คำอธิษฐาน : ‎รอคอยสิ่งเบื้องหน้านิรันดร

By | 2015/04/15

ด้วยว่าสวรรค์นั้นเป็นจริง…

สายตาจะจดจ้องอยู่ที่พระคริสต์…
จะเดินตามติดในมรรคาของพระคริสต์…
จะเรียนรู้ วิถีทางทั้งสิ้นของพระคริสต์…
รับการสร้างใหม่ ทั้ง กาย ใจ วิญญาณจิต โดยพระคริสต์…
เฝ้ารอคอยการเสด็จกลับมาของพระคริสต์…
ตั้งตามอง จับจ้อง พระสิริ ของพระคริสต์ทรงสำแดง…

ข้าแต่พระเจ้า…
เพราะโลกนี้เป็นเพียงแค่ชั่วคราว
เพราะที่สุดปลาย คือ แผ่นดินสวรรค์นิรันดร
เพราะวันนี้กำหนดวันพรุ่งนี้
เพราะวิถีชีวิตบนโลกนี้ ส่งผลต่อนิรันดร
ขอทรงสร้างชีวิตในวันนี้ เพื่อนิรันดร
ขอทรงให้ชีวิตดำเนินในมรรคาและน้ำพระทัย เพื่อสมควรต่อแผ่นดินของพระเจ้า
เฝ้าระวัง รักษา ทุกย่างก้าว เพื่อนิรันดร

แต่วันนี้บนโลกนั้นแสนยาก…
ขอทรงเสริมกำลัง เรี่ยวแรง และปัญญา
ขอทรงให้ทางที่ก้าวเดิน เรียบราบ ในทางแคบ
ขอทรงปกคลุม แม้ศัตรูร้าย มารซาตาน ไม่สามารถเข้าใกล้หรือแตะต้องได้เลย
ขอทรงปกป้องให้ปลอดภัยในที่กำบังของกางเขน
ขอทรงซ่อนข้าพระองค์และครัวเรือนไว้จากทั้งสิ้นที่ชั่วร้าย แห่งแผ่นดินโลก
ขอทรงลุกขึ้นต่อกร ต่อผู้ที่ต่อสู้และมุ่งร้าย
ขอทรงอวยพรทวีคูณ อย่างเด่นชัด ให้ศัตรูได้อับอาย
ขอทรงให้ชีวิตแข็งแกร่งอย่างงดงาม เพื่อพระเกียรติของพระองค์

พระองค์เจ้าข้า….
ข้าพระองค์ตั้งตารอคอย : การเสด็จกลับมาของพระคริสต์
เฝ้ารอคอย : สิ่งเบื้องบนที่นิรันดร์
เชื่อ หวังใจ : ในแผ่นดินสวรรค์ที่รออยู่
ปรารถนา โหยหา : สวรรค์อันบริสุทธิ์และงดงาม
เฝ้าระวัง : ชีวิตทุกย่างก้าว อย่างตั้งใจ เพื่อบำเหน็จรางวัลนิรันดร

ข้าแต่พระเจ้า…
ข้าพระองค์และครัวเรือน เชื่อมั่น >> ในแผ่นดินสวรรค์ของพระเจ้า
แต่ขอแผ่นดินสวรรค์เป็นเช่นไร >> ให้เป็นดั่งนั้นบนโลกนี้ ในชีวิต และครัวเรือน
ขอสวรรค์มาตั้งอยู่ที่นี่ >> ในวันนี้ด้วยเช่นกัน
ไม่ใช่เพียงแค่อนาคตแสนยาวไกล >> แต่เป็นทุกๆ วันที่ตื่นขึ้นด้วยเช่นกัน
เพราะแผ่นดินของพระเจ้า >> สงบ ปลอดภัย สันติสุข และมั่นคงอย่างมั่งคั่ง

‎อธิษฐานร้องทูล‬ ใน‎พระนามพระเยซูคริสต์เจ้า‬ ‎เอเมน‬

 

14/04/2015

 

0Shares