โลกแห่งการปรุงแต่ง

By | 2016/01/08

โลกนี้ได้มีพัฒนาการต่างๆ มากมาย ความเจริญของบางสิ่งเติบโตขึ้นพร้อมๆ กับความเสื่อมบางด้าน

วัตถุที่เจริญก้าวหน้ามากขึ้นก็เติบโตขึ้นพร้อมๆ กับความเสื่อมจริยธรรมและสิ่งดีงามเดิมๆ จนบางครั้งมันบดบัง หรือแม้แต่เปลี่ยนสิ่งแรกเริ่มจนไม่เห็นเงาเลยด้วยซ้ำ

แน่นอนว่าเราสามารถรับความเจริญก้าวหน้าของสิ่งรอบตัวได้อย่างไม่ต้องรู้สึกตะขิดตะขวงใจใดๆ เพราะท่ามกลางความเจริญเหล่านั้น ย่อมอยู่ใต้การควบคุมของพระเจ้า เพียงแต่เราต้องคำนึงและยอมรับว่า … บางสิ่งที่หายไป ได้ถูกทดแทนจนกระทั่ง ชีวิตของมนุษย์ก็อยู่บนเปลือกแห่งการปรุงแต่งเสียมากกว่า

แท้จริงพระเจ้าสร้างและใส่สิ่งที่เรียกว่า “ดียิ่งนัก” ในตัวของเราเองอยู่แล้ว เราจึงสามารถเรียนรู้น้ำพระทัยของพระเจ้าได้จากธรรมชาติชีวิตของมนุษย์ อาทิเช่น
เมื่อหิว  > ก็ต้องกิน
เมื่อง่วง > ก็ต้องนอน
เมื่อเสียใจ > ก็สามารถร้องไห้
เมื่อดีใจ > ก็แสดงออกเป็นร้องเพลง
.
.
.
สิ่งที่น่ากลัว คือ หลายครั้งการดำเนินชีวิตของเราได้ขาดหายไปจากวัตถุประสงค์แรกเริ่มด้วยการให้เหตุผลของความเจริญเหล่านั้นมาบดบังความดียิ่งนักที่พระเจ้าใส่ไว้ให้ ทำให้เริ่มปกปิด ปิดบัง และสร้างภาพบางอย่างขึ้นมาทดแทนธรรมชาติชีวิตที่พระเจ้าสร้าง ก่อให้เกิดความทุกข์ใจอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เพราะเสรีภาพที่เคยและควรได้รับ กลับถูกจำกัดหรือตีกรอบให้บิดเบี้ยวไป

โลกแห่งการปรุงแต่ง

1.    แท้จริงสิ่งที่พระเจ้าสร้าง และมอบให้แก่เราแต่ละคนนั้นดีอยู่แล้ว และมันจะค่อยๆ ถูกพัฒนา เพื่อสร้างเราสู่ความไพบูลย์ของพระคริสต์มากขึ้นในแต่ละวันเวลา เพื่อให้เราเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าในชีวิตอย่างเด่นชัด

2.    โลกที่พัฒนาอย่างไม่ที่สิ้นสุด เป็นที่น่าตื่นตาตื่นใจ แต่ถึงกระนั้นก็ไม่สามารถล้มล้างหรือหักล้าง สิ่งที่ทรงตั้งไว้แต่แรกอยู่ดี

3.    พึงระมัดระวังชีวิตตนเป็นอย่างดี ที่จะไม่หลงไปจากวิถีทางของพระเจ้า ในขณะที่สิ่งต่างๆ เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว พระองค์ยังทรงดำรงอยู่นิรันดร เฉกเช่นเดียวกับพระสัญญาที่ทรงตั้งไว้แล้ว ย่อมไม่แปรเปลี่ยน

4.    อะไรที่เป็นสิ่งดีควรค่าแก่การรักษา ก็อย่าหลงลืมไปตามกาลเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความรักดั้งเดิม อย่าให้นับวันยิ่งถดถอยไป เพราะสิ่งต่างๆ เข้ามามากขึ้น ทำให้หลงลืม สิ่งสำคัญหลักไป … แต่ให้ยิ่งนับวัน ยิ่งรักษาสิ่งที่ล้ำค่าได้อย่างไม่ลดละ หรือลดเลือน

5.    แม้สิ่งต่างๆ จะปรุงแต่งเพียงใดก็ตาม แต่ชีวิตกับพระเจ้ายิ่งต้องรักษาความบริสุทธิ์ให้คงอยู่ รับการชำระจากโลหิตบนกางเขนเสมอๆ เพื่อจะไม่ถูกบิดเบือนไปจากความจริง

 

2015-06-20

 

 

 

0Shares