‎คำอธิษฐาน‬ : ‪‎เพื่อการชำระตนให้บริสุทธิ์‬

By | 2015/04/15

♣‎ต่อหน้าพระพักตร์องค์ผู้บริสุทธิ์‬…

ขอทรงชำระ :; ให้พ้นจากมลทินบาปผิดที่แตะต้อง ข้องเกี่ยว ซ่อนเร้น
ขอทรงชำระ :; ให้หมดจดทั้งสิ้น ตั้งแต่อดีตจนปัจจุบัน
ขอทรงปกคลุมการชำระนี้ :; ไปยังอนาคต ที่อาจเกิดขึ้นได้
ขอทรงชำระทั้งกาย ใจ วิญญาณ :; ให้สะอาดเอี่ยมด้วยโลหิตของพระคริสต์บนกางเขน
ขอทรงชำระ :; จากบาปแห่งการผิดพลาด ล้มลง ละเลย ละเมิด และพลาดพลั้ง
ขอทรงชำระ :; ในทุกๆ เช้าวันใหม่

ข้าแต่พระเจ้า…
เมื่อทรงชำระแล้ว… ผู้ใดจะฟ้องได้?
เมื่อทรงให้อภัย… การเริ่มต้นใหม่จึงเกิดขึ้น
เมื่อทรงชำระแล้ว… ใครหรือจะปรักปรำได้?
เพราะโลหิตปลดปล่อยจากโซ่ตรวนที่ฉุดรั้ง!!!
เมื่อทรงชำระแล้ว… ทรงรื้อถอนสิ่งมลทินไปจากชีวิตแล้ว
เมื่อทรงชำระแล้ว… กำลังใหม่จะสวมทับโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์***
เมื่อทรงชำระแล้ว… จะทรงสร้างขึ้นใหม่ให้งดงามดั่งเจ้าสาวของพระคริสต์

ข้าแต่พระเจ้า…
โดยโลหิตบนกางเขน >> ทรงนำให้เข้าใกล้ความบริสุทธิ์!!!
โดยการชำระ >> ทรงนำให้ก้าวใกล้พระองค์ผู้บริสุทธิ์!!!
โดยการไถ่ >> ทรงทลายกำแพงขวางกั้นลง ทำให้ใกล้องค์ผู้บริสุทธิ์!!!
โดยความรักให้อภัย >> ทรงให้โอกาสกลับใจใหม่ เริ่มต้นใหม่ได้ทุกครั้งที่ทรงชำระเสร็จ!!!

โอ้… จิตใจเอ๋ย , จิตวิญญาณเอ๋ย , ความคิดเอ๋ย , ร่างกายเนื้อเอ๋ย…
*** จงมั่นใจ : ในฤทธิ์เดชโลหิตบนกางเขน
*** จงรู้แน่ว่า : ทรงมีชัยอย่างสมบูรณ์
*** จงเชื่อมั่นว่า : การชำระนำความบริสุทธิ์
*** จงรู้เถิดว่า : พระองค์ผู้บริสุทธิ์เฝ้ารอคอย และช่วยเหลือ ด้วยพระคุณอันล้นพ้น
*** จงตระหนักว่า : ได้ “เป็นผู้ชอบธรรมแล้ว” >> โดยการชำระของพระองค์ผู้ไร้มลทิน***
*** จงเข้าใจให้ถ่องแท้ว่า : ไม่มีใคร หรือสิ่งใด จะปรักปรำได้อีกต่อไป….
*** จงลุกขึ้นเถิด : รับความบริสุทธิ์ และชอบธรรม >> จากพระองค์ผู้บริสุทธิ์

บัดนี้จงเข้าใกล้ ‪พระองค์ผู้บริสุทธิ์‬ ด้วยว่าทรงชำระอย่างสมบูรณ์

อธิษฐาน‎วิงวอน‬ ‪‎ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า‬ ‎เอเมน‬”

 

 

2015-03-16

 

0Shares