บรรจบอย่างลงตัว

By | 2014/10/24

เปรียบดั่งระบบนิเวศน์ … นก สายน้ำ อากาศ ภูเขา ต้นไม้ แมลง … ทุกสิ่งล้วนเป็นระบบนิเวศน์ที่ครบบริบูรณ์ตามการทรงสร้างของพระบิดาแต่แรกเดิม

แท้จริงเราแต่ละคนมีหน้าที่เพียงแต่ทำส่วนของตนเองที่พระเจ้า เรียกและตั้งไว้เป็นการเจาะจง

เมื่อเรายืนในจุดที่พระเจ้าเรียกและใช้ชีวิตตามการทรงเรียกของตนเอง ส่วนองค์รวมจะบรรจบกันเองอย่างลงตัว อีกทั้งยังมีส่วนของพระเจ้าที่เติมเต็มอีกด้วย แท้จริงพระเจ้าสร้างส่วนนั้นไว้แล้ว เมื่อแต่ละคน แต่ละอย่างเข้าประจำจุดที่ควรเป็นและต้องเป็นอย่างตั้งมั่นคง เราจะมองเห็นส่วนเติมเต็มของพระเจ้าที่ตั้งไว้แต่แรกเริ่มอยู่แล้ว… แต่ที่ไม่สามารถมองเห็นส่วนนั้นได้ เนื่องจากการไม่บรรจบกันของการยืนในจุดที่พระเจ้าเรียก

มนุษย์มักคิดแผนการณ์และประมวลผลเองตามที่ตนมองเห็น , เข้าใจ และขนบธรรมเนียม ประเพณี ของบรรพบุรุษ แทนการมองความสมบูรณ์ของพระเจ้า ดังนั้นจึงทำให้หลงประเด็นไปจากการทรงเรียกแท้ และทำให้ไม่สามารถยืนในจุดที่พระเจ้าตั้งเราแต่ละคนส่วนตัวไว้อย่างเพียวๆ 100% … แต่ถึงกระนั้นส่วนของผู้ที่ยืนถูกจุด ตรงล็อคอย่างเหมาะเจาะของน้ำพระทัยพระเจ้า ก็จะพอมองเห็นส่วนเติมเต็มนั้นที่พระเจ้าตั้งไว้ (เนื่องจากพระเจ้าทรงยุติธรรม ผู้ใดจ่ายย่อมได้รับ ผู้ใดแสวงหาย่อมพบ) แต่องค์รวมย่อมต้องให้ทุกคนยืนในจุดของตนเองร่วมกัน ภาพรวมจึงสมบูรณ์แบบ

การตัดเสียงสะท้อนที่เป็นเงื่อนไขและคำถาม ที่พาขัดแย้งกับการทรงเรียกของเราอย่างเจาะจง เป็นการปกป้องการหลงไหลเพลิดเพลินไปตามกระแส เนื่องจากเราแต่ละคนมีจุดที่พระเจ้าตั้งไว้ และจุดที่ต้องยืนแตกต่างกัน จึงไม่สามารถนำจุดยืนของอีกคนมาวัดได้ เพราะอาจเป็นการเบนเข็มหรือเบี่ยงเบนออกนอกน้ำพระทัยพระเจ้าแบบเจาะจงในชีวิตของเรา แม้จะยังอยู่ในน้ำพระทัยโดยรวมก็ตาม แต่ส่วนที่พระเจ้าตั้งและเรียกเราไว้นั้นจะขาดแหว่ง

ภาพ : ทุกคนต้องประกาศ แต่พระเจ้าจะมีการทรงเรียกแต่ละแบบ แต่ละคน แต่ละกลุ่มอย่างเจาะจง แตกต่างกันออกไป

1. เพื่อทำให้สิ่งนั้นเกิดขึ้น >> คนประกาศ
2. เพื่อรองรับการเกิดขึ้น >> คนอภิบาล , คนจัดระบบ เพื่อรองรับการเข้ามาของผู้เชื่อใหม่ , คนวางรากฐานสำหรับผู้เชื่อใหม่….
3. เพื่อพัฒนาสิ่งที่เกิดขึ้นให้ถึงความไพบูลย์ >> นักอธิษฐาน , นักนมัสการ , นักเทศน์ , ผู้สร้างคน….

 

บรรจบอย่างลงตัว

สิ่งที่เราแต่ละคนรู้และมี เป็นเพียงด้านหนึ่ง ส่วนหนึ่ง ของแผนการณ์ของพระเจ้าบนแผ่นดินโลก  จำเป็นต้องนำเอาของผู้อื่น ที่พระเจ้าตั้งเขาไว้เช่นกัน มาประกอบกันจึงจะสมบูรณ์แบบ … แต่หากตัดของผู้อื่นทิ้ง  คิดแต่เพียงของตนดีที่สุดและสมบูรณ์แล้ว … เมื่อนั้นเรานั่นแหละที่คลาดเคลื่อนและพลาดไปจากน้ำพระทัยสมบูรณ์ของพระเจ้า …

*** การให้เกียรติผู้อื่นในจุดที่เขายืนตามการทรงเรียกและสนับสนุน เพื่อให้เขาเป็นส่วนประกอบหลักอีกส่วนหนึ่งในแผนการณ์พระเจ้าเป็นสิ่งที่พึงกระทำ เพื่อตัวเราเองนั่นแหละจะไม่ได้ต่อสู้พระเจ้าเสียเอง!!!


25/07/2014 07:33

0Shares