Tag Archives: การดำเนินชีวิตคริสเตียน

ความเรียบง่ายของการดำเนินชีวิตคริสเตียน

แท้จริงแล้ว การดำเนินชีวิตแต่ละวัน (ของคริสเตียน) … เป็นเรื่องของความเรียบง่ายบนความสัมพันธ์กับพระเจ้า แบบวันต่อวัน ก้าวต่อก้าาว ส่วนเรื่องความล้ำลึกนั้น เป็นเรื่องของความโปรดปรานพิเศษ ที่จะทรงสำแดงอย่างเจาะจง กับบางคน ในบางเรื่อง บางเวลา (ซึ่งบางคนอาจพัฒนาสู่ของประทานที่ล้ำลึก) แต่เรื่องของความรอด เป็นเรื่องของการดำเนินชีวิตที่เรียบง่าย ไม่ใช่เรื่องของการรู้ถึงความล้ำลึก ดังนั้น แม้ไม่รู้อะไรมาก แต่เดินตามพระคำอย่างสุดใจ ก็รอดแน่ๆ แต่หากพระเจ้าจะเมตตาใส่ความล้ำลึกให้ นั่นเพราะ “ทรงโปรดปรานเราเป็นพิเศษ” ต้องแยกให้ออกระหว่าง “สิ่งที่เป็นพื้นฐาน กับ สิ่งที่เป็นขั้นกว่า” พื้นฐาน :: ขาดไม่ได้ ต้องมั่นคง ขั้นกว่า :: ไม่มีก็ไม่เป็นไร แต่หากมีก็เป็นรางวัลชีวิต คนเราควรหมั่นศึกษา เพิ่มพูน ความรู้ และ ของประทาน เพื่อขยายขอบเขตชีวิตมากขึ้นเรื่อย และ เมื่อขอบเขตชีวิตขยายมากขึ้น หรือ ที่เรียกว่า “เติบโตมากขึ้น” ความล้ำลึกในแต่ละเรื่องจะค่อยๆ เพิ่มพูนขึ้นเอง เพราะพระเจ้าทรงปรารถนาจะใส่ เติม แต่ง ให้แก่เราอยู่แล้ว สิ่งที่เราควรให้น้ำหนักมากที่สุด และ… Read More »

คำตอบที่แน่ชัดอยู่ในพระเจ้า

ในยามที่เราไม่รู้แน่ชัดว่า… ~ อะไรถูกผิด ~ อะไรทำได้หรือไม่ ~ อะไรเป็นเพียงแค่ธรรมเนียมปฏิบัติ หรือ หลักการ ~ ควรทำ ควรเชื่อ ควรคิด หรือ ควรยึดรูปแบบไหน จงเข้ามาแสวงหาคำตอบจากพระเจ้าผู้ทรงถือบัญญัติไว้ในพระกร … (เพราะพระเจ้าเป็นผู้มอบบัญญัติแก่มนุษย์ และ เป็นนายเหนือบัญญัติ) – อย่ามัวแต่คิดเอง เออเอง – อย่ามัวแต่ดิ้นรน หาข้อสนับสนุน หรือ หักล้าง (เพราะแต่ละคน แต่ละวาระ ก็แตกต่างกันออกไป) – อย่ามัวแต่ตะบี้ตะบัน ก้มหน้ายึด สิ่งเก่าๆ ที่เล่าต่อกันมา เพราะ… ~ แต่ละคนก็มีทางของตนเอง มีแนวคิด แนวปฏิบัติที่แตกต่างกันออกไป ~ แต่ละเวลา แต่ละยุค การเคลื่อนไปของพระเจ้า ก็ต่างกัน ~ แต่ละการทรงเรียก แต่ละจุดยืน ก็ไม่เหมือนกัน ~ แต่ละประสบการณ์ ที่มีรายละเอียดแตกต่างกัน ~ และแน่นอนว่า… Read More »