ระดับการตอบสนองพระเจ้า 2 แบบ

By | 2015/10/24

1 คร.10:13 ไม่‍มีการทด‍ลองใดๆ เกิด‍ขึ้นกับท่าน‍ทั้ง‍หลาย นอก‍เหนือการทด‍ลองซึ่งเคยเกิดกับมนุษย์ พระ‍เจ้าทรงซื่อ‍สัตย์ พระ‍องค์จะไม่ทรงให้พวก‍ท่านต้องถูกทด‍ลองเกินกว่าที่ท่านจะทนได้ และเมื่อถูกทด‍ลอง พระ‍องค์จะทรงให้มีทางออกด้วย เพื่อพวก‍ท่านจะมีกำลังทนได้

ระดับการตอบสนองพระเจ้า 2 แบบ

1.    ไม่รู้หนทางข้างหน้า

•    เมื่อมีสถานการณ์ใดๆ ที่ต้องเผชิญแม้ไม่รู้อะไรเลย ไม่รู้มาก่อนว่าสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นกับเรา ไม่รู้ว่าหนทางในการตอบสนองจะเป็นอย่างไร คำตอบของพระเจ้าคืออะไร สิ่งที่ต้องตอบสนองคือ… วางใจ
•    พระเจ้าจะทดสอบเรื่องความวางใจเป็นอย่างมาก เนื่องจากไม่ว่าหนทางข้างหน้าเป็นอย่างไร สิ่งที่ตอบสนองจะถูกหรือไม่ จะต้องเจอกับอะไรบ้าง แต่พระเจ้าจะทรงทอดพระเนตรที่จิตใจภายในของเราว่าเต็มที่หรือยัง ไว้วางใจและร่วมผจญภัยไปกับพระเจ้า ซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องแสวงหาคำตอบและทางออกในการก้าวเดินจากพระเจ้า ระมัดระวังโดยมีพื้นฐานพระคัมภีร์เป็นหลัก เพื่อตีกรอบในการตอบสนองอย่างดี
•    ระดับการตอบสนองจุดนี้ พระเจ้าวัดว่าภายในเราผ่านแค่ไหน? เพื่อสร้างความแกร่งและความเข้าใจพระองค์มากขึ้น แม้ตอบสนองถูกบ้างผิดบ้าง ก็ไม่ใช่ประเด็นสำคัญ แต่ประเด็นหลักคือ เราต้องผ่านเรื่องความวางใจพระองค์และพึ่งพาพระองค์ ซึ่งหนทางข้างหน้าพระองค์จะเป็นผู้กระทำเอง

•    *** สรุป ตอบสนองเต็มที่ที่สุด เพราะพระเจ้าวัดเส้นผ่านแค่ใจผ่าน เมื่อใจผ่านสิ่งอื่นจะตามมาเอง ***

 

2.    พระเจ้าเปิดเผยให้รู้ล่วงหน้า

•    รู้ทุกอย่างว่าจะเกิดอะไรขึ้นในเวลาใดๆ เพื่อเตรียมรับมือ รวมถึงรู้ด้วยว่าต้องตอบสนองอย่างไร และรู้แม้กระทั่งคำตอบของพระเจ้าด้วยว่าต้องการให้เราตอบสนองอย่างไร
•    ดังนั้นสิ่งที่ต้องตอบสนองคือการเชื่อฟังที่ต้องสูงมาก เพราะรู้ทั้งรู้ว่าสิ่งที่เผชิญตรงหน้าจะจบลงอย่างไร เคลื่อนไปอย่างไรต่อ มองเห็นผลของแต่ละสิ่งที่เกี่ยวข้อง มองเห็นอย่างทะลุปรุโปร่งตลอดเส้นทาง
•    พระเจ้าวัดการผ่านจุดนี้ด้วยการเชื่อฟังเท่านั้น ส่วนที่เราต้องต่อสู้และจัดการเพื่อตอบสนองให้ได้ตามที่พระเจ้าเปิดเผย จึงเป็นการบ้านและหนทางของเรา แม้จะต้องต่อสู้กับบาปและเนื้อหนังที่เกาะติดเพียงใดก็ตาม อาจเป็นทุกข์หนักเพราะสิ่งที่รู้
•    การฝึกในมิตินี้จะทำให้เราต้องเข้มงวดกับตัวเองและถูกพระเจ้าเข้มงวดเป็นอย่างมาก เพื่อเค้นศักยภาพภายในที่ซ่อนอยู่ลึกที่สุดออกมา ซึ่งมันอาจถูกกดทับจนเรามองไม่เห็นในสภาวการณ์อื่นๆ
•    ตัวอย่างเช่น ดาวิด เรื่องการถูกพระเจ้าประหารลูกชายคนแรกที่เกิดจากการล่วงประเวณีกับนางบัทเชบา นาธันได้เปิดเผยถึงสิ่งที่พระเจ้าจะกระทำอย่างละเอียดแก่เขา

•    *** สรุป รู้ทุกสิ่งอย่าง ดังนั้นจุดวัดว่าผ่านคือต้องตอบสนองตามเท่านั้น แต่มิตินี้จะถูกเริ่มด้วยความไว้วางใจของพระเจ้าที่มีต่อเราดังเช่นอับราฮัมที่พระเจ้าเปิดเผยทุกสิ่งอย่าง ***

*** หมายเหตุ ชีวิตคนเราเผชิญข้อ 1 เป็นปกติ แต่ใครจะมาถึงข้อ 2 และบางเวลาพระเจ้าอนุญาตสำหรับคนที่มาถึงข้อ 2 ให้เผชิญทั้ง 2 อย่าง เพื่อพักหายใจบ้าง ซึ่งมิติจะสูงขึ้นเรื่อยๆ

 

 

020313

 

 

0Shares