ยิ่งยุ่ง ยิ่งต้องอธิษฐาน

By | 2023/03/07

เมื่อใดที่วิ่งวุ่น จนฟังเสียงพระเจ้าชัดๆ ไม่ได้ … 》 เมื่อนั้นควรจะหยุดพัก เพื่อนิ่งสงบ เงี่ยหูฟังพระองค์ผู้ทรงปรารถนาจะนำทาง 《… เพื่อให้การรับรอง และ อวยพรมาถึง


** ยิ่งยุ่งเท่าไร … ยิ่งต้องแสวงหาพระเจ้ามากเท่านั้น **


เคล็ดลับที่คนส่วนใหญ่เลือกโยนทิ้งเป็นอันดับแรก เพราะคิดว่า “ตัวเองยุ่ง”!!!

07-03-2019
0Shares