สวรรค์ : ทำสิ่งเดียวกับพระเยซู

By | 2014/09/27

ชายคนหนึ่งนั่งอยู่ที่เก้าอี้ตัวข้างหน้าข้าพเจ้า ก้มหน้าอย่างสงบ มือประสานกัน เวลาผ่านไปนานแล้วนานเล่า  เขายังคงนั่งนิ่งอยู่ในท่าเดิมนั้น แน่นอนทันทีที่มองเห็นก็รู้ว่าเขากำลังอธิษฐานอยู่…

เวลาผ่านไปแสนเนิ่นนาน อย่างเงียบๆ ข้าพเจ้ายังคงเรียกหาพระเยซูอยู่ภายในด้วยใจภาวนา

พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงตรัสขึ้นภายใน “เจ้าไม่เห็นหรือว่าพระเยซูกำลังอธิษฐานอยู่”
ข้าพเจ้ารู้ทันทีเลยว่า ทรงหมายถึง ชายผู้นั่งตรงหน้าข้าพเจ้า พระองค์ คือ พระเยซูนั่นเอง !!!

เวลายังคงเดินต่อไปเรื่อยๆ เนิ่นนาน  แต่ข้าพเจ้าก็ยังคงเรียกหาพระเยซูอย่างไม่หยุดหย่อน  แม้จะทรงนั่งอยู่ตรงหน้า แต่ใจภายในกลับไม่ยอมหยุดที่จะเรียกร้องหาพระองค์  ข้าพเจ้าก็ยังคงเรียกหาพระองค์ต่อไปเรื่อยๆ ไม่หยุดหย่อนเลย  ใจสั่นระรัวเสมือนว่าจะเร่งเร้าให้พระองค์ตรัสบางสิ่งหรืออะไรก็ได้กับข้าพเจ้า ด้วยใจที่คาดหวังดูเหมือนจะเร่งรัดๆ ให้เร็วขึ้น … แต่พระองค์ยังทรงนิ่งสงบอยู่ตรงนั้นโดยไม่ได้หันมามองข้าพเจ้าเลยสักนิด

พระวิญญาณบริสุทธิ์ ทรงตรัสว่า “พระองค์ก็ทรงอยู่ตรงนี้แล้วมิใช่หรือ???” ทรงปลอบโยนข้าพเจ้าให้ใจเย็นลง สงบลงทีละเล็กละน้อย

ข้าพเจ้าค่อยๆ เริ่มเปลี่ยนจากการเรียกหาพระองค์ เป็นร้องขอ การสอน และความเข้าใจ  … ทำไมไม่เห็นเข้าใจเลยในสิ่งที่ปรากฏตรงหน้า… ได้แต่นึกคิดเองตามธรรมชาติว่า พระเยซูอธิษฐานตรงหน้าแท้ๆ แต่ทำไมข้าพเจ้ากลับรู้สึกเสมือนถูกเร้าภายในว่ามีบางสิ่งที่ข้าพเจ้าต้องเรียนรู้ ต้องเข้าใจ… มีอะไรที่มองกว่าที่ตาเห็นอยู่ตรงหน้าอีกหรือ???  ข้าพเจ้าไม่สามารถปฏิเสธความรู้สึกที่เร่งเร้าภายในใจได้ว่า .. มีนัยยะบางอย่างที่นอกเหนือจากสิ่งที่ตาเห็น

ในขณะที่พระเยซูยังคงก้มหน้า กุมมืออธิษฐาน โดยไม่ขยับเขยื้อนตัวเลย  แม้เวลาจะผ่านไปเป็นชั่วโมงแล้วก็ตาม  เสมือนว่าเวลาพร้อมจะหยุดอยู่ตรงนั้นให้พระเยซูทรงอธิษฐานจนเสร็จสิ้น … มองดูแล้วสุขุมและน่าเกรงขามเหลือเกิน ทั้งยังสัมผัสได้ถึงแรงบางอย่างที่สะท้อนออกมาถึงตัวข้าพเจ้าจนร้อนผ่าวและสั่นสะท้าน  จนไม่กล้าแม้แต่จะรบกวน หรือขยับกาย … แต่ถึงอย่างนั้นก็เถิด  ข้าพเจ้าก็ยังต้องการการสอนและความเข้าใจจากพระองค์อยู่ดี แม้จะไม่กล้าแม้แต่จะรบกวนทางกายภาพ ไม่กล้าพูด ไม่กล้าแตะต้อง ไม่กล้าทำให้เกิดเสียง แต่ภายในใจข้าพเจ้าก็ไม่หยุดที่จะร้องหา และเรียกร้องการสอน การทำให้เกิดความเข้าใจในสิ่งที่ปรากฏต่อตาได้

“ โอ้… พระองค์เจ้าข้า  สอนเถิดด้วย  ขอทรงสอนด้วย ขออย่านิ่งเสีย  ขออย่าให้ข้าพระองค์ไม่เข้าใจเลย  ขอทรงสอน  ทรงตรัสด้วยเถิด ขอโปรดทรงอย่าปล่อยให้ผ่านไปโดยที่ข้าพระองค์ไม่เข้าใจหรือรู้ถึงสิ่งที่ทรงทำเลย  …โอ้ … พระองค์เจ้าข้า ขอโปรดช่วยนด้วย”  ข้าพเจ้าร้องอย่างนี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่า จิตใจภายในเสมือนจะตีอกชกตัว ตัวเองเพื่อจะให้เข้าใกล้ความเข้าใจอีกสักนิด

ห้วงเวลานั้นเอง แม้พระเยซูกำลังก้มหน้าอยู่ แต่แว๊บหนึ่งข้าพเจ้าได้เห็นใบหน้าของพระองค์มองข้าพเจ้า  เมื่อเห็นเช่นนั้นเสมือนว่าทุกอย่างประจักษ์แจ้งในทันใดเลยว่า ทรงถามกลับว่า “ทำไมเจ้าถึงไม่เข้าใจหรือ???  ในสิ่งที่เราทำ”

พระวิญญาณสุทธิ์ ตรัสสวนกลับมาว่า “เจ้าไม่รู้หรือ? ว่าพระเยซูกำลังทำอะไร  จงเฝ้ามองดูพระองค์แล้วเจ้าจะเข้าใจเอง”

ความเข้าใจค่อยๆ พรั่งพรูเข้ามา ดังนี้

“เจ้ากำลังทำในสิ่งเดียวกันกับที่พระเยซูทรงทำ พระองค์ทรงอธิษฐานอยู่ตรงนั้น” พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงตรัสสอนข้าพเจ้า

ความมั่นใจถูกรื้อฟื้นขึ้นอีกครั้ง  ในสิ่งที่ทำคือ สิ่งเดียวกับที่พระเยซูทรงทำ นั่นแสดงว่ามาถูกทาง และทำในสิ่งที่ถูกต้อง จะต้องกลัวอะไรอีก

*** ข้อคิด >> จะมีสักกี่คนที่ทำในสิ่งเดียวกับพระเยซู … แต่จะมีสักกี่คนก็ไม่สำคัญว่า เราได้ทำสิ่งเดียวกับพระเยซูหรือไม่ ***

ทำสิ่งเดียวกับพระเยซู


07/03/2014 20:31

0Shares