ยืมมือ

By | 2015/05/26

การรักษาชีวิตให้บริสุทธิ์และชอบธรรมเป็นเรื่องส่วนตัวที่เราแต่ละคนจำเป็นต้องตระหนักและยึดไว้ให้มั่นเอง

ในขณะที่เราแต่ละคนต่างก็กำลังมุ่งไปสู่ความไพบูลย์ของพระคริสต์ สิ่งที่ควรระวังในการก้าวเดินบนโลกอันเป็นชั่วคราวคือ การพยายามดิ้นรนเอาตัวรอดด้วยการวิธีการของโลก เพราะแม้ว่าความมุ่งมั่นและความบากบั่นที่ทำอยู่นั้น เพื่อปลายทางแผ่นดินสวรรค์ แต่ไม่ใช่ทุกสิ่งที่สามารถนับและใช้ได้บนแผ่นดินสวรรค์ อีกนัยยะหนึ่ง คือ มีบางสิ่งที่ใช้ได้และถูกนับไว้ แต่ก็มีบางสิ่งที่พระเจ้าเกลียดชัง

bb : สิ่งที่พระเจ้าเกลียดชัง
สภษ.6:16-19
6:16 หกสิ่งเหล่านี้พระเยโฮวาห์ทรงเกลียด เออ มีเจ็ดสิ่งเป็นที่น่าสะอิดสะเอียนสำหรับพระองค์
6:17 สายตาที่หยิ่งยโส ลิ้นมุสา และมือที่ทำโลหิตไร้ผิดให้ตก
6:18 จิตใจที่คิดแผนงานชั่วร้าย เท้าซึ่งรีบวิ่งไปสู่ความร้าย
6:19 พยานเท็จซึ่งพูดมุสา และคนผู้หว่านความแตกร้าวท่ามกลางพวกพี่น้อง

 

โลกนี้ใช้วิธีการแย่งชิง แก่งแย่ง เพื่อให้ได้มาครอบครอง หรือผลักผู้อื่นเพื่อให้ตนรอดพ้นจากภัย แต่พระเจ้าทรงเป็นกำบังอันเข้มแข็ง เราจึงไม่ต้องใช้วิธีการของโลก เพื่อมีชีวิตรอดบนโลก

– ถ้าเช่นนั้น จะมีพระเจ้าไว้เพื่ออะไร?
– ถ้าเช่นนั้น จะพบพระองค์ผู้ทรงบริสุทธิ์และทรงธรรมได้อย่างไร?
– ถ้าเช่นนั้น จะมือสะอาดใจบริสุทธิ์ได้อย่างไร?
– ถ้าหาก ผ่านด่านนี้ แต่ต้องตายในด่านหน้าจะมีประโยชน์อะไร?
– ถ้าหาก รอดพ้นตรงนี้ แต่เมื่อพระเจ้าชันสูตรกลับไม่ผ่านจะทำอย่างไร?

การเดินติดตามพระคริสต์…

>>>ไม่ใช่เพียงการอยากให้พระองค์ช่วยให้รอดบนโลกเท่านั้น แต่ทั้งสิ้นบนโลกในวันนี้เพื่อสวรรค์เบื้องหน้า
>>>ไม่ใช่แค่เพียงชีวิตบนโลกนี้ที่สิ้นสุดในสักวัน แต่เพื่อแผ่นดินสวรรค์นิรันดร
***ดังนั้นทุกสิ่งในชีวิตบนโลกจึงเพื่อแผ่นดินนิรันดร

การใช้เล่ห์เหลี่ยมในการทำบาป ด้วยการยืมมือผู้อื่น … อย่าคิดว่าตนจะรอด เพราะใครหรือ??? จะซ่อนเร้นจากพระเจ้าได้

– อย่าใช้ความสามารถที่สูงกว่า เพื่อให้คนรุ่นน้อง ต้องทำบาปแทนตนเอง เพื่อตอบสนองความปรารถนาของตน เพราะพระเจ้าผู้ทรงชันสูตรและตรวจค้น มีหรือจะไม่พบ???

– อย่าคิดว่าบาปพ้นตน เพียงเพราะตนไม่ได้ทำ หากเป็นผู้ชักนำผู้อื่น ย่อมไม่พ้นพระอาชญา เพราะพระเจ้าทรงยุติธรรม แม้ต่อคนเล็กน้อยด้วยเช่นกัน

– อย่าใช้ความรู้อันมากกว่า ทำร้ายผู้อื่นดั่งเป็นเหยื่อให้ใช้งาน เพราะเขาเป็นบุตรที่รักของพระเจ้าด้วยเช่นกัน

– อย่าแตะต้องใคร ไม่ว่าจะสถานะภาพใด จะเล็กน้อย หรือยิ่งใหญ่ เพราะตำแหน่งและสถานะบนโลก ไม่ใช่อย่างที่พระเจ้าตั้งไว้ มีหรือ??? พระเจ้าจะไม่ลุกขึ้นในที่สุด

 

การยืมมือ = การทำบาปด้วยตนเอง

 

บางครั้งความปรารถนาอันแรงกล้า กลับซ่อนเร้นไว้เบื้องหลัง หรือภายใต้บทบาท หน้าที่ ตำแหน่ง หน้าตา ชื่อเสียง เกียรติยศ ความอาย… ผลักดันให้ชี้ทางและใช้ผู้อื่นทำแทนตน และผลประโยชน์ตกอยู่กับตนเองด้วยจะกี่เปอร์เซนต์ กี่สัดส่วนก็ตาม

