เครดิต

By | 2015/01/27

เครดิต สร้างได้ ถูกทำลายได้ ขโมยได้

เครดิตเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น เพื่อความน่าเชื่อถือด้วยกันเองในหมู่มนุษย์ด้วยกัน เพื่อจะใช้อ้างอิงได้ อันเนื่องจากมนุษย์คนบาปไม่สามารถรับรองตนเองได้ 100% เพราะทุกคนย่อมมีส่วนที่ขาด ส่วนที่บกพร่อง ส่วนที่ผิดพลาด และส่วนที่บาป

เครดิตจึงถูกสร้างขึ้นเพื่อ ทดแทน ปกปิด ส่วนด้อยนั้น และดึงเอาส่วนแข็งออกมา

แต่พระเจ้าไม่เคยมองหาเครดิตจากเราเลย ทรงใส่คุณค่าให้แก่เราตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดา ทรงให้ความเชื่อมั่นเราตั้งแต่ทรงเริ่มแผนการณ์ของพระองค์ในชีวิตเรา ทรงรู้ทุกจุดอ่อนแข็งในชีวิตเราที่แม้เราเองก็ไม่รู้ หรือใครก็มองไม่เห็น ดังนั้นหากพระเจ้ามองที่เครดิตแล้ว ในสายตาพระองค์ผู้ทรงรู้ทุกซอกมุม จะให้เราผ่านได้หรือ???

ความรักของพระเจ้าไม่จำกัดว่าต้องแลกด้วยประวัติอันดีงามสวยหรูเพียงใด เพราะแม้เราเพิ่งทำผิดพลาดหมาดๆ พระองค์ก็ยังคงกู้ แม้ในความบาปของเราก็ยังทรงตรัส เพื่อนำเรากลับมาและช่วยเรา นั่นสะท้อนให้เห็นว่าทรงให้โอกาสเราในการกลับใจใหม่และเริ่มต้นใหม่ได้ทุกเมื่อ

หลายครั้งมนุษย์ยึดติดกับเครดิตมากเสียจน ทำให้เป็นตัวกำหนดคุณค่าผู้อื่นหรือตนเอง แทนที่คุณค่าที่พระเจ้าตั้งและให้ไว้

แน่นอนว่า การรักษาชีวิตที่ดีเป็นเรื่องพื้นฐานของเรากับพระเจ้าที่พึงกระทำเป็นอย่างมาก เมื่อคนได้พบพระคุณพระเจ้าอย่างแท้จริง ไม่มีใครยังฝืนทำบาปได้ เพราะความบริสุทธิ์ของพระเจ้าสามารถชำระทุกสิ่งและทุกคนที่อยู่ใกล้… พระคุณอาจหลงลืมได้ หากเหินห่าง

พลังอานุภาพของพระเจ้าทำให้มนุษย์ที่เผชิญหน้ากับพระองค์ไม่สามารถมีใจที่แข็งกระด้างอยู่ได้ (แม้แต่มารเองก็ตาม) แต่เมื่อไม่ได้เผชิญหน้ากับพระเจ้า เป็นปกติที่มนุษย์คนบาปมักหลงลืม และ ละทิ้งพระคุณได้

ดังนั้นเมื่อรักษาชีวิตเป็นอย่างดี เดินในมรรคาของพระเจ้า ย่อมมีเครดิตเกิดขึ้น เพราะการพิสูจน์ชีวิต เพราะการดำเนินชีวิตที่สอดคล้องกับพระลักษณะพระเจ้า…

 

 

เครดิต

1.    อย่าหวังพึ่งเครดิตที่ใครให้ หรือ อย่าพยายามสร้างเครดิต มันอาจใช้ได้ และมีความจำเป็นในสังคมที่อาศัยอยู่ก็จริง แต่อย่าหลงปักใจ เพราะเมื่อใดที่คนขโมยเครดิตไป ความโกรธจะพุ่งขึ้น เมื่อใดที่เครดิตถูกลดทอนจะเสียหน้า เมื่อใดที่เครดิตไม่พอจะกระวนกระวายขวนขวายเกินจำเป็น
*** หากพระเกียรติเป็นของพระเจ้า  ทำไมหลายครั้งเครดิตจึงเป็นของเรา ***

2.    อย่าวัดคุณค่าคน ทั้งตนเองและผู้อื่นด้วยเครดิต

3.    เครดิตใช้ได้จริงบนโลกเท่านั้น อาจแค่บางสังคม บางกลุ่ม บางที่เท่านั้นด้วย ไม่มีผลใดๆ ต่อแผ่นดินสวรรค์ เป็นการดีหากมีเครดิตบนโลกนี้ เพื่อความง่ายและคล่องตัวขึ้นในการใช้ชีวิต แต่หากไม่มีก็ไม่เป็นไร ไม่ได้หมายความว่าเราไร้ค่า ไร้ศักยภาพ หรือด้อยกว่าเลย

4.    เครดิตบางชนิดเป็นเพียงแค่การอุปโลกล่วงหน้า แต่ผลร้ายระยะยาว เช่น เครดิตการกู้ยืม (แท้จริงคือหนี้สิน) เครดิตความวางใจ (แท้จริงคือผูกมัด) แต่แท้จริงไม่ใช่อย่างที่คิดก็เป็นได้ บางคนพลาดเพราะคิดว่าเครดิตดี (คิดเอง + พิจารณาจากข้อมูล) จึงทุ่มตามโดยปราศจากการยั้งคิด

5.    หากเราไม่ยึดติด เมื่อชีวิตมีขึ้นลง หรือมีการเคลื่อนไป ก็ไม่ใช่เรื่องที่ยาก ดั่งแอกหนักที่แบกไว้ บางครั้งเครดิตมากก็ทำให้ตัดสินใจอะไรได้ยาก เหมือนแบกกระสอบทรายไว้บนบ่า จะปาทิ้งก็ต้องคิด จะเดินไปแบกไปก็หนักเหลือเกิน

6.    อย่าหลงโดนหลอก เพราะระบบโลกสร้างระบบเครดิตจนบางครั้งก็แยกไม่ออก หรือหลงคล้อยตามไปได้ เครดิตที่หลอกลวงมีมากมายกว่าเครดิตจริง  

7.    ทั้งสิ้นในชีวิตเราเป็นของพระเจ้า พระคุณทรงมีมาถึง พระพรเพื่อตัวเรา (มนุษย์) แต่อย่าหลงลืมว่าพระเกียรติเป็นของพระเจ้า…. เป็นปกติที่จะภาคภูมิใจที่มีส่วน แต่อย่าเพลิดเพลินจนหลงไปว่า เป็นเพราะเราที่กำหนด อย่าหลงลืมพระองค์ผู้อยู่เบื้องหลัง ผู้ทรงนำ สนับสนุน และรับรองเรา … พระเจ้าใส่ได้ ก็ทรงถอดได้ แต่เพราะรักเราและชีวิตที่รักดีทำให้เมตตานั้นยังคงอยู่ หาใช่ความแน่ของตน

8.    เครดิตเดียวที่เราควรให้บนโลกนี้ คือ เครดิตจากพระคัมภีร์

25/01/2015 06:32

 

0Shares