พัฒนาชีวิตสู่ความไพบูลย์ของพระคริสต์

By | 2023/03/15

ชีวิตคนเรามีหลายด้าน หลายองค์ประกอบ …

เมื่อใดก็ตามที่เรามุ่งเน้นเพียงแค่อย่างเดียว เมื่อนั้นความบิดเบี้ยว >> จะนำพาไปสู่วังวนเดิมๆ ที่ไม่อาจก้าวข้ามไปถึง step ที่สูงขึ้น หรือ ก้าวไม่พ้นจากจุดเดิมๆ

~ เพราะบางสิ่งไม่ได้เกิดขึ้น ด้วยมุมเดียว ด้านเดียว
~ เพราะบางครั้งที่ไปต่อไม่ได้ เพราะสุดทางแล้ว

การเดินกับพระเจ้า หรือ การใช้ชีวิตก็ตามแต่ … จำเป็นต้องเรียนรู้ และ เข้าใจในหลากหลายมุม เพื่อจะก้าวต่อไปข้างหน้า
การเติบโตขึ้น .. คือ “การที่เราต้องขยายชีวิตออก ทั้งมุมมอง และ พัฒนาการด้านต่างๆ”


หากแต่เรายึดสิ่งเดิมๆ ประสบการณ์เดิมๆ ไว้ โดยไม่พัฒนาสิ่งอันใดต่อไปเลย .. สิ่งที่เคยมี , เคยเป็น , เคยได้รับ >>> ก็เป็นเพียงแค่ประสบการณ์ครั้งหนึ่งในชีวิต มันไม่สามารถคงทนตลอดไป ด้วยเหตุผลที่ว่า “ตัวเราเองไม่สามารถรักษาระยะได้”

.

การรักษาประสบการณ์ต่างๆ ไว้ให้คงทนกับเรายาวนาน คือ “การรักษาเงื่อนไขที่ทำให้สำเร็จนั้นไว้ให้ได้”
~ บางคนฝันหวานถึง “การเจิมที่เคยได้รับ” (แต่หลงลืมมาตรฐานความสดใหม่)
~ บางคนเฝ้าหวนคิดถึง “แต่สิ่งดีที่เคยทำได้” (แต่รักษาไว้ไม่ได้)
~ บางคนร้องขอแต่เรื่องเดิมๆ ที่ก้าวไม่ข้าม (แต่ก็ไม่คิดที่จะปรับเปลี่ยนอะไรเลย แม้แต่น้อย)

. . .

สัจจะแห่งความจริง มีอยู่ว่า … “ชีวิตเราไม่ได้มีเพียงด้านเดียว , เรื่องเดียว , สิ่งเดียว” แต่ พระเจ้าทรงสร้างเรามาให้มีทั้ง ร่างกาย , จิตใจ , จิตวิญญาณ และ ยังทรงปรารถนาจะให้เรามีประสบการณ์มากมายหลายๆ ด้านไปกับพระองค์

*** ถ่อมใจลงเถิด แล้วเรียนรู้ในทุกๆ ทางที่จะใช้ชีวิตอย่างเป็นสุข ***

2023-03-15
0Shares