Tag Archives: กระบวนการสร้างชีวิต

กระบวนการสร้างของพระเจ้า

เมื่อเราอายุมากขึ้น … แล้วมองย้อนกลับไป และ ระลึกถึงวันเก่าๆ จะสามารถเห็นกระบวนการสร้างของพระเจ้า และ การจัดเตรียมของพระองค์ในชีวิตของเราแต่ละช่วงเวลา ผ่านสถานการณ์ , คนใกล้ชิด , สภาพแวดล้อม , หรือสิ่งต่างๆ ที่อยู่รอบตัว  จะเห็นได้ว่า ชีวิตของเรามีเส้นทางที่คอยขีด และ บรรจงสร้างเรา จนกระทั่งเป็นอยู่ทุกวันนี้ ไม่ว่าจะเป็นทัศนคติ , อุปนิสัย , ขอบเขตชีวิต  ในแต่ละด้าน  ล้วนเกิดมาจากประสบการณ์ที่ผ่านเข้ามา  … แต่ในอีกแง่หนึ่ง เราสามารถมองเห็น กระบวนการสร้างของพระเจ้าในชีวิตของเราทีละขั้นตอน อันประกอบไปด้วย การขัดเกลา , การชำระใหม่ และ การสร้างใหม่  เส้นทางชีวิตจะมีจุดหักเหในแต่ละช่วงเวลา และ นำพาเราเข้าสู่สิ่งใหม่ๆ ตามน้ำพระทัย ของพระเจ้าทีละขั้นตอน แน่นอนว่า บางครั้งเราจำเป็นต้องเรียนรู้จากความผิดพลาด เพราะคงไม่มีใครไม่เคยผิดพลาด ประสบการณ์ใหม่ๆ เป็นสิ่งที่ เราเองก็ยังไม่เคยเจอ นั่นหมายถึง โอกาสที่จะผิดพลาด ก็ย่อมมี และ เกิดขึ้น …… Read More »