เรื่องของการทนทุกข์เพื่อพระคริสต์

By | 2022/09/06

เรื่องของการทนทุกข์เพื่อพระคริสต์

📍ไม่ใช่ทุกคนจะมีชีวิตที่ต้องทนทุกข์เพื่อพระคริสต์ ...

.. แต่ ..

** ผู้ใดที่ถูกเรียกให้ทนทุกข์เพื่อพระคริสต์ = เขาจะได้รับมงกุฎงามบนแผ่นดินสวรรค์เป็นรางวัล

ส่วนบนแผ่นดินโลกนี้ = เขาจะเป็นผู้ที่พระเจ้าทรงรัก และ ได้ชื่อว่า “เจ้าเป็นบุตรที่รักของเรายิ่งนัก” อันเป็นประสบการณ์เดียวกันกับพระเยซูที่ได้รับชื่อนี้เป็นตราประทับตลอดไป **

. . .

การทนทุกข์ ไม่ใช่เรื่องง่าย และ เป็นเรื่องที่ลำบากแสนเข็ญ …

.. แต่ ..

❤️‍🔥การทนทุกข์เพื่อพระคริสต์ >>> เป็นเรื่องที่พระเจ้าทรงเลือกสรรเพื่อใครบางคนเท่านั้น ที่มีคุณสมบัติพอที่จะได้รับเกียรติร่วมกับพระองค์อันเป็นสิ่งที่นิรันดร

~ ไม่มีใครแย่งชิงไปได้

~ ไม่มีใครลดทอนลงได้

~ ไม่มีใครให้แก่เราได้

.

🔑เกียรติยศนี้ = คือ = พระเกียรติเดียวกันกับที่เรามอบถวายแด่พระเจ้าแต่นามเดียว >>> แต่พระเจ้ากลับสวมมันไว้บนศรีษะของเรา :: ด้วยเหตุว่า “เรายอมทนทุกข์เพื่อพระองค์”

.

🌍~ ถ้าความทุกข์ที่เราต้องทนอยู่นั้น .. เป็นความทุกข์ตามธรรมดาโลกนี้ >> ก็ขอให้มันเลื่อนผ่านเราไป และ หลีกหนีให้ไกลห่างเถิด

.. แต่ ..

🌈~ ถ้าความทุกข์ที่เราต้องทนนั้นเป็นมาจากพระเจ้า >> << ก็ขอให้เราอดทนจนผ่านไปได้อย่างงดงาม = แล้วทุกสิ่งที่เกินกว่าที่เราคาดหวังจะเป็นของเรา :: ด้วยว่า “พระเจ้าจะเป็นผู้บังคับบัญชาพระพรนั้นมาให้กับเราด้วยพระองค์เอง”

*** เพราะมงกุฎงาม ไม่ได้ได้มาฟรีๆ เหมือนอย่างเช่น พระคุณ ***

05-09-2022
0Shares