Category Archives: นิยาม

นิยามของพระพร

พระพร คือ สิ่งที่พระเจ้าทำหรือมอบให้แก่เรา ทั้งทางกายภาพ จิตใจ และจิตวิญญาณ แม้หลายครั้งสิ่งเหล่านั้นอาจดูไม่เป็นที่ถูกอกถูกใจของเรา หลายครั้งอาจจะยังไม่เข้าใจสิ่งเหล่านั้น บางครั้งก็ดูเหมือนไม่ใช่สิ่งดีเสียทีเดียว แต่พระเจ้าผู้ทรงรักเราอย่างที่สุด ดุจแก้วตาดวงใจ ทรงตั้งและเรียกว่าเราบุตรที่รัก ย่อมจัดเตรียมและมอบแต่สิ่งที่ดีให้แก่เราเป็นแน่ มธ.7:9-11 7:9 ในพวกท่านมีใครบ้างที่จะเอาก้อนหินให้บุตร เมื่อเขาขอขนมปัง 7:10 หรือให้งูเมื่อบุตรขอปลา 7:11 เหตุฉะนั้น ถ้าท่านทั้งหลายเองผู้เป็นคนชั่ว ยังรู้จักให้ของดีแก่บุตรของตน ยิ่งกว่านั้นสักเท่าใดพระบิดาของท่านผู้ทรงสถิตในสวรรค์จะประทานของดีแก่ผู้ที่ขอจากพระองค์ แต่หลายครั้ง การจำกัดความ คำว่า “พระพร” มักใช้อารมณ์ของตนเป็นที่ตั้ง ว่าตอบสนองความพึงพอใจของเรามากแค่ไหน ทำให้หลายครั้งมองไม่เห็นพระคุณของพระเจ้า และหลายครั้งพระคุณก็ซ้อนพระคุณด้วยซ้ำ เมื่อเป็นดังนั้นจึงไม่แปลกที่จะมีใจหลงลืมพระคุณพระเจ้าได้อย่างง่ายๆ แม้จะผ่านพระพรหรือ การอัศจรรย์ ที่มีประสบการณ์ตรงมามากเพียงใดแล้วก็ตาม ยอห์น 1:16 เพราะเราได้รับ‍พระ‍คุณซ้อนพระ‍คุณจากความบริ‌บูรณ์ของพระ‍องค์   นิยามของพระพร   การหมั่นนับพระพร เพื่อ   1. ให้ระลึกถึงสิ่งที่พระเจ้าเคยกู้หรือเคยทำกับเรา เพื่อเรามาแล้วในอดีต เพื่อจะไม่หลงลืมง่ายๆ   2. เป็นดั่งสัญญาณเตือนให้รู้ตัวเสมอว่า พระเจ้าทรงยิ่งใหญ่ รักเรา และทรงฤทธิ์อาญช่วยเราได้เพียงใด… Read More »