? ทำไมเชื่อแล้ว … แต่ไม่เห็นความยิ่งใหญ่

By | 2015/01/23

ฮบ.11:39-40
11:39 คนเหล่านั้นทุกคนมีชื่อเสียงดีโดยความเชื่อ ก็ยังไม่ได้รับสิ่งที่ทรงสัญญาไว้
11:40 ด้วยว่าพระเจ้าทรงจัดเตรียมการอย่างดีกว่าไว้สำหรับเราทั้งหลาย เพื่อไม่ให้เขาทั้งหลายถึงที่สำเร็จนอกจากเรา

หลายครั้งเราก็เริ่มต้นด้วยความเชื่อ แต่มีบางครั้ง บางเรื่อง บางเวลา ดูเหมือนไม่เห็นอะไรมากนัก ทั้งที่เชื่อเต็มเปี่ยม

 

? ทำไมเชื่อแล้ว … แต่ไม่เห็นความยิ่งใหญ่

1. ระยะเวลา

♥    พระเจ้ามีระยะเวลาสำหรับแต่ละเรื่อง แต่ละคนอย่างเจาะจง ในระหว่างเวลาที่ยังมาไม่ถึง นั่นแหละคือช่วงเวลาการใช้ความเชื่อ …
♥    ความเชื่อไม่ใช่จะใช้กันแค่แป๊บๆ แต่จำเป็นต้องผ่านระยะเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ความเชื่อด้วย ยิ่งเนิ่นนาน หากยังคงรักษาความเชื่อไม่คลอนแคลนไปเป็นอื่น เพราะมันยังมาไม่ถึงสักทีก็เป็นการพัฒนาความเชื่อมากยิ่งขึ้น และเป็นตัวบ่งชี้ขนาดความเชื่อของเรา ว่าสามารถใช้ความเชื่อที่มีอยู่ผ่านอุปสรรคปัญหาต่างๆ ไปได้หรือไม่ เช่น ระยะเวลาที่นาน , ข้อสงสัย , ข้อมูลที่ขัดแย้งกับความเชื่อและพระสัญญาของพระเจ้า , ตัวเร้าทั้งภายในของเราเอง ทั้งเสียงรอบข้าง ทั้งการบีบรัดด้านเวลา…
♥    เราจะเติบโตด้านความเชื่อมากขึ้นเพื่อรับพระสัญญา หรือล้มเลิกกลางคันแล้วไม่ได้อะไรเลยเพราะไม่ผ่าน

2. บางสิ่งไม่ได้เห็นในรุ่นตนเอง แต่จะตกทอดถึงคนรุ่นหลัง

♥    เราต้องเชื่อก่อนว่า พระเจ้าไม่เคยโกหก ไม่ทรงบิดเบือน ไม่กลับคำ แต่ทรงรักษาทุกพระสัญญาของพระองค์ให้เป็นจริงเสมอ แต่มีหลายๆ เรื่องที่พระเจ้าเรียกให้เราทำแต่กลับมีผลต่อคนรุ่นหลัง ดังนั้นกว่ามันจะเกิดขึ้นจริงเราอาจหมดลมหายใจไปแล้ว แต่ใช่ว่ามันไม่เป็นจริง…
♥    พระเจ้าทรงเป็นอยู่นิรันดร จึงทรงสามารถทำในสิ่งที่ข้ามยุคข้ามรุ่นได้ ในขณะที่มนุษย์มีความจำกัดด้านอายุ

3. บางสิ่งที่พระเจ้าให้เราทำอาจไม่ได้เกิดผลและเก็บเกี่ยวบนแผ่นดินโลก มีผลต่อบำเหน็จบนแผ่นดินสวรรค์

♥    ซึ่งความเชื่อชนิดนี้ เป็นการหว่านออกไปโดยไม่คาดหวังผลตอบแทนบนโลก แต่บนแผ่นดินสวรรค์จะได้รับแน่นอน เป็นความเชื่อที่ฝังไปด้วยความมั่นใจในพระผู้เป็นเจ้า
♥    ตัวอย่างเช่น การดูแล เอื้อเฟื้อคนยากจน เขาอาจไม่มีโอกาสตอบแทนเรา แต่มันจะมีผลในสายพระเนตรพระเจ้า เพราะเป็นสิ่งที่พระองค์ปรารถนา และสั่งเราไว้

ข้อคิด

หลายสิ่งในชีวิตเราอาจดูสูญเปล่าในเวลานี้ด้วยสายตามนุษย์อันแสนจำกัด แต่เมื่อวันเวลาผ่านไป บางครั้งอาจจนกระทั่งเราลืมไปแล้ว (แต่พระเจ้าไม่เคยลืม) มันจะเกิดผลดีแก่เราเป็นอย่างแน่ … อย่างน้อยที่สุดในเวลานั้นๆ เราได้เติบโตขึ้นในความเชื่อ ได้ขยายศักยภาพมากขึ้นในความเชื่อ นับว่าเป็นพระพรที่เพียงพอแล้วสำหรับการได้จ่ายความเชื่อออกไป ซึ่งนับว่า พระเจ้าทรงยิ่งใหญ่ในการสร้างเราด้านความเชื่อ

 

29/07/2014 14:15

0Shares