คำอธิษฐาน :: โน้มตัวไปข้างหน้า

By | 2016/02/03

“สาธุการแด่พระเจ้า…
ขอบพระคุณพระองค์ ; สำหรับการดี นานัปการที่เข้ามา
ขอบพระคุณ ; แม้ในความอ่อนแอ ก็สามารถผ่านสิ่งแย่ๆ ได้ด้วยฤทธาการช่วยกู้
ขอบพระคุณ ; ที่พระองค์ไม่เคยหดพระหัตถ์ต่อผู้ร้องทูล
ขอบพระคุณ ; พระสัญญายังคงเป็นจริงนิรันดร ทุกกาลเวลา
พระเกียรติทั้งสิ้นนั้นสมควรมอบแด่พระองค์แต่นามเดียว

ข้าแต่พระเจ้า… ผู้ทรงตั้งต้นการดี
บัดนี้ … ขอโน้มตัวสู่ทางข้างหน้า
บัดนี้ … ขอวางสิ่งที่ผ่านมาแทบพระบาท
บัดนี้ … ขอลุกขึ้น ยืนตระหง่านต่อหน้าพระพักตร์
บัดนี้ … ขอวิ่งไปสู่ความบริสุทธิ์ที่ทรงเรียก
บัดนี้ … ขอก้าวไปอย่างไม่หยุดยั้ง รั้งเท้าไว้
บัดนี้ … ขอมุ่งหน้าสู่การเติบโตในพระคริสต์
บัดนี้ … ขอชูมือขึ้นสูง สรรเสริญนาม “เยซู”
บัดนี้ … ขอประกาศว่า “พร้อมแล้ว” เพื่อก้าวสู่ที่สูงขึ้น

พระองค์เจ้าข้า…
พระพรของวันวาน << ยังตราตรึงในดวงใจ
ความหวานชื่นที่ได้รับ << ยังชุ่มฉ่ำจิตวิญญาณ
อัศจรรย์ที่ได้เห็น << ยังติดตาจนวันนี้
ความอ่อนแอที่ผ่านมา << ยังจำแม่นถึงพระคุณ
สิ่งดีๆ ที่เคยเจอ << ยังไม่เทียบพระเมตตาที่ทรงให้
น้ำพระทัยที่สำแดง << ยังเด่นชัดทุกนาที
การช่วยกู้ในวันก่อน << ยังไม่ลบเลือนจากใจ
พระสัญญาที่ทรงทำ << ยังย้ำเตือนถึงพระเมตตา

โอ้… วันวาน >> ทำให้ป่าวประกาศความยิ่งใหญ่ของพระคริสต์ในชีวิต
โอ้… วันนี้ >> ทำให้เชื่อ และวางใจ ในพระองค์
โอ้… พรุ่งนี้ >> ทำให้พระสัญญาเป็นจริงอยู่ในมือ

ข้าแต่พระเจ้า…
ขอทรงนำพา ; ไปข้างหน้าทีละก้าว
ขอทรงสอน ; วิถีทางตามพระทัยพระบิดา
ขอทรงช่วย ; ด้วยฤทธาองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์
ขอทรงพยุง ; จูงมือเดินข้างองค์พระบุตร
ขอทรงพา ; ไปถึงเส้นชัยอันงดงามและประเสริฐ
ขอทรงให้ ; พระพรส่งมาถึง ทันเวลา ตามที่ทรงสัญญา อย่างไม่ตกหล่น
ขอทรงยึด ; *ข้าพระองค์และครัวเรือน* ไว้ ด้วยรักมั่นคง
ขอทรงหวงแหน ; ไว้ ดั่งแก้วตาและดวงใจ

อธิษฐานวิงวอน ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า เอเมน”

 

 

2016-01-06

 

 

 

0Shares