ชีวิตไต่ระดับ

By | 2022/01/17

ชีวิตไต่ระดับ

บางสิ่งที่เราเคยปฏิเสธ …

แต่หากถึงวาระที่พระเจ้าทรงเปลี่ยนแปลง >> จงยอมรับ และ เรียนรู้ในทุกๆ ทาง (แม้แต่ทางที่เราเองเคยปฏิเสธ) เพื่ออนาคตบั้นปลายชีวิตเรา จะถูกยกขึ้นในระดับที่สูงกว่าที่เราวาดฝันไว้


ชีวิตไต่ระดับ … ย่อมต้องสูงขึ้น และ ย่อมมีสิ่งที่เราเองไม่เคยรู้ , ไม่เคยเข้าใจ , หรือ เคยรู้ แต่เก่าไปแล้ว , เคยเข้าใจ แต่ตอนนี้ต้องทำความเข้าใจใหม่

อย่าคิดตัดสินใคร .. เพราะความรู้อันอ่อนด้อยของตนเอง (อาจเพราะเรายังไม่เข้าใจในทุกมุม หรือ ขาดประสบการณ์บางด้าน)

อย่าชี้นิ้วไปที่ใคร .. เพราะวันหนึ่งเราเองอาจเข้าใจสิ่งนั้น จะได้ไม่ละอายใจในความผยองอันเกิดจากความด้อยประสบการณ์ของตนเอง

แต่

จงตั้งธงของเป้าหมายไว้ให้ชัด >> เพื่อเดินไปอย่างไม่ลดละ

จงปักธงปณิธาณไว้ให้มั่น >> เพื่อจะไม่เดินหลงไป จนหลงลืมโดยสิ้นเชิงว่า “ความรักแรกเริ่มคือสิ่งใด”

การยอมรับ และ ก้าวไปในสิ่งที่เคยปฏิเสธไว้ (หากสิ่งนั้นไม่ใช่บาป) …

เราต้องก้าวข้ามความหยิ่ง และ ปลดล็อกตนเองก่อน เพื่อให้หนทางข้างหน้าจะถูกปลดปล่อยจากคำแช่งสาปของตนเองที่เคยล็อก หรือ ประกาศไว้ … อันนำเราสู่ที่สูงมากยิ่งขึ้น ย่อมเป็นหนทางที่เราจำเป็นต้องเหยียดออกไปในส่วนที่ไม่คุ้นเคย และ ไม่เคยมาก่อน จนกว่าสิ่งนั้นจะทำให้เราเติบโตขึ้น เข้าใจมากยิ่งขึ้น จนกระทั่งเราได้ครอบครองจนเป็นปกติชีวิตตน

ดั่งเช่น เปโตรที่ก้าวเดินไปบนทะเล เขาต้องยอมปลดล็อกความคิดเสียก่อนว่า “ฉันทำไม่ได้”

บางทีเรื่องมหัศจรรย์ที่เกิดขึ้นกับเรา ก็เป็นเพราะเรายอมวางความคิดเดิม (ซึ่งอาจเป็นความคิดปกติทั่วๆ ไปของโลกนี้) … แต่หากพระเจ้าจะให้เราเป็นคนนั้นที่จะมีประสบการณ์พิเศษที่เจาะจง เราก็ต้องวางสิ่งทั่วๆ ไปนั้นลง

แล้วสิ่งใหม่ๆ จะเป็นประสบการณ์ชีวิตที่พิเศษสำหรับเราเอง

2022-01-08

0Shares