Present No Past ปัจจุบันกาล

By | 2016/11/24

จงทำให้ชีวิตของเรา เป็นเรื่องของวันนี้ เพื่อจัดเตรียม สู่พรุ่งนี้ และ อนาคตนิรันดร ไม่ใช่เรื่องในอดีต

เดมาสก็เคยรักพระเจ้า แต่เดี๋ยวนี้ได้หลงรักโลกไปเสียแล้ว

2 ทิโมธี 4:10 เพราะว่าเดมาสหลงรักโลกนี้ และทิ้งข้าพเจ้าไปยังเมืองเธสะโลนิกาแล้ว ส่วนเครสเซนส์ไปที่แคว้นกาลาเทีย ทิตัสไปที่แคว้นดาลมาเทีย

หลายสิ่งในอดีตเคยดีงาม แต่เมื่อวันเวลาผ่านไป กลับถอยหลังหรือย่ำแย่ลง อย่าลืมว่า วันเวลาที่ขับเคลื่อนไปข้างหน้า ย่อมมีวาระ มีสิ่งต่างๆ ที่เปลี่ยนไปและพัฒนาการขึ้น ในขณะที่บางคนหรือบางสิ่งเพียงแค่หยุดอยู่กับที่ ไม่มีการพัฒนาไปตามกาลเวลา หรือวาระที่เดินไปข้างหน้า ย่อมทำให้ตนเองหรือสิ่งเหล่านั้นถดถอยลง อย่างไม่รู้ตัว

ตัวอย่างที่เห็นได้ชัด คือ โทรศัพท์มือถือ เครื่องใช้ไฟฟ้า จากเดิม มีความใหญ่ มีความแข็งแรง มีความอึดและทน แต่ปัจจุบัน เทคโนโลยีเหล่านี้ ปรับเปลี่ยนแปลงเป็นความรวดเร็วตอบสนองความสะดวกสบาย ในขณะที่ผู้พัฒนาสินค้าให้เหมาะกับยุคสมัย แต่ยังคงรักษา concept เดิม คงความแข็งแรง ความอึด ความทนไว้ได้ ย่อมได้เปรียบกว่า

อย่ายอมปล่อยให้ชีวิตของตน เป็นเรื่องของในอดีต หมายถึง ในอดีตเคยดีแต่ปัจจุบันกลับถดถอย หรือหลงลืมซึ่งสิ่งที่เคยดีในอดีตไปเรียบร้อยแล้ว อันเนื่องจากไม่ได้รักษาสิ่งดีอันนั้นไว้ หรือว่าพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ปกติแล้ว สิ่งใดที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ย่อมส่งผลต่อความมั่นคง ในขณะที่ หากชีวิตมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ย่อมส่งผล ต่อการสูงขึ้นเป็นลำดับขั้น … ในทางตรงข้าม คนที่ปล่อยให้ความขี้เกียจเข้าบดบังหรือแทรกแซง จะต้องใช้แรงฮึด มากกว่าปกติ อันเนื่องจากทุกครั้งที่ปล่อยเกียร์ว่าง หรือผ่อนปรน เนื้อหนังย่อมแทรกแซง เมื่อความขี้เกียจเกาะกิน การจะนำตนเองมายืนอยู่ในจุดปกติหรือจุดเดิมก็เป็นเรื่องยากและเหนื่อยเสียแล้ว ดังนั้นการจะพูดถึงเรื่องการพัฒนาไปข้างหน้าจึงเป็นเรื่องที่ดูเหมือนไกลตัวและเกินคาดหวัง

การรักษาชีวิตจึงเป็นเรื่องของความต่อเนื่อง เป็นเรื่องของปกติที่ต้องทำจนเป็นธรรมชาติชีวิต จนไม่รู้สึกว่าเข็นตนเอง ไม่รู้สึกลำบากหรือยากเย็นอีกต่อไป

อย่ายอมให้ตนเองเป็นคริสเตียน ที่เคยรักพระเจ้า เคยร้อนรน เคยเอาจริงเอาจัง เคยหมั่นเพียรในการศึกษาพระคำของพระเจ้า เคยสละสิ่งสารพัดต่างๆ เพื่อพระคริสต์ … แต่วันนี้ กลับกลายเป็นว่า สิ่งเหล่านั้นเป็นเพียงแค่อดีตที่เคยทำหรือเคยผ่านมาเท่านั้น แต่จงเป็นคริสเตียนที่ พัฒนาตนเองจากพื้นฐานเหล่านั้นในอดีต ให้เติบโตมากยิ่งขึ้น มีมุมมองที่กว้างและลึกขึ้น มีความเข้าใจที่กว้างขึ้น มีความลึกซึ้งในความสัมพันธ์กับพระเจ้ามากยิ่งขึ้น มีพระพร ที่สามารถส่งต่อได้อย่างมากมาย

