อย่าเปรียบเทียบ

By | 2014/10/31

อย่าเปรียบเทียบกับผู้อื่น ให้ตนเองดูด้อย!!!
อย่าเปรียบเทียบกับผู้อื่น เพื่อให้ตนเองดูสูงส่ง!!!
***เพราะแท้จริงกำลังก้าวสู่หลุมพรางแห่งการแข่งขัน แก่งแย่งชิงดีชิงเด่น ซึ่งก่อให้เกิดการหมิ่นประมาทการทรงสร้างของพระเจ้า

สิ่งใดหรือ? แม้เล็กน้อยที่พระเจ้าไม่ได้ใส่ให้
มีหรือ? ไร้คุณค่าซึ่งพระเจ้าทำ

ดังนั้นการไม่นำตนเข้าสู่การเปรียบเทียบ ย่อมไม่เป็นเหตุให้ผิดพลาด ด้วยการตกหลุมพรางแห่งการฆ่าฟันด้วยการริษยาและน้อยใจ

ซาอูลเปรียบเทียบดาวิด เมื่อมีคนร้องเพลงซาอูลฆ่าคนเป็นพันๆ ดาวิดฆ่าคนเป็นหมื่นๆ แท้จริง ดาวิดฆ่าคนเป็นหมื่นๆ จริงหรือ? ในเวลานั้น เขายังเป็นเด็กน้อยที่เพิ่งเริ่มต้นเอง การร้องเพลงของผู้คนก็แค่

♦    ให้คล้องจอง
♦    พระเจ้าใส่ถ้อยคำลงไปในปากเขา คนร้องเองก็ไม่รู้ตัวด้วยซ้ำว่า มีคำเหล่านั้นได้อย่างไร เพื่อเป็นการพยากรณ์
♦    การใช้ชื่อซาอูลขึ้นต้นเป็นการให้เกียรติซาอูลก่อน

แต่ด้วยใจเปรียบเทียบซาอูลไม่ทันได้คิดทบทวน ไม่ทันได้ยั้งคิดเลย แม้แต่น้อย ซึ่งเป็นผลต่อเนื่องให้เขาทำสิ่งชั่วร้ายต่อดาวิดมากมาย จนกระทั่งถึงต่อพระเจ้า เพราะเปิดช่องให้มารซาตาน ใช้จุดอ่อนของการเปรียบเทียบให้เลยเถิดไปไกล

1 ซมอ.18:7-9
18:7 และเมื่อพวกผู้หญิงเต้นรำรื่นเริงกันอยู่นั้นก็ขับร้องรับกันว่า “ซาอูลฆ่าคนเป็นพัน ๆ และดาวิดฆ่าคนเป็นหมื่น ๆ”
18:8 ซาอูลทรงกริ้วนัก คำที่ร้องกันนั้นไม่เป็นที่พอพระทัยพระองค์เลย พระองค์ตรัสว่า “เขาสรรเสริญดาวิดว่าฆ่าคนเป็นหมื่น ๆ ส่วนเราเขาว่าฆ่าแต่เพียงเป็นพัน ๆ ดาวิดจะได้อะไรอีกเล่านอกจากราชอาณาจักร”
18:9 ซาอูลก็ทรงใช้สายตาจับดาวิดตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นไป

อย่าเปรียบเทียบ

1.    การเปรียบเทียบมักทำให้เราตั้งตนเป็นศัตรูกับผู้อื่นโดยไม่รู้ตัว ไม่ว่าจะอยู่ในฐานะที่เด่นกว่า หรือด้อยกว่า โดยที่ลืมมองถึงเอกลักษณ์การทรงสร้างของพระเจ้า ว่าพระองค์ให้คุณค่าเราเป็นหนึ่งเดียว เช่นเดียวกับผู้อื่น

2.    เราแต่ละคนย่อมมีจุดเด่นด้อยต่างกัน จงใช้จุดนั้นเพื่อเสริมสร้างกัน แทนการแย่งชิงกัน เพราะยิ่งมีหลากหลายมากเท่าไร ยิ่งทำให้ทุกสิ่งครบถ้วนอย่างบรรจบ

3.    คนที่คิดแต่จะเปรียบเทียบ นอกจากจะมองตนเองและผู้อื่นผิดไปจากความจริงแห่งการทรงสร้างของพระเจ้าแล้ว ยังทำให้ไม่สามารถพัฒนาตนเองได้ เพราะจิตใจภายในหมกมุ่นแต่ด้านที่ผู้อื่นมี ด้านที่ผู้อื่นเป็น จนลืมตัวตนของตนเองโดยสิ้นเชิง

4.    ความภาคภูมิใจในพระเจ้าจะทำให้การรู้สึกเปรียบเทียบหมดลงไป ดังนั้นหากยังคงชอบเปรียบเทียบ ควรขอความรักของพระเจ้าเติมจนภายในรู้สึกมั่นคง

23/07/2014 10:16

0Shares