆ เกิด‍ขึ้นกับท่าน‍ทั้ง‍หลาย นอก‍เหนือการทด‍ลองซึ่งเคยเกิดกับมนุษย์ พระ‍เจ้าทรงซื่อ‍สัตย์ พระ‍องค์จะไม่ทรงให้พวก‍ท่านต้องถูกทด‍ลองเกินกว่าที่ท่านจะทนได้ และเมื่อถูกทด‍ลอง พระ‍องค์จะทรงให้มีทางออกด้วย เพื่อพวก‍ท่านจะมีกำลังทนได้ ระดับการตอบสนองพระเจ้า 2 แบบ 1.    ไม่รู้หนทางข้างหน้า •    เมื่อมีสถานการณ์ใดๆ ที่ต้องเผชิญแม้ไม่รู้อะไรเลย ไม่รู้มาก่อนว่าสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นกับเรา ไม่รู้ว่าหนทางในการตอบสนองจะเป็นอย่างไร คำตอบของพระเจ้าคืออะไร สิ่งที่ต้องตอบสนองคือ… วางใจ •    พระเจ้าจะทดสอบเรื่องความวางใจเป็นอย่างมาก เนื่องจากไม่ว่าหนทางข้างหน้าเป็นอย่างไร สิ่งที่ตอบสนองจะถูกหรือไม่ จะต้องเจอกับอะไรบ้าง แต่พระเจ้าจะทรงทอดพระเนตรที่จิตใจภายในของเราว่าเต็มที่หรือยัง ไว้วางใจและร่วมผจญภัยไปกับพระเจ้า ซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องแสวงหาคำตอบและทางออกในการก้าวเดินจากพระเจ้า ระมัดระวังโดยมีพื้นฐานพระคัมภีร์เป็นหลัก เพื่อตีกรอบในการตอบสนองอย่างดี •    ระดับการตอบสนองจุดนี้ พระเจ้าวัดว่าภายในเราผ่านแค่ไหน? เพื่อสร้างความแกร่งและความเข้าใจพระองค์มากขึ้น แม้ตอบสนองถูกบ้างผิดบ้าง ก็ไม่ใช่ประเด็นสำคัญ แต่ประเด็นหลักคือ เราต้องผ่านเรื่องความวางใจพระองค์และพึ่งพาพระองค์ ซึ่งหนทางข้างหน้าพระองค์จะเป็นผู้กระทำเอง •    *** สรุป ตอบสนองเต็มที่ที่สุด เพราะพระเจ้าวัดเส้นผ่านแค่ใจผ่าน เมื่อใจผ่านสิ่งอื่นจะตามมาเอง ***   2.    พระเจ้าเปิดเผยให้รู้ล่วงหน้า •    รู้ทุกอย่างว่าจะเกิดอะไรขึ้นในเวลาใดๆ เพื่อเตรียมรับมือ… Read More »

ลำดับขั้น

คนส่วนใหญ่ ชอบผลกำไร … แต่ไม่ชอบการลงทุน คนส่วนใหญ่ อยากได้พระพร … แต่ไม่ค่อยอดทนต่อการสร้างของพระเจ้า คนส่วนใหญ่ อยากได้สิ่งดี … แต่ไม่ค่อยยอมเป็นคนที่หยิบยื่นสิ่งดี คนส่วนใหญ่ อยากประสบความสำเร็จ … แต่ไม่อยากฝึกฝน หรือวางรากฐาน คนส่วนใหญ่ อยากจะไปถึงเส้นชัย … แต่ไม่อยากจะเริ่มต้น ความเป็นจริงในชีวิตคนเราไม่มีอะไรที่ได้มาโดยปราศจากการลงทุน และไม่มีทางใดพาเราไปถึงเส้นชัยทั้งๆ ที่ไม่ผ่านจุดเริ่มต้น กว่าคน 1 คนจะเติบโตได้ ย่อมต้องผ่านกระบวนการสร้างมาอย่างมากมาย กว่าเด็กคนหนึ่งจะเดินได้ ย่อมต้องผ่านการล้มลุกคลุกคลาน เมื่อเดินได้ ก็สามารถวิ่งต่อไปได้ ทรงตัวได้ กระบวนการของพระเจ้าในชีวิตเราก็เช่นกัน พระองค์จะ… •    ค่อยๆ สอนเรา ทีละขั้นทีละตอน •    ค่อยๆ ขยายฐานชีวิตออกทีละนิด ยิ่งฐานกว้างออกมากเท่าไร การเติบโตยิ่งสามารถสูงได้มากเท่านั้น •    ค่อยๆ นำเราทีละก้าว •    ค่อยๆ สร้างเราทีละวัน ทีละเรื่องราว จนไปถึงความไพบูลย์ของพระคริสต์ ดังนั้นเมื่อพระเจ้าทรงตรัสหรือสำแดงบางสิ่งบางอย่างกับเรา เราจำเป็นต้องตอบสนองและเชื่อฟังพระเจ้าในแต่ละก้าว แต่ละเรื่องเป็นอย่างดี… Read More »