ถั่วแดงของเอซาว

By | 2015/04/15

เอซาวผู้เป็นพี่มีต้นทุนชีวิตที่สูงกว่าน้องตรงที่เป็นที่โปรดปรานของพ่อ ผู้ที่กำการอวยพรเพื่อส่งต่อไว้ในมือ

เอซาวมีลักษณะพื้นฐานที่สมควรได้รับสิ่งต่างๆ เป็นต่ออยู่แล้ว แต่เนื่องจากคุณสมบัติหลายๆ ประการที่ทำให้เขาละทิ้งสิ่งที่อยู่ในมือแล้วแท้ๆ ดังเช่น คำอวยพรของพ่อ หลุดหายไป เพราะการไม่เห็นคุณค่า เขายินดีละทิ้งสิ่งที่อยู่ในมืออันล้ำค่าอย่างหาสิ่งใดเปรียบไม่ได้ คือ สิทธิบุตรหัวปี ยอมแลกได้ด้วยถั่วแดงเพียงถ้วยเดียว

แม้ความหิวจะเป็นเหตุผลที่ดูเหมือนดี เข้าใจได้และน่าเห็นใจ แต่การละทิ้งอย่างไร้เยื่อใย อารมณ์โมโหที่พุ่งขึ้นสะท้อนถึงความต้องการของเนื้อหนัง การยอมทิ้งอะไรก็ได้เพื่อระงับความต้องการของเนื้อหนัง ไม่ได้เป็นคำตอบที่ดีของชีวิตในก้าวต่อๆ ไป

เมื่อเขากินอิ่มและหายหิวแล้ว ก็ไม่สามารถเรียกเอาสิทธิบุตรหัวปีกลับคืนมาได้ เพราะสิทธินี้ไม่ได้เป็นสิ่งของ แต่เป็นตำแหน่งที่พระเจ้าทรงมอบให้และตั้งไว้ให้ การปฏิเสธและละทิ้งก็เป็นการหันหลังให้โดยสมบูรณ์แล้ว ไม่ใช่ความผิดพลาด แต่เป็นลักษณะชีวิตและนิสัยของเอซาวจริงๆ ที่ไม่ค่อยเห็นคุณค่าในพระเจ้า หรือสิ่งที่พระเจ้าให้

แน่นอนว่า หากเป็นความผิดพลาดของมนุษย์ พระเจ้าผู้ทรงตรวจสอบจิตใจภายใน ย่อมตรวจค้นเจอเป็นแน่ เพราะพระเจ้าทรงพระคุณและมีเมตตาอย่างเกินความเข้าใจอันเล็กน้อยและจำกัดของมนุษย์

พระเจ้าทรงมองดูและเพ็งดูจิตใจภายใน แม้หลายต่อหลายครั้ง หลายต่อหลายด้าน แลดูแล้วด้อยกว่า แต่ก็ไม่เป็นปัญหาสำหรับพระเจ้า แต่กลับเป็นหนทางที่พระองค์จะช่วยกู้คนที่รักดี ปรารถนาและหิวกระหาหายพระเจ้า ดังเช่น ยาโคบ

ความสัตย์ซื่อในแต่ละวันของการดำเนินชีวิตของยาโคบดำเนินไปอย่างเรื่อยๆ งานของเขาดูเล็กน้อยจิ๊ดริดในสายตาคนอื่นๆ ช่วยแม่ทำงานบ้านทั้งที่เป็นผู้ชาย ทำอาหารเข้าครัว แทนการออกไปล่าสัตว์ อย่างที่ชายฉกรรจ์ทั่วๆ ไปอันทรงเกียรติทำกัน แต่สิ่งที่เขาทำหาใช่สิ่งที่พระเจ้าประเมินว่าต่ำต้อย การเยี่ยมเยียนและโอกาสของเขามาถึงเมื่อพระเจ้าทรงลุกขึ้นเคลื่อนไหว ถั่วแดงในมือสามารถทำให้เขาได้รับสิ่งที่ปรารถนาและเฝ้าใฝ่ฝันมาตลอดชีวิตที่ไม่มีทางเป็นไปได้ คือ “สิทธิบุตรหัวปี”…

อัศจรรย์พระหัตถ์ของพระเจ้าทรงเปลี่ยนสิ่งเล็กน้อยให้เป็นอาวุธที่ยิ่งใหญ่

BB : พระเยซูเปลี่ยนน้ำเป็นเหล้าองุ่น

ยน.2:7-11
2:7 พระเยซูตรัสสั่งเขาว่า “จงตักน้ำใส่โอ่งให้เต็มเถิด” และเขาก็ตักน้ำใส่โอ่งเต็มเสมอปาก
2:8 แล้วพระองค์ตรัสสั่งเขาว่า “จงตักเอาไปให้เจ้าภาพเถิด” เขาก็เอาไปให้
2:9 เมื่อเจ้าภาพชิมน้ำที่กลายเป็นน้ำองุ่นแล้ว และไม่รู้ว่ามาจากไหน (แต่คนใช้ที่ตักน้ำนั้นรู้) เจ้าภาพจึงเรียกเจ้าบ่าวมา
2:10 และพูดกับเขาว่า “ใคร ๆ เขาก็เอาน้ำองุ่นอย่างดีมาให้ก่อน และเมื่อได้ดื่มกันมากแล้วจึงเอาที่ไม่สู้ดีมา แต่ท่านเก็บน้ำองุ่นอย่างดีไว้จนถึงบัดนี้”
2:11 การอัศจรรย์ครั้งแรกนี้พระเยซูได้ทรงกระทำที่บ้านคานาแคว้นกาลิลี และได้ทรงสำแดงสง่าราศีของพระองค์ และสาวกของพระองค์ก็ได้เชื่อในพระองค์

