ร่นเวลา

By | 2014/09/26

พระเจ้าทรงตั้งวาระและเวลาให้กับเราแต่ละเรื่องอยู่แล้ว แต่ด้วยปัจจัยหลายๆ อย่างอาจจะทำให้เกิดการร่นเวลาสั้นเข้าได้ หากในวาระนั้นๆ เราได้เรียนรู้ครบทุกอย่างและผ่านได้ครบทุกสิ่ง

มธ.24:22 และถ้ามิ ได้ทรงให้วันเหล่านั้นย่นสั้นเข้า จะไม่มีเนื้อหนังใด ๆ รอดได้เลย แต่เพราะทรงเห็นแก่ผู้ที่เลือกสรรไว้ จึงทรงให้วันเหล่านั้นย่นสั้นเข้า

มก.13:20 ถ้าองค์ พระผู้เป็นเจ้ามิได้ทรงให้วันเหล่านั้นย่นสั้นเข้า จะไม่มีเนื้อหนังใด ๆ รอดได้เลย แต่เพราะทรงเห็นแก่ผู้ถูกเลือกสรรซึ่งพระองค์ได้ทรงเลือกไว้ พระองค์จึงทรงให้วันเหล่านั้นย่นสั้นเข้า

1 คร.7:29 พี่น้องทั้งหลาย ข้าพเจ้าหมายความว่ายุคนี้ก็สั้นมากแล้ว ตั้งแต่นี้ไปให้คนเหล่านั้นที่มีภรรยาดำเนินชีวิตเหมือนกับไม่มีภรรยา

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการร่นเวลาของพระเจ้า

1. การผ่านทุกบททดสอบในวาระนั้น

♣    ในแต่ละช่วงชีวิตของเรา พระเจ้าจะมีวาระสำหรับสิ่งต่างๆ ให้เราได้เรียนรู้ เพื่อเติบโตขึ้นสู่วาระต่อๆไป และเพื่อท้ายที่สุดคือ ความไพบูลย์ของพระคริสต์ในชีวิตเรา แต่ละเรื่องมักจะเป็นพื้นฐานในก้าวต่อๆไปเสมอ
♣    ตัวอย่าง พระเจ้าให้เราเรียนรู้ความอดทนต่อผู้บีบบังคับเราเป็นเวลา 1 ปี แต่เนื่องจากการตอบสนองอย่างดี เรียนรู้เร็ว อันมาจากการเสาะแสวงหาพระพักตร์พระเจ้าอย่างสัตย์ซื่อต่อเนื่องไม่ลดละ และมุ่งมั่นด้วยการปล้ำสู้ ทำให้เราผ่านทุกด่านในวาระนี้ เข้าใจจนเป็นชีวิต และได้มาซึ่งสิ่งที่พระเจ้าตั้งไว้สำหรับเราแล้ว การร่นเวลาเข้าสั้นจึงเกิดขึ้น เมื่อทุกสิ่งอย่างหมดสิ้นในวาระกำหนด 1 ปี อาจเหลือเพียง 3 เดือน 5 เดือน หรือเท่าไรก็เป็นได้ ขึ้นอยู่กับว่าผ่านเร็วแค่ไหน
♣    ในทางตรงกันข้าม หากอิดออดไม่ยอมเรียนรู้ ผลัดผ่อน เดี๋ยวดีเดี๋ยวแย่ ก็อาจถูกยืดเวลาออกไปได้ จาก 1 ปี อาจเป็น 3 ปี เป็นต้น
♣    การร่นเวลาเปรียบเสมือนการสอบเทียบ เมื่อสามารถผ่านในแต่ละวันเวลาที่พระเจ้าหยิบยื่นและตั้งไว้ให้กับเรา เราก็สามารถก้าวข้ามไปยัง step ต่อๆ ไปได้

2. หากสิ่งที่พระเจ้าเรียกเรานั้น มีผู้อื่นเป็นปัจจัยเกี่ยวข้องหลัก ก็เป็นไปได้ที่หากคนนั้นไม่ตอบสนอง ถ้วยนั้นก็อาจเลื่อนมาที่เรา โอกาสนั้นก็อาจตกแก่ผู้พรักพร้อม แต่เราต้องพร้อมตอบสนอง… การร่นเวลาก็จะมาถึง

♣    ตัวอย่าง ซาอูลถูกตั้งให้เป็นกษัตริย์ เดิมน้ำพระทัยพระเจ้าคือตลอดไป แต่เพราะเขาทำบาปต่อพระเจ้า การเรียกดาวิดที่ถูกตั้งไว้แล้ว จึงร่นเข้ามาสั้นกว่ากำหนดช่วงอายุของซาอูล (*** ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขแผนการณ์ของพระเจ้า) พระเจ้าปรารถนาให้ซาอูลกลับใจใหม่ หากซาอูลกลับใจใหม่ เวลาของดาวิดก็ยังไม่ร่นเข้ามา (ด้วยการที่ซาอูลถูกขนาบด้วยศัตรูรอบข้าง เพราะพระเจ้ายุติธรรมต่อทุกฝ่าย) แต่ก็ไม่ทรงปล่อยให้แผนการณ์ของพระองค์ล้มเหลว เพียงแค่คนๆหนึ่งไม่ตอบสนอง

ร่นเวลา

*** ดังนั้นสิ่งที่สำคัญ คือ สัตย์ซื่อในส่วนของตนเอง เตรียมตัวเองให้พรักพร้อมเสมอ ไม่ว่าวันเวลาจะถูกร่นเข้าสั้น หรือไม่ เมื่อถึงเวลาเราก็พร้อมจะก้าวเสมอ หากไม่พร้อมเมื่อวาระนั้นมาถึงก็ก้าวไม่ได้

20/08/2014 13:03

0Shares