แค่ชั่ววูบ

By | 2014/10/31

เคยไหม? โกรธจนกระทั่งปะทะบางสิ่งออกไป
เคยไหม? หงุดหงิดจนกระทั่งลงอารมณ์กับคนที่ไม่รู้เรื่อง
เคยไหม? ไม่อยากทนสักนิด กับเรื่องเล็กๆ น้อยๆ
เคยไหม? ทำเรื่องให้ใหญ่โต กับเรื่องไม่เป็นเรื่อง
.
.
.
ก็แค่ชั่ววูบ

แต่ผลเสียอันมหันต์ได้ตามมา
– ทำร้ายจิตใจคนที่รักและใกล้ชิด
– หมิ่นคุณค่าของผู้อื่น เหยียดเขาให้ต่ำกว่าความจริง
– สร้างความแตกร้าว แตกแยก
– ทำลายความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน
– ทำลายบรรยากาศการทรงสถิตย์
– พระวิญญาณเสียพระทัย
.
.
.
หลายครั้งแม้เราผิดพลาดระบายโทสะออกไปอย่างไม่ควบคุม แต่พระเจ้าก็ยงคงกู้กลับมา ให้สถานการณ์กลับทำให้ชื่นใจ ไม่เลวร้ายอย่างที่กระพือไปเอง….
ความอับอายได้มาเยือน เมื่อรู้ตัวว่าไม่สมควรกับพระกรุณาคุณของพระเจ้า นั่นเพราะทรงสำแดงให้เห็นถึงการอยู่เหนือสถานการณ์ของพระเจ้า

แท้จริงพระเจ้ามีสิ่งดีวางและมอบไว้ให้แก่เราแต่ละคน แต่ละสถานการณ์อย่างเจาะจงอยู่แล้ว แต่มนุษย์ผู้ขาดความเชื่อวางใจ
– เมื่อไม่ได้ดั่งใจ
– เมื่อผิดแผนที่วางไว้
– เมื่อคลาดไปจากที่คาดหวัง
– เมื่อไม่ตรงกับความคิดเห็นของตน
ก็ ปะทุความโกรธ เกรี้ยวกราดออกมา หลากหลายรูปแบบ เงียบผิดปกติ หงุดหงิด โวยวาย โทษโน่นนี่ ลุกขึ้นจัดการเอง … โดยขาดความยับยั้งชั่งใจ

แม้ว่าสิ่งเหล่านั้นไม่ได้แก้ปัญหา หรือทุเลาเลยแม้แต่น้อย แต่ก็เกิดขึ้นบ่อยครั้ง กับตัวเราเอง… กว่าจะกลับใจก็ได้ทำลงไปแล้ว ซึ่งก็ยังดี… อย่างน้อยก็เป็นบทเรียนให้กับครั้งต่อไป

เมตตาของพระเจ้าทำให้ดับไฟที่ปะทุขึ้นของเรา แต่กลับนำความละอายมาถึงว่า … “ไม่ว่าอย่างไร พระเจ้าก็ทรงช่วยและมีทางออกที่ดีสำหรับเราอยู่ดี ไม่น่าเปลืองตัวกับสิ่งเหล่านี้เลย”

การกลับใจใหม่ ที่มาถึง ณ นาทีนี้ ไม่เพียงแค่ให้เราเห็นพระคุณพระเจ้ามากมายเหลือเกิน, พระลักษณะที่ไม่ทอดทิ้งแต่มาทันเวลา , ทรงอยู่เหนือสถานการณ์ และตั้งมั่นคง ,….  สิ่งเหล่านี้ไม่ได้ห่างไปจากเรา หรือหมดไป แม้จะโวยวาย ตีโพยตีพาย ซะยกใหญ่ … แต่ยังมาถึงเพื่อให้เรียนรู้ที่จะยำเกรงพระองค์มากยิ่งขึ้น

*** ในขณะที่เราปะทะออกไป มักลืมเลือน ทอดทิ้งพระวิญญาณบริสุทธิ์ นี่คือ ประเด็นหลัก ที่ต้องกลับใจใหม่ มากกว่าสิ่งอื่นใดต่างหาก ***

แค่ชั่ววูบ

1.    การปะทะสิ่งต่างๆ ด้วยตนเอง แสดงถึง อีกนัยยะหนึ่งว่า… ไม่ต้องการพระเจ้า แต่ต้องการจะจัดการสิ่งเหล่านี้ด้วยมือตนเอง

