ผู้นำและผู้สนับสนุน

By | 2015/06/22

คนเราแต่ละคนมีลิขิตของพระเจ้าในชีวิตต่างกัน ต่างก็มีจุดและตำแหน่งที่พระเจ้าให้ยืนและเรียกให้ทำ

– บางคนถูกเรียกมาเป็นผู้นำ
– บางคนถูกเรียกมาให้เป็นผู้ตามและสนับสนุน
ไม่มีตำแหน่งใดใหญ่หรือเล็กกว่ากัน สำคัญที่เรายืนในจุดที่พระเจ้าเลือกและตั้งเราไว้เป็นพอ เพียงเท่านี้ย่อมนำพระพรอย่างมหาศาลตามพระสัญญามาถึงเป็นแน่แท้

 

1. กลุ่มคนที่ถูกลิขิตให้เป็นผู้นำ

 

  •  ตัวอย่าง โมเสส ดาวิด อับราฮัม โยเซฟ คนจำนวนน้อยมากๆ ที่พระเจ้าจะตั้งให้เป็นผู้นำ มักมีลักษณะทำงานเป็นหัวเสมอๆ จะมีทีมงานที่พระเจ้าส่งมาช่วยเป็นแน่
  • การอยู่ภายใต้คนๆ หนึ่ง เป็นเพียงแค่ชั่วระยะเวลาหนึ่งเท่านั้น เป็นเหมือนการฝึกฝนและค้นหาสิ่งที่พระเจ้าเรียก เป็นพื้นฐานในการต่อยอดสิ่งที่พระเจ้าใช้ เมื่อถึงวาระพระเจ้าย่อมนำเขาออกมายังจุดที่ทรงตั้งไว้

 

2. กลุ่มคนที่ถูกลิขิตเพื่อสนับสนุน

 

  • คนจำนวนมากที่พระเจ้าเรียกมาเพื่อให้เป็นผู้สนับสนุน เพื่อให้เสริมสร้าง อุดช่องว่างและเติมเต็มผู้ที่พระเจ้าตั้งไว้เป็นผู้นำ
  • ควรแสวงหาพระเจ้าถึงคนที่จะมาเป็นผู้นำและต้องสนับสนุนอย่างแท้จริง คนที่พระเจ้าตั้งให้เราสนับสนุนเขาและไม่ว่าเขาจะเป็นอย่างไร มีบุคลิกภาพและจุดอ่อนเช่นไร ก็ต้องคอยสนับสนุนเขา เพราะนั่นคืองานที่พระเจ้าเรียก คนประเภทนี้ไว้
  • ตัวอย่าง ทหาร 3 คนของดาวิด ไม่ว่าดาวิดจะมีจุดอ่อนอย่างไรเขาต้องคอยอุดรอยรั่วนั้น เพื่อให้ดาวิดไปต่อกับพระเจ้าได้ พระพรของดาวิดจะเป็นพระพรของเขา
  • ระดับการสนับสนุน อยู่ที่ตำแหน่งที่พระเจ้าเรียกด้วย เช่น ตำแหน่งแรงงานจะไม่มีคนตาม ตำแหน่งผู้จัดการจะมีคนภายใต้ ทหารทั้ง 3 ของดาวิดถูกเรียกมาเพื่อสนับสนุนดาวิด แต่ระดับการสนับสนุนของเขาอยู่ระดับสูง จึงมีคนใต้การปกครองอีกต่อหนึ่ง

*** อันเนื่องจาก คนๆ หนึ่งไม่สามารถทำทุกสิ่งทุกอย่างได้อย่างสมบูรณ์ด้วยตัวคนเดียว การทำงานเป็นทีมเป็นเรื่องปกติที่พระเจ้าตั้งไว้ในพระกาย

รู้ได้อย่างไรว่าตนเองถูกเรียกให้เป็นคนประเภทไหน?

 

# เมื่อตอนเด็ก ไม่มีใครคิดวางแผนว่าจะอยู่ภายใต้พ่อแม่นานเท่าไร? เนื่องจากยังไม่สามารถค้นพบตนเอง ไม่โตพอ ที่จะคิดเรื่องอนาคต การแยกครอบครัวไว้ในสมอง หรือแผนการณ์ต่างๆ ไว้ล่วงหน้า ย่อมใช้ชีวิตอยู่ใต้การปกครองของพ่อแม่แต่โดยดี , คิดสนับสนุน , เชื่อฟังเพื่อให้พ่อแม่ได้ชื่นใจ… แต่เมื่อโตขึ้นเรื่อยๆ การงาน , การศึกษา , สังคม….นำพาให้ค้นหาอาชีพการงาน , คนที่จะแต่งงานด้วย…

เมื่อนั้นการแยกออกไปจึงเริ่มเกิดขึ้น … เพื่อสร้างครอบครัวของตนเอง ขยายขอบเขตของตนเอง พ่อแม่ต้องสนับสนุนไม่ดึงดันหวงลูกไว้กับตัว เพื่อเขาจะโตอย่างเต็มขนาดชีวิต แต่จะมีบางคนที่ยังคงอยากอยู่ใต้การปกครองของพ่อแม่ อยู่บ้านเดียวกัน แม้มีครอบครัวแล้วก็เป็นได้ >>> การจะรู้ว่าตนเองเป็นประเภทไหนก็ทำนองเดียวกัน

 

ผู้นำและผู้สนับสนุน

 

1. ต้องหาให้เจอว่าตนเองมีลิขิตที่พระเจ้าเลือกไว้เช่นไร เพื่อจะสามารถเดินตามได้อย่างเต็มกำลัง

2. หากยังค้นหาไม่เจอ การดำเนินชีวิตในการสนับสนุนและเรียนรู้ พัฒนาในส่วนของตนเองให้เติบโตมากขึ้น ย่อมเป็นผลดี อันเนื่องจากพระเจ้าทรงมีแผนการณ์และการทรงนำเหนือเราเสมอ

3. *** ผู้นำทุกคนควรตระหนักไว้ว่าทุกคนย่อมมีลิขิตชีวิต การทรงเรียกของพระเจ้าในชีวิตของเขา หากวันหนึ่งพระเจ้าทรงเรียกและเคลื่อนใครบางคนเพื่อให้เขาเติบโตและขยายชีวิตตนเองในการไปกับพระเจ้าได้มากขึ้น ย่อมเป็นเรื่องน่ายินดีและควรสนับสนุน

 


20/06/2014 13:26

 

 

0Shares