เก็บตัว

By | 2015/05/19

จะมีบางเวลาที่พระเจ้าต้องการเรียกเราให้ออกห่างจากทุกสิ่งเพื่ออยู่กับพระองค์มากเป็นพิเศษ

จะมีบางเวลาที่ตัวเราเองไม่อยากพบปะหรือสุงสิงกับใคร เพราะอยากค้นหาตัวเองกับพระเจ้า
จะมีบางเวลาที่การทรงเรียกพิเศษเข้ามาถึงเราให้อยกตัวเพื่อพระองค์
…..

ในเวลาเหล่านั้นสิ่งที่เราควรทำมากที่สุดคือ ละทุกสิ่งที่อยู่รอบกายของเรา ไม่ว่าจะเป็นงาน คน อะไรก็ตาม … และส่วนใหญ่มักจะเป็นสิ่งที่เราติดพันอยู่และวางลงไม่ได้ง่ายนัก แต่ทั้งนี้จะมีบางอย่างที่พระเจ้าต้องการจากเราพระองค์จึงเรียกเราเป็นพิเศษ

หากเราตอบสนองกล้าที่จะวางสิ่งเหล่านั้นลงและแยกตัวออกมา เราจะค้นพบบางสิ่งและเราจะก้าวลึกลงไปในรูปแบบความสัมพันธ์เชิงหุ้นส่วน

เมื่อเรากล้าลงทุนกับพระเจ้าพระองค์ผู้เป็นหุ้นส่วนกับเรา จะไม่ทอดทิ้งเราแน่นอน ไม่มีครั้งไหนที่พระเจ้าเรียกเราให้เก็บตัวหรือแยกตัวออกมา แล้วไม่มีพระประสงค์เบื้องหลัง … แต่หากเราละเลยหรือผ่านมันไปด้วยเหตุผล งานยุ่ง ยังไม่เหมาะในเวลานี้… สิ่งต่างๆ ก็จะผ่านเลยไปประหนึ่งว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลย

ในเวลาแบบนั้นแม้จะมีบางสิ่งเร่งเร้าให้เราก้าวออกมา เราก็ต้องข่มใจไว้ … รอจนกว่าจะถึงเวลาของพระเจ้า รอจนกว่าสิ่งที่พระเจ้าเรียกเราจะเสร็จสิ้น หรือสิ่งที่พระองค์กำลังทำในเราจะสำเร็จลุล่วง บางครั้งเราอาจต้องตัดใจปิดช่องทางแห่งตัวเร้านั้น เพื่อเราจะจดจ่ออยู่ที่พระเจ้าอย่างแท้จริง เช่น ปิดมือถือ ปิดคอมพิวเตอร์….

 

เก็บตัว

1. การเก็บตัวหรือแยกตัวออกมา จะเป็นเพียงช่วงเวลาหนึ่งเท่านั้น อยู่ที่การทรงเรียกของพระเจ้าสำหรับเราแต่ละคนว่า จะถี่แค่ไหน นานแค่ไหน ดังนั้นจะมีเวลาสิ้นสุดและเมื่อพระเจ้าเรียกให้เราออกมา จงก้าวออกมาอย่ายึดติดกับสภาพนั้นๆ เพราะแต่ละช่วงเวลามีบางสิ่งที่พระเจ้ากำลังทำอยู่

 

2. การแยกตัวหรือการเก็บตัว เป็นการที่เราจดจ่ออยู่กับพระเจ้าเราจะมีโอกาสในการจดจ่อและแสวงหาพระเจ้าได้มากกว่าสภาวะปกติที่เต็มไปด้วยความเร่งรีบและวุ่นวาย

 

 

2/11/2011 23:51

 

 

0Shares