ลักษณะปากที่พระเจ้าอวยพร

By | 2015/01/21

เป็นปกติที่เมื่อเราร้องทูลสิ่งใดๆ ต่อพระเจ้า ใจปรารถนาจะได้รับคำตอบย่อมนำหน้าอย่างแน่นอน
เมื่อเราร้องทูลต่อพระองค์ผู้บริสุทธิ์
เมื่อเราต้องการให้พระเจ้าฟังคำอธิษฐานจากปากที่ร้องทูล

สิ่งที่ต้องโยนทิ้ง

1. คำด่าทอ สบถ : เป็นการโต้ตอบสิ่งร้ายด้วยการร้าย
2. คำบ่นต่อว่า : เป็นการแสดงถึงความไม่พึงพอใจพระเจ้า , ไม่พึงพอใจกับสิ่งที่เกิดขึ้น , ไม่พึงพอใจกับสิ่งที่ได้รับ
3. คำแช่งสาป : เป็นการนำคำแช่งสาปถึงผู้อื่น = ทำร้ายผู้อื่น , พิพากษา , ตั้งตนเป็นใหญ่
4. คำหยาบคายลามก : เป็นการกระทำบนเนื้อหนังตัณหา และการอธรรมของโลก

ทั้งสิ้นล้วนสะท้อนจิตใจภายใน เมื่อใดที่เราสามารถควบคุมลิ้น และฝึกฝนได้ ย่อมสะท้อนให้เห็นว่าจิตใจภายในถูกควบคุมได้เป็นอย่างดี

ทั้งนี้เราสามารถฝึกฝนทีละเล็กละน้อย พร้อมๆ กับรับการชำระและสร้างใหม่จากพระวิญญาณบริสุทธ์ผู้ทำงานอยู่ภายในเรา … แน่นอนตัวตนที่แท้จริงของมนุษย์มักตอบโต้ต่อสิ่งเร้าตามเนื้อหนัง เค้าโครงความคิดภายใน… แต่หากเราร่วมมือ ยอมจำนน และตระหนักในทุกครั้งถึงพระองค์ผู้บริสุทธิ์  การกลับใจใหม่จะบังเกิดขึ้นอย่างแน่นอน และกระบวนการสร้างใจใหม่จะถูกสร้างขึ้นเรื่อยๆ ความระมัดระวังเพื่อยำเกรงพระเจ้าจะมากขึ้น , ถี่ขึ้น …. จนกระทั่งกลายเป็นลักษณะชีวิตและนิสัยใหม่ จนกระทั่งมันไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป

แต่หากไม่ยอมจำนน ผิดแล้ว , พลาดแล้ว … ก็ไม่รู้สึกถึงความยำเกรงในความบริสุทธิ์ของพระองค์ ย่อมเป็นการปัดมือจากการกลับใจใหม่ และไม่มีกระบวนการสร้างใหม่เกิดขึ้น นอกเสียจากการรู้อยู่แก่ใจว่า … “ไม่สมควร แต่ก็ยังทำ”

แท้จริงคนเรามักมองเห็นพระคุณพระเจ้ายามอ่อนกำลัง ดังนั้นจึงเป็นการดีที่เราได้เห็นตัวตนของตนเองในด้านที่อ่อนแอ เพื่อจะสามารถเชื่อพึ่งในฤทธิ์เดชของพระองค์ และถูกสร้างใหม่ให้งดงามสมกับที่พระเจ้าตั้งเราไว้แต่แรกก่อนบาปครอบครอง

2 คร.12:9 แต่พระองค์ตรัสกับข้าพเจ้าว่า “พระคุณของเราก็มีพอสำหรับเจ้าแล้ว เพราะความอ่อนแอมีที่ไหน เดชของเราก็มีฤทธิ์ขึ้นเต็มขนาดที่นั่น” เหตุฉะนั้นข้าพเจ้าจึงยินดีโอ้อวดในบรรดาความอ่อนแอของข้าพเจ้า เพื่อฤทธิ์เดชของพระคริสต์จะได้อยู่ในข้าพเจ้า

