สวรรค์ : ตาชั่งที่เที่ยงตรงของพระเยซู

By | 2014/09/04

พระเยซูเสด็จประทับนั่งบนบัลลังก์ เมื่อทรงนั่งลงทุกสิ่งล้วนน้อมถ่อมลง และหมดเวลาสำหรับการต่อเวลาให้ยืดยาวออกไป พระหัตถ์ขวาของพระองค์ถือลูกตุ้มใหญ่มีโซ่ยาวประมาณคืบ ด้านหนึ่งเป็นลูกตุ้ม ด้านหนึ่งเป็นขอเกี่ยว

พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงตรัสว่า “เมื่อใดที่พระเยซูทรงประทับนั่งลงบนบัลลังก์ เมื่อนั้นวันเวลาแห่งการตัดสินจะมาถึง เวลายุติของการให้โอกาสจะหมดลง”

ข้าพเจ้าสัมผัสได้ถึงความว้าวุ่นที่อยู่ไม่เป็นสุข

พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงตรัสต่อ “นั่นแหละจะเป็นความวุ่นวายของแผ่นดินโลก และผู้ที่อิดออด ไม่ยอมกลับใจ พวกเขาว้าวุ่น ปรารถนาจะต่อเวลาออกไป แต่นี่แหนะ.. หมดเวลาลงแล้ว!!!”

ข้าพเจ้ามองดูและรู้ว่าทันทีที่พระเยซูหย่อนตัวลงถึงบัลลังก์ นั่น คือ การตัดสินว่า… เวลานั้นมาแล้ว

ข้าพเจ้าครุ่นคิดภายในว่า “โอ้ ยังก่อน อีกสักนิด เพราะอีกฟากหนึ่งกลับมองเห็นว่าโลกยังคงเดินไป ผู้คนยังคงอิ่มหนำต่อการใช้ชีวิตเยี่ยงเดิม ไม่ทุกข์ร้อน ไม่กลับใจ ไม่ตื่นตัวเลย”

สายตาข้าพเจ้าจ้องมองดูที่พระหัตถ์ของพระเยซู ก็รู้ทันทีว่านั่น คือ ตาชั่งที่แสนจะยุติธรรม ใจหนึ่งก็รู้สึกอบอุ่น ปลอดภัย และมั่นใจมากๆ เป็นความรู้สึกที่เป็นพยานฝ่ายเราเองที่ได้ยืนต่อหน้าพระองค์ … แต่อีกใจหนึ่งก็รู้ทั้งรู้ว่า ด้วยความเที่ยงตรงนั้นเองผู้คนจำนวนมากจะต้องถูกลงโทษ ด้วยตาชั่งนั้นจะฟ้องกลับไปยังทุกคนว่าเป็นอย่างไร… ใจภายในกลับรู้สึกร้อนรุ่มอยากจะขอโอกาสอีกสักครั้งต่อพระองค์เพื่อผู้คนมากมาย

 

ตาชั่งที่เที่ยงตรงของพระเยซู

น้ำตาแห่งการร้องขอ และวิงวอนได้เอ่ยล้น ในขณะเดียวกับที่สัมผัสได้ถึงความยุติธรรมของพระองค์ และความรักที่อดทนนานแสนนาน ทรงคุณและทรงให้โอกาส มากกว่าที่ตัวข้าพเจ้าเป็นอย่างแน่นอน …. ทำให้ข้าพเจ้ายอมจำนนและยอมรับถึงสิ่งที่ได้รับรู้ว่า ทรงเป็นพระเจ้าเที่ยงแท้และทรงยุติธรรมเพียงใด พระหัตถ์ที่ถือตาชั่งนั้นไม่บิดพลิ้วด้วยประการทั้งปวงเป็นแน่ แม้ถึงวาระและเวลาก็ไม่มีสิ่งใดให้กังวล

ในขณะที่ข้าพเจ้าทั้งอยากอ้อนวอนต่อพระยซู แต่ก็ทำไม่ได้ เนื่องจากพระองค์เท่านั้นที่ทรงรู้ทุกสิ่งและวาระเวลามันเข้ามาใกล้แล้ว พระองค์ผู้แสนอดทนนานกว่าข้าพเจ้าเอง หรือใครทั้งหมด …

พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงเคลื่อนภายในข้าพเจ้าและตรัสว่า “จงทำในสิ่งที่เจ้าคิดว่าทำได้เถิด”

ข้าพเจ้ารีบเร่งอธิษฐานเผื่อ สารภาพบาป แทนผู้คนมากมาย ทั้งในครอบครัว พ่อแม่พี่น้องที่ไม่เชื่อพระเจ้า คนที่รู้จักเท่าที่จะนึกได้ ไปจนถึงผู้คนที่เชื่อแต่หาได้ยำเกรงพระองค์ไม่ ทั้งบรรดาผู้เหน็ดเหนื่อยที่จะต่อกำลังแก่พวกเขา รวมถึงคนที่ข้าพเจ้าไม่ได้รู้จักเลย…. *** แน่ละ ข้าพเจ้าไม่ลืมที่จะอธิษฐานเผื่อตัวเองและครัวเรือนก่อนเป็นแน่แท้ ***

ใจภายในข้าพเจ้าตระหนักยิ่งนักว่า หากปลายโซ่อีกข้างหนึ่งเกี่ยวสิ่งใดไว้ลูกตุ้มนั้น จะเปิดเผยถึงความยุติธรรมของพระเจ้าออกมา มันจะถูกชั่งให้สมดุลย์ ตาชั่งต้องไม่เอียงด้านใดด้านหนึ่ง

ตัวข้าพเจ้าเองเร่งสำรวจตัวเองอย่างมาก แต่ก็นึกไม่ออกจริงๆ ว่ามีอะไรบ้าง เรื่องไหนบ้าง อย่างไร ที่ทำให้ลูกตุ้มนั้นเอียงหรือเปล่า??? มันทั้งตื้อ ทั้งสั่นเกรง ทั้งมั่นใจ แต่ก็ไม่วายที่จะหวั่นๆ ….ได้แต่ครุ่นคิดและรู้สึกหวั่นไหว ต่อหน้าพระเยซูความมั่นใจในพระองค์ยิ่งมากขึ้น แต่ความมั่นใจในตนเองกลับลดลงอย่างสิ้นเชิง

พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงปลอบประโลมข้าพเจ้าว่า “จงไว้วางใจพระองค์ผู้ทรงสถิตย์อยู่ด้วยกับเจ้าเถิด”

ความสงบได้ครอบคลุมตัวไปทั่ว จนสั่นไปทั้งร่าง ภายในนิ่งสงบ อย่างชะงักงันจนอยากหลับให้สบาย


13/08/2014 20:51

0Shares