พระเจ้าไม่เลือกคนที่ความสามารถ

By | 2014/09/18

ในสายพระเนตรพระเจ้าความสามารถไม่มีผลในการเลือกใช้เรา แต่การมีใจที่ยอมจำนน พระเจ้าสามารถทำและเพิ่มเติมทุกสิ่งในเราได้

พระเจ้ามีแผนการณ์ที่ดีเลิศสำหรับเราแต่ละคน ตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดาแล้ว ดังนั้นแสดงว่า… การที่ชีวิตเรา ได้รับการเลี้ยงดู การฝึกฝนอบรม การปูพื้นฐานในชีวิตจากครอบครัว การศึกษา สภาพแวดล้อมชีวิต…นั่นแหละคือ สิ่งที่พระเจ้าได้จัดเตรียมในชีวิตเรามาแล้วเป็นอย่างดี…. และนั่นแหละที่จะเป็นพื้นฐานหลักที่สอดคล้องกับการทรงเรียกที่พระเจ้าจะใช้เรา

เมื่อเราก้าวเข้าสู่การรับใช้ในการทรงเรียกของพระเจ้าอย่างเจาะจงในตัวเรา จะค้นพบว่ามีหลายสิ่งหลายอย่างในชีวิตที่เราเคยเรียน เคยมีประสบการณ์ เคยผ่านเรื่องราวต่างๆ กระบวนการสร้างชีวิตเหล่านั้น ถูกปลูกฝังจนกลั่นออกมาเป็นศักยภาพ ความสามารถ ความชอบเฉพาะตัว เฉพาะด้าน หล่อหลอมจนเป็นตัวตนของเราเอง…. นั่นแหละที่สามารถนำมาใช้ได้จริงกับการรับใช้ในการทรงเรียกของพระเจ้าที่มาถึงเป็นการส่วนตัว หรือที่เรียกว่า “เอกลักษณ์”

ปกติพระเจ้ามีแบบแผนการเรียกใช้เรา จากสิ่งที่เราเป็น เพราะนั่นคือ… การทรงสร้างของพระเจ้า และเป็นการวางไว้ของพระเจ้าตั้งแต่แรกเริ่มอยู่แล้ว….

ดังนั้นความสามารถต่างๆ ที่ถูกใช้งานได้จริง มักมาจากพื้นฐานที่พระเจ้าให้เราได้เติบโตมาอยู่แล้ว

ตัวอย่างเช่น

♥    โมเสส ต้องนำคนมากมาย จึงถูกเลี้ยงโดยกษัตริย์ เป็นกระบวนการสร้างของพระเจ้าสำหรับโมเสส
♥    ดาวิดต้องนมัสการ จึงชื่นชอบกับการเลี้ยงแกะตามท้องทุ่ง ได้เห็นและชื่นชมการทรงสร้างของพระเจ้า ท้องฟ้า ทุ่งหญ้า ฝูงแกะ แสงแดด เพื่อเข้าใจธรรมชาติการทรงสร้างของพระเจ้า ดาวิดจึงสรรเสริญพระเจ้าได้อย่างลึกซึ้ง
♥    เปาโลต้องประกาศยิว จึงเติบโตมาจากกิมาเอลฟาริสีผู้รอบรู้ด้วยพระคัมภีร์เป็นข้อมูล และการต้องอยู่ต่อหน้าเจ้าเมืองบ่อยๆ เขาใช้ความสามารถที่ถูกปลูกฝังมาในการประกาศพระนามพระเยซู
♥    ส่วนที่พระเจ้าทำในเราหละเป็นเช่นไร???

ในสายตามนุษย์ ความสามารถเป็นผลในการตัดสินใจเลือกใช้คน  เพราะหมายถึง… เครื่องทุ่นแรง การแบ่งเบาภาระ การเข้ากันได้ดี  การเสริมกันได้อย่างง่าย….. เป็นปกติที่มนุษย์ย่อมเลือกคน จากบรรดาคนที่สามารถช่วยเหลือ สนับสนุนตนเองได้เป็นพื้นฐาน

 

พระเจ้าไม่เลือกคนที่ความสามารถ

1. หากพระเจ้าจะใช้ อย่าจำกัดที่ความสามารถของตนเอง เนื่องจากพระเจ้าไม่เคยผิดพลาด ดังนั้นหากทรงเลือกและเรียกเรา ก็ไม่ทรงผิดพลาดด้วยเช่นกัน ก้าวเพื่อตอบสนองก่อน แล้วค่อยๆ พัฒนาศักยภาพ ซึ่งพระเจ้าจะทำส่วนนั้นในเราด้วยเช่นกัน (เป็นการทำงาน 2 ฝ่าย คือเราทำร่วมกับพระเจ้าทำในเรา)

2. เราต้องเรียนรู้ที่จะพัฒนาศักยภาพของตนเองมากขึ้นเรื่อยๆ ไม่ว่าจะเป็นพระเจ้าใช้หรือมนุษย์ใช้ ก็จำเป็นต้องพัฒนาอยู่ดี เพื่อชีวิตที่เติบโตขึ้น

3. เป็นไปได้ที่พระเจ้าจะเรียกเราผ่านการใช้งานของมนุษย์ แต่หากพระเจ้าและมนุษย์เลือกเราพร้อมๆ กัน เราจำเป็นต้องเลือกพระเจ้าก่อน โดยเฉพาะเมื่อการเรียกของมนุษย์ขัดแย้งหรือไปคนละทิศกับพระเจ้า (วัดจากการแสวงหาพระเจ้า และการตรัสของพระเจ้าที่มาถึงเราส่วนตัว และการคอนเฟิร์มหลายๆ ด้าน เช่น พระคำ , พระพร , หมายสำคัญ , ประสบการณ์ , เสรีภาพ , ผลของการก้าวตาม , ….. ที่สำคัญ คือ เราเติบโตขึ้น)

05/08/2014 11:22

0Shares