อสย.6:5 และข้าพเจ้าว่า “วิบัติแก่ข้าพเจ้า เพราะข้าพเจ้าพินาศแล้ว เพราะข้าพเจ้าเป็นคนริมฝีปากไม่สะอาด และข้าพเจ้าอาศัยอยู่ในหมู่ชนชาติที่ริมฝีปากไม่สะอาด เพราะนัยน์ตาของข้าพเจ้าได้เห็นกษัตริย์ คือพระเยโฮวาห์จอมโยธา”

เมื่ออิสยาห์พบพระเจ้า การเผชิญหน้ากับองค์บริสุทธิ์ ทำให้สิ่งที่เขารู้แก่ใจมาตลอดผุดขึ้นมา คือ ปากที่มลทิน อันไม่สมควรแก่พระองค์ผู้บริสุทธิ์… ดังนั้นเขาจึงร้องขอการชำระเป็นอันดับแรก

 

ลักษณะปากที่พระเจ้าอวยพร

1.    การสงวนรักษาและระวังถ้อยคำที่ออกจากปาก ไม่ใช่เพียงแค่ครั้งคราว เพียงเพื่อต้องการคำตอบหรือการอวยพรจากพระเจ้าเท่านั้น แต่เป็นการสร้างคุณลักษณะชีวิตให้พรักพร้อมเสมอต่อองค์ผู้บริสุทธิ์ เพราะไม่มีสิ่งใดสามารถปิดซ่อนต่อพระพักตร์พระเจ้าได้

2.    คำพูดที่ดีย่อมทำให้เกิดความชุ่มชื่นแก่ตนเองและผู้อื่น จะดีกว่าอย่างมาก หากลักษณะปากของเราอุดมไปด้วยถ้อยคำที่นำความชุ่มชื่น , ถ้อยคำที่ให้กำลังใจ , ถ้อยคำแห่งความคาดหวัง … แทนที่ ถ้อยคำแห่งความแห้งแล้งและดับความหวังของตนเองไปวันๆ

3.    การเปลี่ยนวิถีจากธรรมชาติมนุษย์คนบาป ให้เป็นธรรมชาติใหม่ที่งดงามและสมควรแก่การประกาศพระนามพระเจ้า จำเป็นต้องอาศัยการฝึกฝนเป็นประจำสม่ำเสมอ เพราะเนื้อหนังและธรรมชาติเก่าๆ มักผุดขึ้นสู้ ดังนั้นการฝึกฝนจึงเป็นอีกหนึ่งกระบวนการที่เราให้ความร่วมมือกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ภายใน

4.    เราไม่สามารถใช้ภาชนะที่สกปรกรองรับน้ำที่ใสสะอาดเพื่อดื่มกินได้ฉันใด เราก็ไม่สามารถให้ปากที่บ่นต่อว่า , ตัดพ้อ , ระบายคำหยาบคาย , พ่นคำแช่งสาป …. เพื่อสรรเสริญพระเจ้าได้ฉันนั้น  

*** แน่นอนว่าพระเจ้าทรงมีพระคุณ ทรงรับรู้ความอ่อนแอและอ่อนกำลังของเรา แต่การเพิกเฉยต่อลักษณะชีวิตเช่นนี้ของตนเอง ย่อมไม่ส่งผลดีในครั้งต่อๆ ไปเป็นแน่

5.    ไม่มีใครอยากจะให้ปากของตนเองพูดสิ่งไม่ดีออกมา แต่ด้วยธรรมชาติเนื้อหนัง , ความเจ็บปวดที่แบกรับ , ความอัดอั้นตันใจที่เผชิญ , ค่านิยมต่างๆ ที่หล่อหลอมมา รวมถึงการไม่ได้ตระหนักหรือคิดถึงผลดีผลเสีย … นี่เองจึงเป็นเหตุให้ต้องตระหนักมากยิ่งขึ้น ฝึกฝน และรับการสร้างใหม่

02/01/2015 12:17

0Shares