คำอธิษฐาน : ‎เชื่อมั่นในการทรงนำและทรงรับรอง‬

By | 2015/09/24

“ข้าแต่พระเจ้า… ผู้ทรงนำ
เมื่อทรงนำย่างเท้า >> จะทรงประคองเท้าไม่ให้กระแทกหิน…
เมื่อทรงนำทาง >> จะทรงจัดเตรียมสิ่งดีๆ ไว้ในทางเบื้องหน้า…
เมื่อทรงนำ >> จะทรงเจิมด้วยสิทธิอำนาจใส่ให้ในมือ…
เมื่อทรงนำ >> จะทรงรับรองทุกย่างก้าวที่เชื่อฟัง…
เมื่อทรงนำ >> จะทรงตามพระสัญญาให้เป็นจริง…

ข้าแต่พระเจ้า…
ขอทรงขยายใจ ; กล้าหาญและเข้มแข็ง
ขอทรงเสริมแรง ; ให้แข็งแกร่ง
ขอทรงเจิมสติปัญญา ; ความล้ำลึก ให้เข้าใจ
ขอทรงเพิ่มเติมส่วนที่ขาด ; ให้เติมเต็ม
ขอทรงเมตตาสำแดง ; ทางต้องเดิน
ขอทรงประคองย่างเท้า ; ให้ปลอดภัย
ขอทรงยื่นพระหัตถ์ช่วยกู้ ; ยามพลาดพลั้ง ตกใจกลัว
ขอทรงเปลี่ยนใจใหม่ ; ให้มั่นคงในพระคริสต์
ขอทรงโอบกอด อุ้มชู ; ท่ามกลางภัยอันตราย
ขอทรงปราบศัตรู ; ให้อยู่ใต้พระบาท
ขอทรงสำแดงพระหัตถ์อันทรงฤทธิ์ ; ด้วยหมายสำคัญอัศจรรย์
ขอทรงส่งทูตสวรรค์ ; เป็นดั่งกองหนุน บอดี้การ์ด
ขอทรงโปรดให้พระคุณล้นพ้น ; ทุกนาทีชีวิต
ขอทรงทำให้เห็น ; ถึงการรับรองของพระบิดา

โอ้… ข้าแต่พระเจ้า องค์จอมราชาสูงสุด
ขอมอบถวาย ; ทางทั้งสิ้นแด่พระองค์
ขอเดินตาม ; การทางนำและทรงเคลื่อน
ขอเชื่อฟัง ; อย่างสุดใจและกำลัง
ขอก้าวไป ; ด้วยความเชื่อที่เพิ่มมากขึ้นแต่ละก้าว
ขอยึดไว้ ; ซึ่งพระสัญญาแห่งสัจจะ
ขอตอบสนอง ; ถึงที่สุด ทั้งชีวิต

แม้หนทาง ไม่เคยเจอ << ถ้าทรงนำ >> ก็จะไป…
แม้ทางยาก << ถ้าทรงเคลื่อน >> ก็จะก้าว…
แม้หวาดหวั่น << ถ้าทรงตรัสสั่ง >> ก็จะเชื่อฟังและทำตาม…
แม้ไม่คุ้นเคย << ถ้าทรงเรียก >> ก็จะเดินตาม…
แม้ไม่ชอบ << ถ้าทรงให้ >> ก็จะรับไว้ด้วยใจยินดี…

…เพราะรู้อยู่เต็มอก >> ถึงความสัพพัญญูแห่งพระลักษณะ
…เพราะมั่นใจ >> ในความรักมั่นคงของพระองค์
…เพราะรู้ว่า >> ทรงหวงแหนข้าพเจ้าดั่งแก้วตาและดวงใจ
…เพราะเชื่อมั่น >> ในแผนการณ์ดีสมบูรณ์ของพระเจ้า
…เพราะเห็นว่า >> มีพระพรรออยู่ที่เบื้องหน้าตามพระสัญญา
…เพราะที่ผ่านมา >> เห็นความยิ่งใหญ่ของการรับรองมาแล้วไม่เคยขาด
…เพราะชีวิตนี้ >> อยู่เพื่อสรรเสริญพระนามองค์ผู้สูงสุด

ข้าแต่พระเจ้า…
ทรงช่วยกู้ และมาทันเวลา ; ทุกๆ ครั้ง
ทรงยื่นพระหัตถ์มาถึง ; ยามขลาดกลัว
ทรงรื้อฟื้น ; หากต้องสูญเสีย
ทรงเทคืนให้ ; หากต้องจ่ายราคา
ทรงสอนสั่ง ; หากไม่เข้าใจ
ทรงรับรอง ทุกทาง ; แม้ทางตัน

เหตุฉะนั้น… จิตใจเอ๋ย!!!
***จงอย่าคร้ามกลัวเลย***
แม้หนทางมืด << จะทรงส่องนำทาง
แม้ทางขรุขระ << จะทรงทำให้ราบเรียบ
แม้อุปสรรคมีมาก << จะทรงทำให้เห็นความยิ่งใหญ่ของพระองค์
แม้ศัตรูขัดขวาง << จะทรงปราบมันไว้ที่ใต้พระบาท
แม้ยาวนาน << จะไม่ทรงทอดทิ้งสักนาที
แม้โดดเดี่ยว << จะทรงเป็น “สหายเลิศเที่ยงแท้”
แม้ขัดสน << จะทรงเพิ่มเติมให้ ไม่มีขาดตลอดทาง
เหตุฉะนั้น… จงกล้าหาญและเข้มแข็งเถิด!!!

โอ้…. สุขจริงหนอ …
***ผู้ได้ก้าวตามการทรงนำ***
เพราะได้เห็นความยิ่งใหญ่ ; ของพระเจ้า
เพราะได้มีประสบการณ์ตรง ; การรับรอง
เพราะได้พบความสดใหม่ ; ทุกๆ เช้า
เพราะได้นับพระพร ; ดูทีละอัน
เพราะได้พบ ; แหล่งล้ำค่าหาใดเปรียบ
เพราะได้เติบโต ; ขึ้นในความเชื่อและเชื่อฟัง
เพราะได้พิสูจน์ ; ชีวิตต่อเบื้องพระพักตร์
เพราะได้ผ่านการชันสูตร ; จากตาชั่งอันเที่ยงตรง
เพราะได้รับพระพร ; กับมืออย่างเจาะจง

โอ้… จงโห่ร้องยินดี สรรเสริญ
โอ้… จงขอบพระคุณ พระเมตตาของพระเจ้า
โอ้… จงประกาศความเชื่อ ด้วยชีวิตที่ผ่านพ้นแต่ละวาระ
โอ้… จงถวายเกียรติทั้งสิ้น มอบแด่พระเจ้าเที่ยงแท้ แต่นามเดียว

‪‎อธิษฐานวิงวอน‬ ‪โมทนาพระคุณพระเจ้า‬ ใน ‪‎พระนามพระเยซูคริสต์เจ้า‬ ‪‎เอเมน‬”

 


2015-09-07

 

 

 

0Shares