ชีวิตคริสเตียนกับสิ่งที่ต้องเติบโตขึ้น 3 ด้าน

By | 2015/02/24

แท้จริงชีวิตคริสเตียนต้องเติบโตขึ้นอย่างสมดุลย์ทั้ง 3 ด้านนี้ การโตเพียงส่วนใดส่วนหนึ่งเป็นผลฉุดรั้งให้หยุดการเจริญเติบโตส่วนอื่นๆ ด้วย

ภาพ : ต้นไม้ต้องเกิดผล ทั้ง 3 ส่วน
1. ราก
2. ต้นและใบ
3. ดอกและผล

หากการโตเป็นเพียงส่วนใดส่วนหนึ่งย่อมมีผลดึงส่วนอื่นๆ ไม่ให้โตด้วย หากใบและต้นโตแต่รากไม่โตย่อมส่งผลให้จำกัดขนาดการเกิดผลด้วย , หากรากเติบโตแข็งแรงย่อมส่งผลต่อส่วนอื่นๆ ด้วย , แต่หากส่วนอื่นๆ ไม่รับไม่ดูดซึมก็จำกัดการเกิดผลเช่นกัน

 

ชีวิตคริสเตียนกับสิ่งที่ต้องเติบโตขึ้น 3 ด้าน

 

สิ่งที่ต้องเติบโตขึ้น 3 ด้าน ของชีวิตคริสเตียน

1. ความเชื่อ

 คนที่ไม่ยอมเติบโตขึ้นในความเชื่อ ก็เปรียบเสมือนเฒ่าทารกฝ่ายวิญญาณ แม้รู้มาก เดินกับพระเจ้านานวัน เคยมีประสบการณ์มามากมาย แต่ก็ไม่ส่งผลให้ความเชื่อเติบโตขึ้น โดยปกติวันเวลาย่อมทำให้คนเราเติบโตขึ้น ขนาดต่างๆ ย่อมต้องพัฒนามากขึ้น เช่น อายุ , ความรู้ความเข้าใจ , อายุความเชื่อ , ความรู้จากปกติชีวิต (ผ่านคำเทศน์ , สถานการณ์ที่ต้องเผชิญ , ประสบการณ์ชีวิต , …)
 แต่หากความเชื่อยังคงเท่าเดิม ไม่มีการเติบโตหรือพัฒนาขึ้นย่อมไม่สมดุลย์ต่อการขยายปกติ ทำให้เกิดภาวะเฒ่าทารกฝ่ายวิญญาณ = นับวันยิ่งเชื่อนานวัน แต่ความเชื่อเท่าเดิมหรือเด็กลงอีก , ส่วนอื่นๆ โต แต่ความเชื่อไม่โตด้วย เป็นผลให้ส่วนที่โตไม่สามารถนำมาใช้ได้จริง
  ตัวอย่างเช่น โตด้านความรู้ แต่ความเชื่อไม่โตตาม ไม่สัมพันธ์ตาม >> ทำให้ความรู้ที่มี ไม่เกิดประโยชน์อะไรเลย เพราะไม่สามารถนำมาใช้ได้จริง ไม่สามารถเกิดผลจริงกับชีวิตของตนเอง

2. ความวางใจ

  ความสัมพันธ์ที่เป็นคุณสมบัติของความไว้วางใจ ซึ่งมักแปรผันตรงกับขนาดความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิด ยิ่งใกล้ชิดมากเท่าไร ยิ่งวางใจได้มากเท่านั้น …
  คนเรามักไว้เนื้อเชื่อใจ คนสนิทชิดใกล้เสมอ
  ยิ่งมีความสัมพันธ์กับพระวิญญาณบริสุทธิ์มากเท่าไร ก็ยิ่งทำให้ไว้วางใจพระเจ้าได้มากเท่านั้น ด้วยความสนิทชิดเชื้อจึงทำให้เกิดการไว้เนื้อเชื่อใจกัน เพราะมันตราตรึงจนเป็นประสบการณ์ตรงของเราเอง

3. การเชื่อฟัง

  ความยำเกรงเป็นคุณสมบัติของการเชื่อฟัง
  เมื่อเรายำเกรงพระเจ้ามากเท่าไร เราย่อมเชื่อฟังมากเท่านั้น …

*** ยิ่งมีเงื่อนไขในการเชื่อฟังมากเท่าไร ย่อมสะท้อนให้เห็นถึงความยำเกรงที่ต่ำมากเท่านั้น ***


สภษ.1:7  ความยำเกรงพระเยโฮวาห์เป็นบ่อเกิดของความรู้ คนโง่ย่อมดูหมิ่นปัญญาและคำสั่งสอน

 ความยำเกรงทำให้เกิดปัญญา และด้วยปัญญานี้เอง ทำให้เรามาถึงความจริงที่เปิดตาให้สว่าง การเชื่อฟังจึงเกิดขึ้นง่ายดายเมื่อเรายำเกรงพระเจ้า เป็นปกติที่คนเราเมื่อรู้ความจริงแบบสว่างแจ้ง ย่อมง่ายต่อการตัดสินใจเชื่อฟังเดินตาม

*** เราไม่สามารถหยุดโตในด้าน ความเชื่อ ความวางใจ การเชื่อฟังพระเจ้าได้ หากเราปรารถนาหาถึงความไพบูลย์ของพระคริสต์

 

15/04/2014 09:54

 

 

0Shares