ลำดับขั้น

By | 2015/10/05

คนส่วนใหญ่ ชอบผลกำไร … แต่ไม่ชอบการลงทุน
คนส่วนใหญ่ อยากได้พระพร … แต่ไม่ค่อยอดทนต่อการสร้างของพระเจ้า
คนส่วนใหญ่ อยากได้สิ่งดี … แต่ไม่ค่อยยอมเป็นคนที่หยิบยื่นสิ่งดี
คนส่วนใหญ่ อยากประสบความสำเร็จ … แต่ไม่อยากฝึกฝน หรือวางรากฐาน
คนส่วนใหญ่ อยากจะไปถึงเส้นชัย … แต่ไม่อยากจะเริ่มต้น

ความเป็นจริงในชีวิตคนเราไม่มีอะไรที่ได้มาโดยปราศจากการลงทุน และไม่มีทางใดพาเราไปถึงเส้นชัยทั้งๆ ที่ไม่ผ่านจุดเริ่มต้น

กว่าคน 1 คนจะเติบโตได้ ย่อมต้องผ่านกระบวนการสร้างมาอย่างมากมาย
กว่าเด็กคนหนึ่งจะเดินได้ ย่อมต้องผ่านการล้มลุกคลุกคลาน เมื่อเดินได้ ก็สามารถวิ่งต่อไปได้ ทรงตัวได้

กระบวนการของพระเจ้าในชีวิตเราก็เช่นกัน พระองค์จะ…
•    ค่อยๆ สอนเรา ทีละขั้นทีละตอน
•    ค่อยๆ ขยายฐานชีวิตออกทีละนิด ยิ่งฐานกว้างออกมากเท่าไร การเติบโตยิ่งสามารถสูงได้มากเท่านั้น
•    ค่อยๆ นำเราทีละก้าว
•    ค่อยๆ สร้างเราทีละวัน ทีละเรื่องราว จนไปถึงความไพบูลย์ของพระคริสต์

ดังนั้นเมื่อพระเจ้าทรงตรัสหรือสำแดงบางสิ่งบางอย่างกับเรา เราจำเป็นต้องตอบสนองและเชื่อฟังพระเจ้าในแต่ละก้าว แต่ละเรื่องเป็นอย่างดี เมื่อผ่านแล้ว ก็สามารถก้าวสู่กระบวนการและขั้นตอนต่อไปได้… แต่หากยังไม่ผ่าน ย่อมไม่สามารถไปต่อในกระบวนการอื่นๆ ได้

คนส่วนมาก มักถามหา ขั้นตอนที่ 4 , 5 , 6 , >>>… ในขณะที่ … พระเจ้าทรงสำแดงและเรียกร้องอย่างชัดเจน ในขั้นตอนที่ 1 , 2 , 3 ,… แต่กลับไม่ก้าว

•    อย่าคิดหาหนทางที่จะรู้ หรือไปถึงขั้นกว่า … โดยที่ขั้นปกติยังไม่ผ่าน
•    อย่าพยายามเร่งเร้า สิ่งที่อยู่ไกลตัว … หากสิ่งที่อยู่เบื้องหน้า ยังไม่ยอมก้าว
•    อย่าบีบรัดหาคำตอบปลายทางจากพระเจ้า … หากก้าวต่อก้าว ยังไม่ยอมตอบสนอง

•    ไม่ใช่ว่าพระเจ้าไม่สนใจเรา
•    ไม่ได้ยินคำร้องขอจากเรา
•    ไม่รู้ความปรารถนาและต้องการของเรา…
แต่เพราะทรงรู้ทุกสิ่งอย่างไร้ข้อบกพร่อง ทั้งมิติเวลา ทั้งมิติความครบถ้วน ทั้งทรงรู้จักตัวเราเป็นอย่างดี ทั้งจุดอ่อน จุดแข็ง จุดเสี่ยง ดังนั้นจึงทรงนำเราในก้าวนี้ หากเรามาถึงจุดที่ยอมจำนนและเข้าใจแล้วว่า “พระเจ้าทรงรักและจัดเตรียมสิ่งดีเพื่อเราขนาดไหน” แล้ว…ก็ จงอย่าช้า หรือรอรีที่จะตอบสนองและก้าวออกไป

