คำอธิษฐาน : แซ่ซ้องสรรเสริญพระนามพระเจ้า

By | 2014/10/29

จงแซ่ซ้องสรรเสริญพระนามองค์พระผู้เป็นเจ้า

ข้าแต่พระเจ้า… ผู้ทรงสมควรแก่การสรรเสริญและโมทนา
ขอให้คำจากปากของข้า.. เป็นที่โปรดปรานในสายพระเนตรของพระองค์
ขอให้พระนามพระองค์เป็นที่เคารพสักการะ ในสวรรค์เป็นเช่นไรขอให้เป็นเช่นนั้นบนแผ่นดินโลก

ด้วยว่าพระเกียรติสิริเป็นของพระองค์แต่ผู้เดียว
ด้วยความรักมั่นคงและพระคุณอันแสนยืดยาว
ด้วยเหตุที่ทรงไถ่โลกนี้จากความสิ้นหวัง เศร้าโศก สู่ความหวังแท้
ด้วยความงดงามอันแสนล้ำเลิศและประเสริฐของพระองค์ดำรงอยู่ในปัจจุบันกาล

ข้าพระองค์ทั้งหลายไม่สามารถหยุดยั้งที่จะสรรเสริญพระนามพระองค์ได้สักครา
เพื่อให้ทุกเข่าจะก้มกราบ
เพื่อให้ทุกมือที่ชูขึ้น สรรเสริญพระองค์ด้วยความชื่นบาน
เพื่อให้ทุกลิ้นซ้องสรรเสริญว่า ‘ทรงเป็นพระเจ้าเที่ยงแท้แต่นามเดียว’

*** ขอให้พระเกียรติสิริของพระองค์ประจักษ์แก่ทุกสายตาบนแผ่นดินนี้ ดั่งที่ข้าพระองค์ได้เห็นแล้ว ***

โมทนาพระคุณอันแสนงดงามเลิศล้ำ ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า เอเมน”


290714

 

0Shares