เรื่องของวาระ

By | 2015/07/02

วาระเป็นเรื่องของช่วงเวลา มีเริ่มต้นและมีสิ้นสุด ในการทรงนำของพระเจ้า เพื่อให้เราก้าวตามและเชื่อฟังพระองค์ แต่ไม่ได้หมายความว่ามันไม่มีจุดสิ้นสุด ในการเริ่มต้นทุกสิ่งชัดเจนในการทรงนำ และเมื่อก้าวตามการรับรองก็ตามมาอย่างเห็นได้ชัด จนเป็นประสบการณ์ตรงของเราเอง ทำให้มั่นใจในการอยู่ในวาระนั้นต่อไป และเพื่อให้ดำเนินต่อไปในวาระนั้นอย่างเชื่อมั่นของการทรงอยู่ด้วยของพระเจ้า แต่เมื่อหมดวาระอย่าลังเลที่จะก้าวต่อไป เพราะสิ่งดีกว่าได้รอเราอยู่เบื้องหน้า

 

? ทำไมจึงหมดวาระ

1. เพื่อนำเราไปในวาระต่อไป ในก้าวต่อไปที่ดีขึ้น สูงขึ้น ลึกขึ้น วาระก่อนย่อมเป็นพื้นฐานให้กับวาระต่อๆ ไป

2. เพื่อพัฒนาและเติบโตมากยิ่งขึ้น อย่างครบถ้วนรอบด้าน ในกระบวนการสร้างชีวิต

3. เพราะแผนการของพระเจ้าเคลื่อนตัวไปข้างหน้าสู่ความไพบูลย์เสมอ ไม่ได้หยุดอยู่กับที่หรือถอยหลัง

 

? รู้ได้อย่างไรว่าหมดวาระแล้ว

1. ทุกสิ่งที่เคยดี กลับดูติดขัดไปหมด เสมือนว่าการรับรองจะหดหายไป แต่แท้จริงเป็นเพียงสัญญาณเตือนและบอกให้รู้ว่าถึงเวลาในการเคลื่อนสู่วาระใหม่แล้วต่างหาก (ไม่ได้หมายความว่าพระเจ้าทอดทิ้งหรือไม่อยู่ด้วยแล้ว)

2 โครินธ์ 5:17 ฉะนั้นถ้าใครอยู่ในพระ‍คริสต์ เขาก็เป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้ว สิ่งสาร‌พัดที่เก่าๆ ก็ล่วงไป นี่‍แน่ะกลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้น

 

2. พระเจ้าทรงสำแดงและทำให้เห็นว่าหมดวาระแล้ว เช่น การตรัส การเปิดเผยบางสิ่งที่ตัวเราถูกบีบรัด

ปฐก.31:1-3   หมดเวลาของยาโคบที่พึ่งพาอาศัยพ่อตา เพื่อกลับสู่ถิ่นฐานและสร้างรกรากของตนเอง
31:1 และยาโคบได้ยินคำพูดบุตรชายทั้งหลายของลาบัน พูดว่า “ยาโคบได้แย่งทรัพย์ของบิดาเราไปหมด และเขาได้ความร่ำรวยทั้งหมดนี้จากทรัพย์สมบัติซึ่งเป็นของบิดาเรานั้น”
31:2 และยาโคบได้สังเกตดูสีหน้าของลาบัน และ ดูเถิด เห็นว่าไม่เป็นเหมือนแต่ก่อน
31:3 และพระเยโฮวาห์ตรัสกับยาโคบว่า “จงกลับไปยังแผ่นดินแห่งบรรพบุรุษของเจ้า และยังญาติพี่น้องของเจ้าเถิด และเราจะอยู่กับเจ้า”

 

อพย.3:10  หมดเวลาของโมเสสสำหรับการอยู่กับพ่อตา เพื่อให้นำประชากรอิสราเอลออกจากอียิปต์
3:10 เพราะฉะนั้น บัดนี้จงมาเถิด และเราจะใช้เจ้าไปเฝ้าฟาโรห์ เพื่อเจ้าจะได้พาประชากรของเรา คือชนชาติอิสราเอล ออกจากอียิปต์”

 

หากหมดวาระแล้วยังคงดื้อดึง ยึดไว้ อันเนื่องจากเหตุผลมากมาย เช่น
– มั่นคงดีแล้ว
– ลงทุนลงแรงไปเยอะแล้ว
– เคยชินแล้ว
– พึงพอใจแล้วกับ ณ จุดนี้
– …….
สิ่งเหล่านี้ไม่อาจพรากความรอดเรื่องชีวิตนิรันดรไปจากเราได้ แต่…
– อาจพรากน้ำพระทัยสูงสุดไปจากเราได้
– อาจพรากสิ่งดีและพระพรเบื้องหน้าไปจากเราได้
– อาจพรากการเติบโตขึ้นไปจากเราได้ เพราะการไม่ก้าวต่อ คือ การหยุดแล้วนั่นเอง
– อาจพรากความโปรดปรานของพระเจ้าไปจากเราได้
– …….