ในแต่ละก้าว แต่ละขั้นตอน ที่พระเจ้าทรงนำ ล้วนเป็นหนึ่งในกระบวนการสร้าง และขยายขอบเขตฐานชีวิต ของเราออกมากยิ่งขึ้น
•    ความเข้าใจที่จำกัด : จะถูกขยายออก : ให้เข้าใจมากขึ้น
•    ความเชื่อที่จำกัด : จะถูกขยายออก : ให้มั่นคงมากยิ่งขึ้น
•    ความรู้ที่ : จำกัด จะถูกขยายออก : ให้กว้างขึ้น
•    ความสามารถที่จำกัด : จะถูกเค้นออกมามากยิ่งขึ้น
•    ของประทานที่มี : จะถูกปลดปล่อยออกมามากยิ่งขึ้น
•    ประสบการณ์เดิมๆ : จะถูกปรับให้สดใหม่มากยิ่งๆ ขึ้น
•    ขนาดพระพรที่จำกัด : จะถูกขยายใหม่ให้ใหญ่ขึ้น

หากเรามีความปรารถนาอยากจะขยายขอบเขตพระพร ก็ต้องมีการขยายขอบเขตชีวิตให้พร้อมสำหรับการรองรับพระพรเสียก่อน ดังเช่น การขยายยุ้งฉาง เพื่อรองรับปริมาณพืชพันธุ์ที่มากขึ้น  ยุ้งฉางใหญ่แค่ไหน ย่อมรองรับได้เท่านั้น ภาชนะกว้างแค่ไหน ย่อมสามารถรองรับปริมาณน้ำฝนจากฟากฟ้าได้มากเพียงนั้น…

 

ลำดับขั้น

1.    อย่าคิดไปไกลเกินกว่าที่สมควร หากพระเจ้าทรงนำในก้าวนี้แล้ว จงก้าวออกไปก่อน … แล้วการทรงนำในก้าวต่อๆ ไปจึงจะเกิดขึ้น

2.    หากไม่ยอมก้าวออกไปในส่วนที่พระเจ้าทรงเรียก ทรงตรัส ทรงสำแดง ย่อมไม่มีก้าวต่อๆ ไป หรือการสำแดงสำหรับสิ่งต่อๆ ไปเป็นแน่

3.    ขนาดความรับผิดชอบในชีวิตเรา สัมพันธ์ตรงกับขนาดพระพร เมื่อเราเติบโตในการรับผิดชอบและสัตย์ซื่อต่อพระเจ้าในด้านใดๆ มากน้อยขนาดไหน ขนาดพระพรย่อมมากน้อย เป็นเงาตามตัวด้วยเช่นกัน

4.    อย่ารอคอยและคาดหวังพระพรที่ไม่ต้องจ่ายราคา เพราะพระเจ้ามีความประสงค์จะสร้างเราให้ไปถึงความไพบูลย์ของพระองค์

5.    แน่นอนว่าพระพรจะตกแก่ผู้ที่สัตย์ซื่อในส่วนของตนเองเป็นอย่างดีฉันใด พระเจ้าก็ทรงสัตย์ซื่อในส่วนของพระองค์เพื่อผู้ที่ทรงรักฉันนั้น พระเจ้ามีน้ำพระทัยจะมอบสิ่งดีๆ ให้แก่ผู้ที่รักและติดตามพระองค์เป็นเดิมทุนอยู่แล้ว แต่กระบวนการสร้างย่อมส่งผลดีโดยตรงแก่เราเพื่อดำเนินชีวิตบนแผ่นดินโลก

 

 

2015-10-05

 

 

0Shares