BB : โมเสสใช้ไม้เท้าแหวกทะเลแดง

อพย.14:21-22
14:21 และโมเสสเหยียดมือของท่านออกไปเหนือทะเล และพระเยโฮวาห์ก็ทรงบันดาลให้ลมทิศตะวันออกพัดโหมไล่น้ำทะเลตลอดกลางคืนนั้น ทำให้ทะเลกลายเป็นดินแห้ง และน้ำก็แยกออกจากกัน
14:22 และชนชาติอิสราเอลก็พากันเดินบนดินแห้งกลางทะเล และน้ำนั้นตั้งเป็นเหมือนกำแพงสำหรับพวกเขา ทั้งทางขวาและทางซ้ายมือของพวกเขา

ในขณะที่คนๆ หนึ่งพลาดและยินดีละทิ้งสิ่งมีค่าที่สุดในชีวิตที่ไม่ใช่ใครก็ได้รับ ด้วยถั่วแดงเพียงถ้วยเดียว
แต่คนอีกคนหนึ่งกลับได้รับสิ่งมีค่าที่สุดที่ปรารถนามาทั้งชีวิต ด้วยถั่วแดงเพียงถ้วยเดียว (อย่างสัตย์ซื่ออยู่ทุกวัน)
สะท้อนให้เห็นน้ำหนักของการให้และเห็นคุณค่าอย่างแตกต่างกันโดยสิ้นเชิง

 

ถั่วแดงของเอซาว

 

1. ถั่วแดงในมือเรา คืออะไร??? จงสัตย์ซื่อในสิ่งเล็กน้อยเหล่านั้นอย่างดีที่สุด

2. สิทธิบุตรหัวปีในมือเรา คืออะไร??? พึงระวังรักษาอย่างดีที่สุด อย่ายอมแลกด้วยสิ่งใดๆ แม้ในสภาวะอ่อนกำลังของเนื้อหนัง

3. คนที่ต้นทุนดีแต่กำเนิด แต่แรก เป็นบุคคลที่พระเจ้าให้สิทธิพิเศษบางด้าน แต่หากคุณสมบัติชีวิตไม่สามารถรองรับได้ สุดท้ายก็จะหลุดลอยไปอย่างน่าสงสาร เหตุเพราะไม่เห็นคุณค่าซึ่งตนควรกระทำหรือรักษาไว้

4. คนที่ต้นทุนชีวิตต่ำกว่า ก็ใช่ว่าพระเจ้าจะละเลย หรือมองข้าม แต่ในทางตรงกันข้าม กลับเป็นโอกาสในการเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้า หากแต่ต้องรักษาชีวิต การเรียนรู้และทำในส่วนของตนเองเป็นอย่างดี

5. เราแต่ละคนมีสิทธิพิเศษอย่างเจาะจง บางอย่าง ที่พระเจ้าใส่และแต่งตั้งไว้ให้ หากแต่รักษาและดำเนินชีวิตให้เหมาะสม พัฒนาคุณสมบัติของตนในทางของพระเจ้า ย่อมทำให้สิทธิเหล่านั้นสูงขึ้นและเกิดผลอย่างสมบูรณ์

6. บางคนอาจมีถั่วแดงเพียงถ้วยเดียว บางคนอาจมีหลายถ้วย เปรียบเสมือน = สิ่งที่ต้องรับผิดชอบ สิ่งที่พระเจ้ามอบหมายให้
บางคนอาจมีสิทธิบุตรหัวปีเพียงอย่างเดียว บางคนอาจมีหลายสิทธิ หมายถึง = สิ่งที่ได้รับจากพระเจ้าแล้ว สิ่งที่ได้ครอบครองแล้ว
บางคนอาจมีทั้งสิทธิบุตรหัวปีและถั่วแดงอยู่ในมือ หมายถึง = มีทั้งสิ่งที่พระเจ้ามอบให้แล้ว และสิ่งที่ต้องสัตย์ซื่อในสิ่งเล็กน้อยนั้นต่อไป
*** สิทธิบุตรหัวปี หมายรวมถึง สิ่งที่พระเจ้ามอบให้แก่เราแล้ว ไม่ว่าจะประสบการณ์ ตราประทับ บทบาท ตำแหน่งจุดที่ยืนในฝ่ายวิญญาณ ของประทาน

7. เป็นที่น่าเสียดายอย่างยิ่งที่สิทธิบุตรหัวปีบางด้าน บางอย่าง ต้องพรากไปจากเราด้วยถั่วแดงเพียงถ้วยเดียว และน่าเสียใจสุดๆ คือ บางครั้ง บางคน ไม่รู้ตัวด้วยซ้ำว่า ได้สูญเสียสิทธิบุตรหัวปีนั้นไปแล้ว แต่กลับดำเนินชีวิตเสมือนว่ายังมีอยู่
(ข้อสังเกตุ คือ หากสิทธิบุตรหัวปีได้พรากจากไปแล้ว ผลแห่งการรองรับจะต่างจากเมื่อตอนที่มีอยู่อย่างเห็นได้ชัด ดั่งที่เอซาวเห็นผลของการถูกพรากพระพรแห่งการอวยพรไปจากเขา จากชายผู้ต้องเป็นคนต้นกลับกลายเป็นคนรอง บางครั้งพระเมตตาพระเจ้าไม่ได้ทำให้กลายไปเป็นคนท้ายเสียทีเดียว แต่ก็นั่นแหละ สิ่งที่เป็นของเอซาวกลับไม่ใช่ของเขาอีกต่อไป เพียงเพราะถั่วแดง…)

 

15/04/2015

 

0Shares