เมื่อคำตอบของพระเจ้ายังคงเดิม

By | 2017/11/08

2017-11-08 Diary Life เมื่อคำตอบของพระเจ้ายังคงเดิม

เมื่อคำตอบของพระเจ้ายังคงเดิม ไม่ว่าจะอธิษฐานกี่รอบ ขอกี่ครั้ง พระสุรเสียงตรัสของพระเจ้าก็ยังคงหนักแน่น และคงเดิม นั่นหมายความว่า เราต้องอดทนรอคอยให้สิ่งต่างๆ ผ่านพ้นไป และ รอคอยเวลาแห่งการเทพระพรลงมา

  • บางครั้งสภาพการณ์มักทำให้เราไม่ใคร่จะอยากรอ หรือ หวั่นใจกับสิ่งที่เป็นอยู่
  • บางครั้งบิลที่ดูเหมือนรอคิวจ่าย ก็ทำให้เราเร่งเร้าพระเจ้า ทั้งที่ยังเหลือเวลาอีกหลายวัน
  • บางวันตื่นขึ้นมา สิ่งต่างๆ ยังคงเดิม ไม่กระเตื่องเท่าไร ก็ร้อนใจอยากจะเปลี่ยนแปลงตามใจเรา ด้วยการเคี่ยวเข็ญพระเจ้า

แท้จริงพระเจ้าทรงสามารถพลิกสถานการณ์หรือทำสิ่งใดๆ ได้ในช่วงระยะเวลาพริบตาเดียว ทรงสร้างโลกเพียงแค่ทรงตรัส ด้วยพระวาทะทุกสิ่งก็เกิดขึ้นอย่างทันที โลกทั้งใบ จักรวาลทั้งระบบ เกิดขึ้นอย่างทันทีและไร้ที่ติ … พระองค์ทรงมีเวลาที่เหมาะสม และ ทรงมีพระลักษณะแห่งการช่วยกู้ประชากรของพระเจ้าอย่างทันเวลาเสมอ

 

เมื่อคำตอบของพระเจ้ายังคงเดิม

 

เป็นการเหน็ดเหนื่อย และ สูญแรงเปล่าๆ หากจะวิตกกังวลไปเอง แทนที่การวิตก ด้วยการวิงวอนและร้องทูลต่อพระเจ้าด้วยความเชื่อ ความหวังใจ … ระยะเวลาเหล่านี้มักสร้างความเข้มแข็งด้านความความเชื่อ และ สร้างความแข็งแกร่งด้านการอดทน สร้างความวางใจด้วยการสงบนิ่ง เมื่อเราทำทุกสิ่งที่เป็นส่วนของตนเองจนครบหมดแล้ว ก็ไม่มีอะไรที่ต้องกังวล หรือ ต้องดิ้นรน กระเสือกกระสนจนเกินไป เพื่อเราเองจะได้เห็นพระหัตถ์พระเจ้าแทรกแซงในส่วนที่เกินมือตนเอง

จงหาที่ว่างเพื่อวางสิ่งที่ใจตนเองบีบรัดลง แล้วหาความสุขใส่ตนเอง ด้วยการมอบทั้งหมดทั้งมวลไว้ในพระหัตถ์พระเจ้า พรที่ประเสริฐกว่าสิ่งของ คือ ความสงบสุข และ สันติสุขภายใน อย่ามัวแต่ยึดติดกับสิ่งที่เป็นหยากเยื่อของโลกนี้ (แม้ยุคปัจจุบันจะมีความจำเป็นก็ตามที) แต่เมื่อใดที่สามารถสงบสุขได้ เมื่อนั้นความสุขก็จะครอบครองดวงใจ และส่วนที่เกินจากมือตน ก็เฝ้าร้องทูลต่อพระเจ้าผู้ทรงดูแล และ รอคอยดูความยิ่งใหญ่ที่ทันเวลาของพระเจ้าในชีวิตตนเอง

ขอพระเจ้าทรงช่วยกู้ และ อวยพร เราทั้งหลายอย่างเจาะจงพิเศษ ด้วยพระองค์เอง

 

 

2017-11-08

 

 

 

0Shares