2.    ผลพระวิญญาณ ไม่ได้เกิดแค่สภาวะปกติสุขเท่านั้น แต่ในสภาวะที่บีบรัด ควรเป็นเวลาที่ผลพระวิญญาณน่าจะมีผลมากที่สุด เพื่อควบคุมเนื้อหนังแห่งบาป และผลพระวิญญาณ เกิดจากการทำงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ภายในเรา ซึ่งพระวิญญาณบริสุทธิ์จะทำงานภายในเราได้ ก็ต่อเมื่อ เราให้เกียรติพระองค์
*** การควบคุมตนเอง ด้วยการข่มใจด้วยตนเอง เรียกว่า “วุฒิภาวะ” แต่การยอมให้พระวิญญาณบริสุทธิทำงานภายในเรา จนมีผลออกมา เรียกว่า “ผลพระวิญญาณ”

3.    ทุกครั้งที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้น การสำรวจตนเองเป็นเรื่องที่ดีที่สุด เกินกว่าใครจะพูดเตือนได้ เพราะเวลานั้น การเปิดใจฟังผู้อื่นจะลดน้อยลงอย่างกระทันหัน อันเนื่องจากการประคองตัวให้ปกติก็ยากแล้ว…

4.    ยิ่งมีระยะห่างในการปะทุและปะทะมากขึ้นเท่าไร นั่นแสดงว่า … มีพัฒนาการที่ดีมากขึ้น… แต่หากพลาด ให้กลับใจใหม่ สารภาพบาป ตั้งต้นใหม่ทุกครั้ง และที่สำคัญ ควรรักษาคนรอบข้างที่รับอารมณ์ชั่ววูบของเรา ด้วยการขอโทษ และยอมรับต่อความอ่อนแอของตน (อย่าแถต่อ เพราะมันแปลว่า ไม่ได้กลับใจจริง)

5.    เมื่อชั่งน้ำหนักแล้ว มีแต่เสียกับเสีย กับคำว่า “แค่ชั่ววูบ” แต่ไม่มีใครไม่เคยเป็น , ไม่มีใครไม่พลาดเรื่องนี้
– เพียงแต่จะห่างมากน้อยกว่ากันเท่านั้น ,
– เพียงแต่คิดได้ สำนึก และกลับใจใหม่ได้หรือไม่ ,
– เพียงแต่จะปล่อยให้บานปลายเพียงใด ,
– เพียงแต่พยายามมากขึ้นหรือไม่ แค่ไหน

คำอธิษฐานสารภาพบาป

“ข้าแต่พระเจ้า…ผู้เปี่ยมด้วยเมตตาและอดทนนานแสนนาน
ข้าพระองค์ขอสารภาพบาป…
ที่ไม่ได้ให้เกียรติพระวิญญาณบริสุทธิ์
ที่ไม่ได้ทุบตีเนื้อหนัง แต่กลับส่งเสริม
ที่ไม่ได้ระมัดระวังตัวและชีวิต ในการควบคุมอารมณ์ตนเอง
ที่ได้พูดจาไม่ดี แง่ลบ ดูหมิ่น
ที่ได้ระเบิดอารมณ์อย่างไม่สมควร อันเป็นเหตุให้ทำผิดต่อ ตนเอง ผู้อื่น และพระวิญญาณบริสุทธิ์

บัดนี้ข้าพระองค์ได้รู้และเห็นแล้วว่า
พระองค์มีพระคุณมากเพียงพอ
มาทันเวลาเสมอ
มีแผนการณ์ที่ดีไว้แต่แรกเริ่ม
ขอโปรดอภัยบาปผิดและชำระด้วยโลหิตบนกางเขนของพระคริสต์
ขอกลับใจใหม่และเริ่มต้นใหม่
ขอทรงสร้างใจใหม่ที่อดทนนาน ดั่งพระองค์
ขอทรงฝึกวินัยใหม่ให้มั่นคงยิ่งๆ ขึ้น
ขอทรงครอบครองเหนือร่างกายเนื้อหนัง  จิตใจ และจิตวิญญาณ
ขอมอบถวายทั้งสิ้นแด่พระองค์ เพื่อสร้างผลพระวิญญาณ
เพื่อให้พระองค์ได้รับพระเกียรติผ่านข้าพระองค์คนเล็กน้อย
ขอทรงรื้อฟื้นกลับสู่สภาพอันดี กับคนรอบข้าง
ขออวยพระพร (คนที่รับอารมณ์เรา) อย่างเปี่ยมล้น
ขออธิษฐานนำการคืนดี การเป็นหนึ่งเดียวกันกลับคืนมา
ขอทำลายและปฏิเสธความแตกแยก แตกร้าว ความขุ่นเคือง

บัดนี้ลูกของการชำระและช่วยกู้จากพระองค์
อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า เอเมน”

30/10/2014

0Shares