แน่นอนว่าในแต่ละวัน แต่ละเวลา ในชีวิตของเราที่พระเจ้าทรงเรียกและทรงกระทำ สามารถผันเปลี่ยนไปตาม พระประสงค์ของพระเจ้า บางเวลาเราอาจเคยทำบางสิ่งแต่บัดนี้หมดเวลาแล้ว บางสิ่งเราอาจ มีส่วนเพียงแค่ช่วงเวลาหนึ่งของชีวิตเท่านั้น … แต่ถึงกระนั้น ทุกสิ่งย่อมเป็นพื้นฐาน ในการทำให้เราเติบโตมากยิ่งขึ้น พัฒนาตนเองมากยิ่งขึ้นในความสัมพันธ์กับพระคริสต์ มีความรู้แจ้งมากขึ้น มีประสบการณ์ตรง มีความเข้าใจที่มากกว่าคำบอกเล่า

สิ่งที่เป็นตัวชี้วัดว่าตนเองยังคงรักษามาตรฐานไว้ได้ คือ การมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าอย่างลึกซึ้งมากยิ่งๆ ขึ้น

ตัวอย่างเช่น อับราฮัม เมื่อแก่ชราแล้ว เขาเป็นคนที่มีพระพรในชีวิตอย่างมาก บางคนรับใช้พระเจ้าจนวินาทีสุดท้ายของชีวิต แต่บางคนก็อาจทำสำเร็จเสร็จสิ้นก่อน ก็เป็นไปได้

 

Present No Past ปัจจุบันกาล

 

การรับใช้ เป็นเพียง รูปแบบหนึ่ง ของการพัฒนาตนเองในการเดินกับพระเจ้า แต่แก่นแท้ คือการมีชีวิตเป็นคริสเตียนแท้ หมายถึง ทุกท่วงท่า ทุกช่วงเวลา ทุกนาที ดำเนินชีวิตในความสัมพันธ์กับพระเจ้าของตน เสมือนว่า พระองค์ประทับอยู่ตรงหน้าตลอดเวลา ซึ่งย่อมทำให้ …

  • มีความยำเกรงพระเจ้า
  • มีความรักที่มั่นคง
  • มีความซาบซึ้งในพระคุณ
  • มีความอิ่มหนำด้วยสันติสุข
  • มีความมั่นคงภายในจิตใจ
  • มีความลึกลงในความสัมพันธ์มากยิ่งๆ ขึ้น
  • มีความหิวและกระหายหาพระพักตร์ขององค์พระผู้เป็นเจ้า
  • มีความเคร่งครัดในการรักษาชีวิตให้อยู่ในความชอบธรรมและความบริสุทธิ์อยู่ตลอดเวลา
  • มีความใส่ใจ สนใจและแคร์ ในองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นที่สุด
  • มีความจดจ่อ อยู่กับแผ่นดินนิรันดร

 

Present No Past ปัจจุบันกาล

 

1. การพบกับความรักของพระคริสต์เป็นเรื่องของพระคุณที่พระเจ้าทรงมอบให้ แต่การรักษาชีวิตให้สดใหม่ในความสัมพันธ์กับพระเจ้าเสมอๆ เป็นเรื่องของความสัตย์ซื่อส่วนบุคคลที่พึงมีต่อตนเองและพระเจ้า

2. อย่ายอมปล่อยให้พระพร หรือ ประสบการณ์ตรง เป็นเพียงเรื่องในวันวาน แต่ควรให้มีความสดใหม่อยู่เสมอๆ (พระพรที่เราแบ่งปัน เป็นพระพรสดใหม่เพียงใด?)

3. อย่าตกหล่นไปจากความรักดั้งเดิมของพระคริสต์ เพราะพระองค์ทรงพระชนม์อยู่ทุกวันเวลา

4. หากหมดใจ จงร้องขอหัวใจที่สดใหม่จากพระเจ้า แล้วพระองค์จะทรงประทานสิ่งที่หัวใจแสวงหาต่อพระพักตร์พระเจ้าเป็นแน่แท้

 

 

2016-07-02

 

 

 

0Shares