☆แม้ข้าพเจ้าจะไม่ใช่คนยิ่งใหญ่กว่าใครๆ แต่ก็ไม่ยิ่งหย่อนที่พระเจ้าจะทำอะไรในข้าพเจ้าด้วยเช่นกัน☆

By | 2013/10/28

☆ แม้ข้าพเจ้าจะไม่ใช่คนยิ่งใหญ่กว่าใครๆ แต่ก็ไม่ยิ่งหย่อนที่พระเจ้าจะทำอะไรในข้าพเจ้าด้วยเช่นกัน☆

ดังนั้นข้าพเจ้าจึงได้รับสิทธิในการตอบสนองพระเจ้าของข้าพเจ้าอย่างเต็มที่ แท้จริงแล้วนี่คือ สิทธิพื้นฐานที่เราแต่ละคนได้รับจากพระเจ้าอยู่แล้ว ไม่ว่าจะเชื่อพระเจ้าหรือไม่ แต่หลายต่อหลายคนและหลายต่อหลายครั้งที่คนเรามักละทิ้งสิทธินั้นอย่างไร้ปราณี ในหลายๆครั้งข้าพเจ้าเองก็เป็นเช่นนั้น แต่นี่แหนะ!! บัดนี้!! ข้าพเจ้าตระหนักเป็นอย่างดีว่าแม้ข้าพเจ้าจะสูญเสียสิทธิใดๆ หรือไม่มีสิทธิใดๆ ก็ตาม แต่ข้าพเจ้ายังคงมีสิทธิในการตอบสนองพระเจ้าของข้าพเจ้าอย่างเต็มขนาด

แม้ข้าพเจ้าจะเสียสิทธิในการพูด ในการอธิบาย ในการทำสิ่งที่อยากทำ อยากได้ อยากเป็น สิทธิการเป็นตัวของตัวเองบางด้าน แต่แน่หละ ข้าพเจ้ายังคงรักษาสิทธิในการตอบสนองพระเจ้าของข้าพเจ้าได้ และเมื่อข้าพเจ้าตอบสนองพระเจ้าแล้ว ใครหรือจะชี้นิ้วว่ากล่าวข้าพเจ้าได้ เพราะ***ข้าพเจ้าเป็นที่รักและหวงแหนของพระองค์***

อย่ากล่าวว่าผู้ใดที่ตอบสนองพระเจ้าของเขาเลย แม้จะไม่เหมือนกับปกติโลกทั่วๆไป แต่ก็ไม่มีใครมีสิทธินั้นๆเลยสักคนเดียว เพราะสิทธิขาดนั้นอยู่ที่พระเจ้าแต่ผู้เดียว หากผู้นั้นตอบสนองผิดมีหรือ? พระเจ้าจะปล่อยไว้ ถ้านั่นมาจากพระเจ้าจริง

httpv://www.youtube.com/watch?v=PfpL155MciY

28/10/2013 12:44

0Shares
Category: สีสันชีวิต

About Panarat

♡ พระเกียรติทั้งสิ้นมอบแด่พระจ้าแต่ผู้เดียว นามเดียว ♡ แต่ขอพระพรตกแก่ข้าพเจ้าและครัวเรือนอย่างเต็มขนาด

Leave a Reply

Your email address will not be published.