แน่นอนว่าเราแต่ละคนเดินกับพระเจ้า เชื่อพระเจ้า และยึดพระเจ้าไว้เป็นเรื่องของตน ต่อหน้าบัลลังค์ไม่มีใครออกรับแทนใครได้ ไม่มีใครช่วยเหลือใครได้ ไม่มีใครดีกว่าใคร…

***การรักษาชีวิตของตนเป็นอย่างดีตามแบบอย่างของพระคริสต์เป็นเรื่องที่เราแต่ละคนต้องยึดเอาเอง

? พระเจ้าของเราคือใคร
? เจ้านายของเราคือใคร
? ผู้นำทิศทางชีวิตของเราคือใคร
? เราตอบสนองใครอยู่
? ชีวิตของเราเพื่ออะไร และใครหรือ

***ดังนั้นจงตระหนักให้ดีและยึดไว้ ก่อนจะก้าวหรือยอมทำสิ่งใดๆ ที่ปราศจากพระเจ้า…***

น้ำพระทัยของพระเจ้าสำหรับยูดาส ไม่ใช่ใช้เขาให้ทรยศ แต่ทรงให้เขาเคียงข้าง และเป็น 1 ในสาวก 12 คนที่ใกล้ชิดและติดตามพระเยซู แต่เพราะพระเจ้าของยูดาส ไม่ใช่พระเยซูแต่เป็นเงินเหรียญเพียง 30 เดนาริอัน…. ดังนั้นเขาจึงยอมให้บรรดาผู้ต่อต้าน พวกฟาริสี ยืมมืออย่างเต็มที่

แม้ยูดาสเป็นคนลงมือ แต่ผู้ยืมมือ ใช่ว่าจะผ่านพ้นพระอาชญาของพระเจ้าไป … อาจมีบางคนสามารถหลอกลวงโลกทั้งใบได้ แม้แต่หลอกลวงตนเอง ด้วยเหตุผลจอมปลอมที่เข้าข้างตน… แต่จะมีใครหลอกพระเจ้าได้หรือ???

มธ.26:14-16
26:14 ครั้งนั้นคนหนึ่งในพวกสาวกสิบสองคนชื่อ ยูดาสอิสคาริโอท ได้ไปหาพวกปุโรหิตใหญ่
26:15 ถามว่า “ถ้าข้าพเจ้าจะมอบพระองค์ไว้แก่ท่าน ท่านทั้งหลายจะให้อะไรข้าพเจ้า” ฝ่ายเขาก็สัญญาจะให้เหรียญเงินแก่ยูดาสสามสิบเหรียญ
26:16 ตั้งแต่เวลานั้นมายูดาสก็คอยหาช่องที่จะทรยศพระองค์

มก.14:10-11
14:10 ฝ่ายยูดาสอิสคาริโอท เป็นคนหนึ่งในพวกสาวกสิบสองคน ได้ไปหาพวกปุโรหิตใหญ่ เพื่อจะทรยศพระองค์ให้เขา
14:11 ครั้นเขาได้ยินอย่างนั้นก็ดีใจ และสัญญาว่าจะให้เงินแก่ยูดาส แล้วยูดาสจึงคอยหาช่องที่จะทรยศพระองค์ให้แก่เขา

ลก.22:3-6
22:3 ฝ่ายซาตานเข้าดลใจยูดาสที่เรียกว่าอิสคาริโอทที่นับเข้าในพวกสาวกสิบสองคน
22:4 ยูดาสได้ไปปรึกษากับพวกปุโรหิตใหญ่และพวกนายทหารว่า จะทรยศพระองค์ให้เขาได้ด้วยวิธีใด
22:5 คนเหล่านั้นดีใจ และตกลงกับยูดาสว่าจะให้เงิน
22:6 ยูดาสจึงให้สัญญา และคอยหาโอกาสที่จะทรยศพระองค์ให้แก่เขาเมื่อว่างคน

 

ยืมมือ

1. พึงระวังรักษาชีวิตเป็นอย่างดีที่จะไม่ยืมมือและไม่ยอมให้ใครยืมมือตนในการทำบาป

2. ความปรารถนาอันแรงกล้า ต้องถูกจัดการหรือได้รับการตอบแทนจากพระเจ้าเป็นแน่ เมื่อเดินตรงไปกับพระเจ้าด้วยความสัตย์ซื่อ ดังนั้นอย่าให้ความปรารถนาของตนทำร้ายตนเอง ด้วยการดิ้นรนจนเกินขอบเขตของตนเอง พระเจ้า และผู้อื่น

– หากเป็นความปรารถนาของเนื้อหนัง << พระเจ้าจะไม่หลงลืมแน่ๆ
– หากเป็นความปรารถนาของโลก << สิ่งที่พระเจ้ามอบให้มันเหมาะสมกับเราเป็นที่สุดและไม่น้อยหน้าใครแน่ๆ
– หากเป็นความปรารถนาแห่งบาป << ต้องจัดการ ตัดใจ และกลับใจใหม่ ให้พระเจ้าสร้างชีวิตใหม่ ให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงควบคุม

***เชื่อเถิดว่า พระเจ้าทรงมอบสิ่งที่ดีที่สุดและเพียงพอ เหมาะสมกับเรา

เมื่อใดที่ตามองที่คนอื่น ใจเปรียบเทียบจะกระตุ้นความโลภ มากกว่า ความยินดีร่วมกับเขา เมื่อนั้นใจของเรา ยังไม่เคียร์

 

 

16/05/2015 11:49

 

 

0Shares