สะท้อนกลับ

By | 2015/11/23

การแช่งด่าอันไม่สมเหตุสมผล ไม่มีผลใดๆ ต่อผู้ชอบธรรม

ด้วยความรักและหวงแหนของพระเจ้าที่มีต่อผู้ชอบธรรม จะทรงลุกขึ้นปกป้องต่อสู้ผู้ที่ทำร้ายบุตรอันเป็นที่รักดั่งแก้วตาดวงใจของพระองค์ ยิ่งผู้นั้นตอบสนองอย่างดีและถูกต้อง ด้วยการไม่โต้ตอบกลับในทางที่ร้าย ยิ่งเหมือนสุมไฟในทรวงกับศัตรู เพราะไม่เป็นไปตามคาดหมายของเขา

กฎการหว่านมีอยู่ว่า : ผู้ใดหว่านสิ่งใด ย่อมได้เก็บเกี่ยวสิ่งนั้น หากใครหว่านการร้ายต่อผู้อื่น ย่อมต้องเก็บเกี่ยวการร้ายนั้น

  • กรณีหว่านแล้ว ผู้อื่นตอบแทนร้ายกลับมา แน่นอนว่าผลจะต้องเก็บกินทั้ง 2 ฝ่าย คือ การแตกหัก ชิงชัง พ่ายทั้งคู่
  • แต่หากใครทำร้ายเรา แล้วเรานิ่งเฉยและสงบ การร้ายนั้นจะไม่เป็นผลมาถึงเรา โดยเฉพาะคำแช่งสาป เพราะพระเจ้าจะปกป้องเราเป็นแน่ อีกทั้งผลแห่งการหว่านของศัตรูจะนำความชอกช้ำตกแก่เขาเอง ด้วยกฏแห่งการหว่านโดยที่เราไม่ต้องเปลืองตัว ออกแรงใดๆ … แค่สงบใจให้ได้เป็นพอ

 

สะท้อนกลับ

1.    จงดำเนินชีวิตให้พระเจ้าอยู่ฝ่ายเรา เมื่อมีการร้ายเข้ามา << การหวงแหนของพระองค์จะเป็นดั่งป้อมปราการ ที่มากกว่าการปกป้อง แต่จะเป็นดั่งโล่ที่สะท้อนลูกธนูของศัตรูยิงมาให้กลับออกไปยังเขาเอง

2.    พระเจ้าจะลุกขึ้นต่อสู้และแก้ต่าง แทนผู้ชอบธรรมในเวลาอันสมควร เป็นแน่ …  

  •     แต่ผู้ที่อดทนไม่ไหว ลุกขึ้นจัดการศัตรูด้วยมือตนก่อน จะไม่ได้เห็นการนั้นจากพระเจ้า เพราะการตอบสนองที่ทำให้พระเจ้าอยู่ฝ่ายเราไม่ได้…
  •     อย่าลืมว่าพระองค์บริสุทธิ์และเที่ยงธรรม ทรงยุติธรรมต่อทุกฝ่าย
  •     หากตอบแทนการร้ายด้วยการร้าย ก็แสดงว่า ตนเองไม่ได้ชอบธรรมเช่นเดียวกันกับศัตรู

3.    พึงระลึกเสมอและจำไว้ว่า!!! พระเจ้าทรงยุติธรรมต่อเรา ดังนั้น จงเชื่อวางใจในพระลักษณะของพระเจ้า และมอบการทั้งปวงแด่พระองค์

4.    เมื่อพระเจ้าให้โอกาสผู้ทำผิด … ก็เป็นการดีสำหรับเราเอง หากแต่วันหนึ่งวันใดเราทำผิดต่อพระองค์ ก็จะทรงให้โอกาสแก่เราเช่นเดียวกัน เพราะโลกนี้ไม่มีใครไม่เคยผิดพลาด หรือไม่เคยทำผิดบาป

5.    ไม่มีคำแช่งสาปใดๆ เป็นผลต่อผู้ที่ไม่ยินยอมรับมัน และบนกางเขนทุกพันธนาการถูกทำลายโดยสิ้นเชิง ไม่มีผู้ใดสามารถกักขัง ในสิ่งที่พระเยซูทรงปลดปล่อยได้

6.    ยิ่งถูกทำร้าย ถูกผู้อื่นใส่ร้ายมากเท่าไร … หากเรานิ่งสงบ และถอยห่างที่จากเขาเท่าไร

  •     ทุกครั้งที่ผู้คิดการร้าย การบุกรุกไล่ล่านั้น สิ่งนั้นจะคอยกัดกินและไล่ล่า จิตใจภายในเขาเอง หาใช่ตัวเราไม่
  •     ไม่มีใครเป็นสุขได้ ในขณะทำร้ายผู้อื่น แต่ก็ไม่มีใครแย่งความสงบสุขไปจากเราได้ ต่อให้ศัตรูอยู่ตรงหน้าก็ตาม

7.    ภาพ : ธนูของศัตรูที่ยิงออกมา หากเราอยู่ในโล่ ๆ นั้น จะป้องกันศร ไม่ให้มาถึงตัวและยังสะท้อนศรนั้นกลับไป แต่หากเรายิงตอบโต้ นั่นหมายถึงการปล่อยมือจากโล่และโอกาสการโจมตีนั้น จะตกเป็นของศัตรู ด้วยมือเราหลุดจากโล่ >>โล่ในชีวิตของเรา คือ “ยึดองค์พระเยซูไว้ให้มั่น”***

8.    ไม่ว่าเราหว่านสิ่งใดลงไป ย่อมต้องเก็บเกี่ยวทั้งสิ้น จะช้า , เร็ว , ทันที , หรือใช้เวลานาน … ท้ายที่สุดผลนั้นจะเกิดขึ้น แม้จะนานถึงรุ่นลูกรุ่นหลานมันก็จะเกิดเป็นแน่… แล้วลูกหลานได้เก็บเกี่ยวสิ่งใดจากการหว่านของเรา ดีหรือร้าย?

 

 

13/11/2014

 

 

0Shares