 

เรื่องของวาระ

 

1. มีโอกาสเป็นไปได้เสมอและตลอดเวลาที่พระเจ้าจะเคลื่อนเปลี่ยนวาระใหม่ ดังนั้นเราต้องตื่นตัว เฝ้าระวัง รอคอย และสังเกตอยู่เสมอๆ เพื่อจะเข้าใจพระเจ้าและก้าวไปทันแต่ละเวลาไม่ให้พลาด

 

2. อย่ายึดติดกับสิ่งเดิมๆ จนไม่กล้าก้าวต่อไป แท้จริงพระเยซูทรงเป็นแบบอย่างและสอนสาวกเรื่องนี้ เช่น ตอนออกไปประกาศไม่ให้เอาอะไรติดตัวไปเลย (สะท้อนถึงการไม่ยึดสิ่งใดไว้กับตน)

ลก.9:1-6
9:1 พระองค์ทรงเรียกสาวกสิบสองคนของพระองค์มาพร้อมกัน แล้วทรงประทานให้เขามีอำนาจและสิทธิอำนาจเหนือผีทั้งปวงและรักษาโรคต่าง ๆ ให้หาย
9:2 แล้วพระองค์ทรงใช้เขาไปประกาศอาณาจักรของพระเจ้า และรักษาคนเจ็บป่วยให้หาย
9:3 พระองค์จึงตรัสสั่งเขาว่า “อย่าเอาอะไรไปใช้ตามทาง เช่น ไม้ตะบอง หรือย่าม หรืออาหาร หรือเงิน หรือเสื้อคลุมสองตัว
9:4 และถ้าเข้าไปในเรือนไหน จงอาศัยอยู่ในเรือนนั้นจนกว่าจะไป
9:5 ผู้ใดไม่ต้อนรับพวกท่าน เมื่อท่านจะไปจากเมืองนั้น จงสะบัดผงคลีดินจากเท้าของท่านออกส่อให้เห็นความผิดของเขา”
9:6 เหล่าสาวกจึงออกไปตามเมืองต่าง ๆ ประกาศข่าวประเสริฐ และรักษาคนเจ็บป่วยทุกแห่งให้หาย

 

3. ในแต่ละวาระมีสิ่งดีในตัวของมันอยู่ เราไม่สามารถมาถึงจุดนี้ ตรงนี้ได้ หากไม่ผ่านวาระที่แล้ว แม้ว่าในขณะนั้นอาจมีบางสิ่งที่ไม่ดีเกิดขึ้น แต่เพราะมีและวาระนั้น จึงมีและผ่านมาถึงวาระนี้ได้ และหากผ่านวาระนี้ก็เพื่อจะไปสู่วาระต่อไปได้… เพราะทั้งสิ้นนี้ คือ กระบวนการสร้างของพระเจ้าในชีวิตเรา

ยกตัวอย่างภาพ : การศึกษา
ต้องผ่านแต่ละชั้น เพื่อเลื่อนชั้นขึ้นไปเรื่อยๆ ในแต่ละปี การเรียนรู้ การใช้ชีวิต จนกระทั่งการสอบ เพื่อเลื่อนชั้น ก็เปรียบได้กับชีวิตเราแต่ละวาระ ไม่มีใครสามารถไปไกลได้โดยไม่ยอมเรียนรู้ หรือสอบให้ผ่าน ไม่มีใครสามารถเลื่อนชั้นได้โดยไม่ผ่านการเรียน หรือสอบไม่ผ่าน

4. อย่าหลงลืมว่าพระเจ้าเคยเคลื่อนและนำเรามาสู่วาระปัจจุบันอย่างไร ก็สามารถเคลื่อนและนำเราสู่วาระต่อไปได้เช่นเดียวกัน เคยเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าและมีประสบการณ์การทรงนำมาแล้วอย่างไร ก็จะมีประสบการณ์เช่นนั้นในวาระต่อไปได้อีกเช่นกัน

 

5. อย่าโดนหลอกด้วยการคิดเอาเองว่า “นี่คงไม่ใช่น้ำพระทัยพระเจ้า” … เพราะหลายครั้งความเคยชิน มักทำให้อ้างถึงการทรงนำในครั้งเก่าเพื่อหักล้างการทรงนำในก้าวต่อๆ ไป

*** เราควรยึดการทรงนำไว้เป็นดั่งตราประทับ เพื่อจะมีกำลังใจในการอยู่ในวาระนั้นๆ ไม่ใช่เพื่อหักล้างการเคลื่อนไหวของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในการนำชีวิตเราในก้าวต่อๆ ไป

 


2015-07-02

 

 

0Shares