บัญญัติที่ใหญ่ที่สุด

By | 2015/09/21

มธ.22 : 36-40
36“ท่านอา‌จารย์ในธรรม‍บัญญัตินั้นพระ‍บัญญัติข้อไหนสำคัญที่‍สุด?”
37พระ‍เยซูทรงตอบเขาว่า“ ‘จงรักองค์‍พระ‍ผู้‍เป็น‍เจ้าของท่านด้วยสุดใจของท่านด้วยสุดจิตของท่าน’และด้วยสุดความคิดของท่าน
38นั่นแหละเป็นพระ‍บัญญัติข้อสำคัญอันดับแรก
39ข้อที่สองก็เหมือน‍กันคือ‘จงรักเพื่อน‍บ้านเหมือนรักตน‍เอง’
40ธรรม‍บัญญัติและคำของผู้‍เผย‍พระ‍วจนะทั้ง‍หมดก็ขึ้นอยู่กับพระ‍บัญญัติสองข้อนี้”

(มก.12:28-34; ลก.10:25-28)

ไม่มีบัญญัติใดใหญ่กว่าทั้ง 2 ข้อนี้

หากไม่รู้ว่าจะตัดสินใจอย่างไร ให้อิงกลับมาที่ 2 ข้อนี้ก่อน เพื่อลดช่องทางเลือกให้แคบลง

แท้จริงในการดำเนินชีวิตแต่ละวัน มีหลายสิ่งเข้ามาให้เลือก ให้ตัดสินใจอยู่เสมอๆ บางสิ่งขาวดำ เลือกได้ชัดเจนไม่ยาก แต่บางสิ่งไม่มีเส้นชัดเจนขนาดนั้น ไม่มีอะไรถูกหรือผิด เพียงแต่อยู่ที่การลำดับความสำคัญ และการให้น้ำหนักต่างหาก

หากเราให้น้ำหนักกับสิ่งใดลงไป นั่นย่อมสะท้อนถึงผลลัพธ์ที่จะกลับมาถึงเรา พระเยซูทรงชี้แนะอย่างชัดเจนว่า ในท่ามกลางบัญญัติหลายข้อของพระเจ้า ข้อที่สำคัญที่สุด คือ รักพระเจ้าสุดจิต สุดใจ สุดกำลัง ความคิด ดังนั้นไม่ว่าจะเลือก หรือจะทำอะไร หากอิงข้อนี้เป็นอันดับแรก ย่อมทำให้เราสามารถรู้คำตอบว่าสิ่งใดคือ น้ำพระทัยพระเจ้าได้ง่ายที่สุด …

ตัวเลือกของเรานั้น มาจากคำว่า “รักพระเจ้าสุดจิต สุดใจ สุดกำลัง ความคิด” แล้วหรือยัง??? และเมื่อมาถึงแล้ว จงเชื่อและวางใจในพระเจ้าด้วยว่า รักของพระองค์จะไม่หลงลืมเราไปอย่างแน่นอน

***ใช่ว่าบัญญัติอื่นไม่สำคัญ หรือละเลยได้ แต่ว่าในบัญญัติทั้งปวง การรักพระเจ้าสุดจิต สุดใจ สุดกำลัง ความคิด ใหญ่ที่สุด แสดงถึงลำดับว่า ต้องเป็นที่ 1***

 

2015-09-14

 

 

0Shares